0232 469 1571
Asansör Proje Hizmeti
Asansör Proje Hizmeti

Asansör Proje Hizmeti

Asansör Avan ve Uygulama Projesi Hizmeti

Asansör Mevzuat
Asansör Mevzuat İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Asansör Mevzuat

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 2019 Detayları...

Asansör Marka NİCE Sınıfları

ASANSÖR MARKA NİCE SINIFLARI (2017 SON LİSTE) Asansör marka sınıfları 07 ve 37 sınıflardır. Aşağıda sınıfların tam kapsamları ve asansörü […]

Garanti Belgesi Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29029GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 […]

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29029SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç MADDE […]

ANNEX IVB : EU-Type Examination for Lifts (module B) (2014/33/EU)

1. EU-type examination of lifts is the part of a conformity assessment procedure in which a notified body examines the […]

2020 yılı Piyasa gözetimi ve Denetimi Cezalarının açıklanması ve miktarları

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN CEZA MİKTARLARI 2020  Madde 12 – a) 5 inci maddesinin birinci […]

Asansör Periyodik Kontrollerinde Görevlendirilecek Muayene Personeli için Belgelendirme Programı

AMAÇ  Bu programın amacı, 15/7/2015 tarihli ve 29417 mükerrer 2 nci sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek […]

EK 14 Geçici Bilgi Etiketi

Yürülükten Kalktığına Dair Madde: Bilgi etiketi GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-14’ü, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden altı ay […]

EK 13 Geçici Periyodik Kontrol Raporu

Yürülükten Kaltığına Dair Madde: GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-11, EK-12 ve EK-13’ü, Yönetmeliğin yayım tarihinden  dört ay […]

EK 12 Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Geçici Periyodik Kontrol Listesi

Yürülükten Kaltığına Dair Madde: GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-11, EK-12 ve EK-13’ü, Yönetmeliğin yayım tarihinden  dört ay […]

EK 11 Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Geçici Periyodik Kontrol Listesi

Yürülükten Kaltığına Dair Madde: GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-11, EK-12 ve EK-13’ü, Yönetmeliğin yayım tarihinden  dört ay […]

EK 10 Asansör Periyodik Kontrol Sonuçları

EK 10 Asansör Periyodik Kontrol Sonuçları PDF olarak indirmek için tıklayınız… EK 10 Asansör Periyodik Kontrol Sonuçları formunu excel formatında […]

EK 08 Bilgi Etiketi

EK 08 Bilgi Etiketi PDF olarak indirmek için tıklayınız… EK 08 Bilgi Etiketi excel formatında indirmek için tıklayınız… MADDE 22 […]

EK 07 Asansör Periyodik veya Takip Kontrol Raporu

MADDE 20 – (1) Rapor, EK-7’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde periyodik kontrolün tamamlandığı tarihte muayene elemanı tarafından tanzim edilir […]

EK 06 Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi

EK 06 Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi EK 06 Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi indirmek için […]

EK 05 Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi

EK 05 Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi Tüm Liste PDF olarak indirmek için tıklayınız… EK 05 Elektrik Tahrikli […]

EK 04 Asansör Sayısına Göre Muayene Personeli Durumu

(6) A tipi muayene kuruluşu protokol imzaladığı ilgili idare sayısı ve buna bağlı olarak ilgili idare sınırları içerisindeki asansör sayısı […]

EK 09 Asansör Kimlik Numarası

EK 09 Asansör Kimlik Numarası PDF indirmek içn tıklayınız… MADDE 21 – (1) Periyodik kontrole tabi tutulacak olan her asansör için […]