Telefon: 0232 469 1571

EK 05 Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi Tüm Liste PDF olarak indirmek için tıklayınız…

EK 05 Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi indirmek için tıklayınız…

EK 05.A Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Kriterleri indirmek için tıklayınız…

EK 05.B Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Kriterleri indirmek için tıklayınız…

EK 5 - ELEKTRİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL LİSTESİ
A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN ADI VE ADRESİ
A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN LOGOSU
İLGİLİ İDARE VE PROTOKOLE İLİŞKİN BİLGİLER
İLGİLİ İDARENİN ADI
PROTOKOLÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
../../..
… YIL VEYA AY
PERİYODİK KONTROLE İLİŞKİN BİLGİLER
TANIMI
TARİHİ, BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ
../../..
.. : .. / .. : ..
YER BİLDİRİMİ
(YER BİLDİRİMİ YAPILAN KONUMUN ADRESİ)
MUAYENE ELEMANININ ADI VE SOYADI
ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER
MONTAJ YILI

TANIMI
KİMLİK NUMARASI
MAKİNA VEYA MAKARA DAİRESİNİN DURUMU
MARKASI, TİPİ VE MODELİ
SERİ NUMARASI
MAKİNA - MOTOR SERİ NUMARASI
BEYAN HIZI VE BEYAN YÜKÜ
DURAK SAYISI VE SEYİR MESAFESİ
AB UYGUNLUK BEYANI (İLK PERİYODİK KONTROL İÇİN)
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
(İLK PERİYODİK KONTROL İÇİN)
YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİLER

TÜRÜ
UNVAN VE ADRESİ
YETKİLİNİN ADI VE SOYADI
PERİYODİK KONTROLE NEZARET ETME DURUMU
YAPIYA/BİNAYA (APARTMAN / KAMU BİNASI / MÜSTAKİL KONUT / İŞYERİ / DİĞER) İLİŞKİN BİLGİLER
TÜRÜ

ADI
ADRESİ
ADA, PARSEL NUMARASI
BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
ADI VE SOYADI

İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON NO / E-POSTA)
PERİYODİK KONTROLE İZİN VERME DURUMU
BAKIMLA İLGİLİ BELGELER

BAKIM FÖYÜ
KAYIT DEFTERİ
BAKIM SÖZLEŞMESİ
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

KONTROLDE KULLANILAN TEÇHİZATIN TANIMI
ADI, SERİ NUMARASI VE DEMİRBAŞ NUMARASI

MUAYENE ELEMANINA İLİŞKİN BİLGİLER
ADI VE SOYADI

BELGE TARİHİ VE NUMARASI
BELGEYİ VEREN MESLEK ODASININ/
AKREDİTE KURULUŞUN ADI
İMZA
MUAYENE ELEMANININ İMZASI VEYA ONAYI
KISALTMALAR :
UYGUN (1), UYGUN DEĞİL (2), UYGULANMAZ (3)
MEVCUT ASANSÖR (MA), YENİ ASANSÖR (YA), MAKİNA DAİRELİ (MDRL), MAKİNA DAİRESİZ (MDSZ)
(MEVCUT ASANSÖRDE KONTROL EDİLECEK TEHLİKELİ DURUM İÇİN REFERANS KABUL EDİLECEK OLAN TS EN 81-80 STANDARD MADDE NO)
HAFİF KUSURLU, KUSURLU*, GÜVENSİZ**

 

EK 5/A – ELEKTRİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN KONTROL KRİTERLERİ (TS EN 81-1 +A3 & TS EN 81-80)

ANA MADDE NO

ALT MADDE NO

KONTROL KRİTERLERİ VE BU KRİTERLERE İLİŞKİN UYGUNSUZLUKLARIN TANIMI

TS EN 81-80 MADDE NO

SONUÇ

1.1.

Makina ve makara dairesine güvenli erişim

(5.6.1)

1.1.1

Makina dairesi/mekanına ulaşım için kullanılan merdivenin çevresinde 1,5 m yatay mesafe içinde, merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmiş

olmalıdır.

1.1.2

Makina veya makara mekânlarına erişim sağlayan herhangi bir kapıya/kapağa komşu geçiş yolları sabit olarak tesis edilmiş aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli

şekilde aydınlatılmalıdır.

1.1.3

Makina dairesine/mekanına erişim özel mekanlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmelidir.

1.1.4

Makina ve makara mekânlarına erişim şahıslar için güvenli olmalıdır. Bu erişim tercihen merdivenlerle sağlanmalıdır. Sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı

durumlarda, portatif dayama merdivenler kullanılabilir.

1.1.5

Makina dairesine/mekanına ulaşım için kullanılan merdiveninüstucunda, elin kolayca ulaşabileceği mesafede en az bir adet tutamak bulunmalıdır.

1.1.6

Tahrik makinaları, bunlarla ilgili teçhizat ve makaralar, sağlam duvarları, tavan ve kapısı ve/veya kapağı olan özel bir odada bulunmalı ve buraya yalnız yetkili kişiler

müdahale edebilmelidir (Bakım, kontrol ve kurtarma).

1.2.

Makina veya makara dairesi giriş kapısı (kilit, açılma yönü ve uyarı levhası)

1.2.1

Makina/makara mekânlarına giriş için kullanılan kapı veya döşeme kapaklarının (durak kapıları, acil durum kapıları ve deney panoları hariç) dış yüzlerine “Asansör

makinaları – Tehlike – Yetkili olmayan giremez” ifadelerini içeren bir ikaz levhası takılmalıdır.

1.2.2

Kuyu içerisine açılan makina mekanı giriş kapıları deliksiz olmalı, durak kapıları ile aynı mekanik mukavemet şartlarını sağlamalı ve söz konusu bina ile ilgili yangına

karşı koruma düzenlemelerine uygun olmalıdır.

1.2.3

Makina/makara mekânlarına giriş için kullanılan döşeme kapaklarının üzerinde sürekli görülebilir “Düşme tehlikesi-Kapağı kapatınız” ikaz levhası takılmalıdır.

1.2.4

Makina mekanına giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalıdır.

1.2.5

Makara dairesi giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,4 m yükseklikte olmalıdır.

1.2.6

Makina/makara mekanına giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 0,8 m x 0,8 m’lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata

sahip olmalıdır.

1.2.7

Makina/makara mekanı döşeme kapakları kapalı konumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 0,20 m x 0,20 m’lik alanında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki

kişinin yükünü taşıyabilmelidir.

1.2.8

Makina/makara mekanlarına ulaşım için kuyunun içine açılan giriş kapıları ve döşeme kapakları deliksiz olmalıdır.

1.2.9

Makina/makara mekanı döşeme kapakları açık durumda iken insanların düşmesine karşı (korkuluk vb) tedbirler alınmalıdır ve dengeleme ağırlığı kullanılmalıdır.

1.2.10

Makina/makara dairesi giriş kapıları makina /makara dairesi içine doğru açılmamalıdır.

1.2.11

Makina/makara mekanlarına giriş için kullanılan giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsız açılabilmelidir.

1.2.12

Makina dolabı kapıları yeterli büyüklükte olmalı, dolabın içine doğru açılmamalı, kilit mekanizması olmalı ve bu kilit anahtar olmadan tekrar kapatılabilmeli ve tekrar kilitlenebilmelidir.

1.3.

Kurtarma talimatı* (Türkçe)

1.3.1

Makina dairesinin içinde, makina dolabında veya acil durum ve deney panosunda/panolarında asansörün beklenmedik bir şekilde durması durumunda özellikle elektrikli veya elle acil durum hareket ettirme tertibatı ve durak kapılarının kilit açma anahtarının kullanımı ile ilgili ayrıntılı Türkçe ve kurtarma işlemleri için asansör tipine uygun

olarak hazırlanmış talimat bulunmalıdır.

1.4.

Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma*

(5.6.5)

1.4.1

Makina mekanlarında, döşeme seviyesinde en az 200 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit elektrik tesisatı bulunmalıdır. Kullanılacak armatürler dolaylı

dokunmaya karşı korunmalı olmalı ve stroboskobik yanılgı oluşturmamalıdır.

1.4.2

Makina dairesinde bulunan ekipmanların (kumanda panosu, makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüx şiddetinde aydınlatma sağlanmalıdır.

1.4.3

Makara dairesinde makaralar üstünde aydınlatma şiddeti en az 100 lüx şiddetinde olmalıdır.

1.5.

Makina veya makara dairesinde kaymayan zemin

(5.6.2)

1.5.1

Makina/makara mekanı dairesi döşemesi,şap atılmış beton, baklavalı sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır.

1.6.

Yeterli havalandırma

1.6.1

Makina mekanı havalandırması motorlar, kumanda cihazları ve elektrik kablolarını yeterince iyi biçimde toz, zararlı duman ve nemden koruyacak şekilde yapılmalıdır (tel

kafes, panjur veya bina havalandırma sistemi).

1.6.2

Makina mekanı/dolabı uygun şekilde havalandırılmalıdır.

1.6.3

Binanın diğer bölümlerinden gelen pis havanın, makina dairesine doğrudan girmesi önlenmelidir.

1.7.

Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar

(5.6.6)

1.7.1

Makina mekânlarında, ağır donanımların kaldırılıp taşınması için, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerilerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal

destekler veya taşıyıcı kancalar bulunmalıdır.

1.8.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

(5.15)

1.8.1

Makara dairesindeki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılma riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

1.8.2

Makina dairesi/mekanında kumanda tablolarındaki kontaktör, röle, sigorta ve bağlantı klemensleri, kumanda şemasına uygun olarak işaretlenmelidir. Sigorta tutucularının

üstünde veya yakınında, tip ve değer gibi gerekli sigorta özellikleri belirtilmelidir.

1.8.3

Hız regülâtörü üstünde hız regülâtörünü imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve ayarlandığı çalışma hızı bilgilerini ve CE işareti içeren bir

bilgi levhası bulunmalıdır.

1.8.4

Makina dairesindeki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılma riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

1.8.5

Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.

1.8.6

Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri bulunmalıdır.

1.8.7

Farklı asansörlerin parçaları aynı makina ve/veya makara dairesinde bulunuyorsa, her asansör numara veya harf ile işaretlenmelidir. Bu işaretler asansörün bütün ana

parçaları için kullanılmalıdır (makina, kumanda panosu, hız regülâtörü, elektrik anahtarları,kabin). Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için, kabin üstünde, kuyu dibinde veya gerekli başka yerlerde aynı tanıtma işaretleri kullanılmalıdır.

1.8.8

(Varsa) Platform üzerinde müsaade edilen en büyük yük belirtilmelidir. (Kuyu içerisinde kullanılan makinalar için)

1.8.9

Makina ve makara mekanlarına ana anahtar veya anahtarlar ile ışık anahtarının kolaylıkla fark edilmesini sağlayacak ikaz levhaları bulunmalıdır. Bir ana anahtarın

açılmasından sonra bazı kısımlar gerilim altında kalıyorsa (asansörler arasındaki bağlantılar, ışık devreleri ve benzeri) bu belirtilmelidir.

1.8.10

Elektrikli elle kumanda butonlarının üstünde veya yanında hareket yönünü gösteren işaretler bulunmalıdır.

1.8.11

Hız regülâtörü üstünde hız regülâtörünü imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve ayarlandığı çalışma hızı bilgilerini içeren bir bilgi levhası

bulunmalıdır.

1.9.

Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar

(5.6.4)

1.9.1

Makina dairesi döşemesinde kanallar veya 0,5 m’den daha derin ve 0,5 m’den daha dar girintiler varsa, bunların üstü kapatılmalıdır.

1.9.2

Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için,

kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır.

1.9.3

Makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa, düşme tehlikesine karşı uygun korkuluklar ile donatılmalıdır.

1.10.

Makina platformuna çıkış merdiveni ve korkuluk

1.10.1

Makina platformuna çıkış merdiveni sabitlenmelidir.

1.10.2

Makina platformu korkuluğu standarda uygun hale getirilmelidir.

1.10.3

Makina platformu çıkış merdivenine tutamak takılmalıdır.

1.10.4

Makina platformu korkuluğu sabitlenmelidir.

1.10.5

Makina platformuna çıkış için makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa, korkuluk ve merdiven veya basamaklar bulunmalıdır.

1.10.6

Makina platformu korkuluğu, merdiven veya basamakların mukavemeti uygun olmalıdır.

1.11.

Makina dairesinde yatay ve dikey açıklıklar

(5.6.3)

1.11.1

Makina dairesinde tahrik makinasının dönen parçalarının üstünde sıkışmayı önleyecek bir koruma yapılmaması durumunda en az 0,3 m yüksekliğinde bir serbest düşey

mesafe bulunmalıdır.

1.11.2

Makina dairesinde yatay ve dikey açıklıkların yeterli olmadığı durumlarda, hareketli donanım için TS EN 13857 standardı Çizelge 4’e uygun koruma sağlanmalıdır. (TS

EN 81-80)

1.11.3

Hareketli parçaların bakım ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalışmasının gerekli olduğu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m’lik bir serbest yatay alan

bulunmalıdır. (Kurtarmanın yapılacağı yer için makina motor imalatçısı tarafından hazırlanan kullanma klavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazırlanan kurtarma talimatı esas alınır.)

1.11.4

Geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m’ye kadar azaltılabilir.

1.11.5

Makina dairesinde geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır.

1.11.6

Makina dairesinde, özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalıdır.

1.11.7

Makina dairesi kumanda panoları ve tablolarının önünde, Derinlik: muhafazaların dış yüzeyinden en az 0,7 m olmalıdır, Genişlik: en az: 0,5 m veya kumanda panoları

veya tablolarının toplam genişliği kadar olmalıdır.

1.12.

Volan üzerindeki yön ve kabin katta şareti*

1.12.1

Kabinin hareket yönü, makina üzerinde elle kata getirme çarkı yakınında açıkça belirtilmelidir. Sökülemeyen tipte elle kata getirme çarkı kullanılması durumunda bu

işaretler çarkın üstüne de konulabilir.

1.12.2

Makina dairesinden, kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilmelidir. Bu askı veya hız regülâtörü halatlarına işaretler konularak sağlanır.

1.13.

Acil durum çalıştırma sistemi**

(5.12.2)

1.13.1

Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvetin 400 N’u geçmediği durumlarda, yüzeyi deliksiz bir çarkın çevrilmesiyle kabini durak

seviyesine getirmeyi sağlayan bir mekanik kaldırma tertibatı bulunmalıdır.

1.13.2

Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N’dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik kesildiğinde kullanılmaması durumunda ikincil bir enerji kaynağından beslenen acil durum çalıştırma sistemi çalışır hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçısının kullanma kılavuzunda

belirtilmiş olduğu değere uygun olmalıdır.)

1.13.3

El çarkının sökülebilir cinsten olması durumunda, makina dairesinde kolaylıkla erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır. Bunun hangi makina ile ilgili olduğunun karıştırılma tehlikesi varsa, uygun bir şekilde işaretlenmelidir. En geç, el çarkı makina üzerine oturtulduğunda TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye göre bir elektrik güvenlik

tertibatı devreye sokulmalıdır.

1.13.4

Kumanda panosunda elektrikli elle kumanda tertibatı bulunması zorunlu olduğu durumda TS EN 81-1 madde 14.2.1.4 c de belirtilen elektrik cihazlarını (güvenlik tertibatı,

regülatör sınır kesiciler ve hidrolik tampon emniyet kontağı) devre dışı bırakmalıdır.

1.14.

Asansör beyan hızı*

1.14.1

Asansör beyan hızı beyan yükünün yarısıyla yüklü olarak seyir mesafesinin orta bölgesinde aşağı doğru hareket ederken, hızlanma ve yavaşlama periyotları hesaba

katılmadan, beyan hızını % 5’ten fazla aşmamalıdır ve % 8’den düşük olmamalıdır.

1.15.

Kabin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz hareketini önlemek için tahrik makinası tasarımı

(5.9.4 ve 5.12.1)

1.15.1

Kabin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz hareketini önlemek için tahrik makinası TS 10922 EN 81-1’e uygun bir tip ile değiştirilmelidir veya kabinin kontrolsüz hareketini önlemek için TS EN 81-80 madde 5.9.4 Not 2’ye uygun koruyucu vasıtalar tesis edilir veya TS 10922 EN 81-1 madde 12.4.2’e uygun fren tertibatı tespit edilir.

1.15.2

Fren tamburu veya diski üzerindeki frenleme etkisinin sağlanmasına katkıda bulunan, frene ait mekanik parçaların bobin haricinde tümü ikişer adet olmalıdır. Parçalardan

birinin devre dışı kalması durumunda dahi, aşağı yönde hareket eden ve beyan yükü ile yüklü kabini güvenlikle durduracak ölçüde frenleme etkisi sağlanmalıdır.

1.16.

Tahrik makinası*

1.16.1

Tahrik makinası montaj cıvatalarına kontra somun veya yaylı rondela takılmalıdır.

1.16.2

Tahrik makinası elektromekanik fren tiji gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

1.16.3

Tahrik sisteminde bir elle kata getirme tertibatı varsa, fren elle açılabilmeli ve elle açma kolu bırakıldığında kendiliğinden kapanmalıdır.

1.16.4

Tahrik makinası elektromekanik fren bobinini besleyen elektrik enerjisinin kesilmesiyle birlikte fren, ilâve bir gecikme olmaksızın etkili olmalıdır.

1.16.5

Eletromekanik fren uygun hale getirilmeli ve ayarlanmalıdır.

1.16.6

Tahrik makinası yan yatak cıvataları takılmalıdır. (varsa) Tahrik makinası yan yatak montajı uygun hale getirilmelidir.

1.16.7

Tahrik grubu kaplin montaj civataları tamamlanmalı ve kaplindeki boşluk giderilmelidir.

1.16.8

(varsa) Motor soğutma fanı çalışır hale getirilmelidir.

1.16.9

Motor kablo girişleri rekorlanmalı veya izole edilmelidir.

1.16.10

Motor terminal bağlantı kapağı takılmalıdır.

1.16.11

Makina sehpasının duvara/betona teması engellenmelidir.

1.16.12

Makina sehpasının montajındaki dengesizlikler giderilmelidir (stabil olmalı).

1.16.13

Tahrik makinası motor grubu montaj cıvataları takılmalı/sıkılmalıdır.

1.16.14

Tahrik makinasında vuruntu ve titreşimlere bağlı olan sesler giderilmelidir.

1.17.

Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü*

(5.12.4)

1.17.1

Tahrik makinası TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye göre bir elektrik güvenlik tertibatının çalışması ile durdurulmalıdır.

1.17.2

Tahrik makinasının doğrudan beslemesi durumunda, kontakları motor devresinde seri bağlı, birbirinden bağımsız iki adet kontaktörle kesilmelidir. Tahrik makinasının durdurulması iki kontaktörden birinin ana kontaklarının asansör durduğunda devreyi açmaması durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü değişiminde, asansörün

yeniden harekete geçmesi engellenmiş olmalıdır.

1.17.3

Tahrik makinası elektromekanik freni her yön için seri iki kontaktörden enerjilendirilmelidir.

1.17.4

Statik elemanlarla (hız kontrol ünitesi) beslenen tahrik makinalarının durdurulmasın TS EN 81-1 madde 12.7.3 esasları kullanılır.

1.18.

Tahrik ve saptırma kasnağı ile kasnak mili yatağı kontrolü*

1.18.1

Tahrik kasnağı kanallarının yarıdan fazlasının aşınmadan dolayı tahrik yeteneği kaybolmuş tahrik kasnağı uygun hale getirilmelidir.

1.18.2

Tahrik kasnağı kanal ölçülerine uygun halat seçimi yapılmalıdır.

1.18.3

Tahrik kasnağının duvara ve zemine teması engellenmelidir.

1.18.4

Halatlardan en az bir adedinin tahrik kasnağı kanalını aşındırmasından dolayı halat gerginlik ayarları yapılmalıdır.

1.18.5

Tahrik kasnağı çıkışında halatların birbirine teması önlenmelidir. (270 derece sarım)

1.18.6

Tahrik ve saptırma kasnakları arasındaki eksen kaçıklığı giderilmelidir.

1.18.7

Tahrik kasnağı, makara ve tamburun (halat ortasından ortasına ölçülen) çapları ile halat çapının oranı, halat yapısından bağımsız olarak en az 40 olmalıdır. (Asansör için

onaylanmış özel halatlarda bu oran daha az olabilir.)

1.18.8

Tahrik kasnağındaki çatlaklardan dolayı kasnak yenilenmelidir.

1.18.9

Kasnak milleri ve yatakları aşınmamış olmalıdır.

1.18.10

Kasnak milleri yataklarda sabitlenmiş olmalıdır. Millerin dönmesi engellenmiş olmalıdır.

1.19.

Saptırma kasnağı

1.19.1

Saptırma kasnağının duvara ve zemine teması engellenmelidir.

1.19.2

Saptırma kasnağı/palangaların çapı halat çapının en az 40 katı olmalıdır. (Asansörler için onaylanmış olan özel halatlarda bu değer daha az olabilir.)

1.19.3

Saptırma kasnağındaki çatlaklardan dolayı kasnak yenilenmelidir.

1.19.4

Kasnak halat çapına uygun olmalıdır.

1.20.

Gerektiği durumda, elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları**

1.20.1

Elektronik elemanlara sahip güvenlik devreleri bir güvenlik elemanı olarak görülür ve CE işareti taşımalıdır.

1.21.

Kabin karşı ağırlık tamponuna oturmuş iken kasnak kaydırma kontrolü ve enerji kesintisinde ani duruş kontrolü

1.21.1

Karşı ağırlık tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin yukarı yönde harekete devam etmemelidir.

1.21.2

Test yapılamamıştır. (Fren kolu yok/çalışmıyor)

1.21.3

Boş kabin yukarı giderken tahrik makinasının en sert frenleme etkisiyle birden fazla durma denemesi ile tahrik yeteneğinin kontrolünde her denemede kabin tam olarak durmalıdır.

1.21.4

Test yapılamamıştır. (Tamponlar uygun değil)

1.21.5

Kabin karşı ağırlık yarı yük dengesi ayarlanmalıdır.

1.21.6

Test yapılamamıştır. (Kabinin tavana çarpma/kabin patenlerinin raydan çıkma riskinden dolayı)

1.22.

Kasnaktan veya makaradan çıkan halata/zincire karşı koruma

(5.9.1)

1.22.1

Tahrik kasnakları halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalıdır.

1.22.2

Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını

engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

1.22.3

Saptırma kasnakları halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalıdır.

1.22.4

Hız regülatörü kasnakları halat atma pimi takılmalıdır.

1.22.5

Hız regülatörü kasnakları halat atma pimi ayarlanmalıdır.

1.23.

Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma

(5.9.1)

1.23.1

Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin

girmesini engellenmelidir.

1.24.

Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma

(5.9.1)

1.24.1

Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasına karşı önlem alınmalıdır.

1.25.

Acil durdurma tertibatı*

1.25.1

Makina motor grubu yakınında 1 m içinde doğrudan erişilebilir bir ana anahtar veya başka bir acil durdurma tertibatı mevcut ve çalışır halde olmalıdır.

1.26.

Zararlı malzeme bulunmayan tesis

(5.1.4)

1.26.1

Fren balatalarında kullanılan asbest malzeme zararlı olmayan malzemeyle değiştirilmelidir ve sökülen asbest üzerine çalışma yapmayın uyarı levhası konmalıdır. (Sökülen asbest malzemenin bir sonraki periyodik kontrole kadar ilgili mevzuata (Çevre) uygun olacak şekilde, asbestli malzeme bertaraf etme yetkisine/sertifikasına sahip yetkili

imha merkezine nakliyesi sağlanmalıdır.)

1.27.

Makina dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması*

(5.13.3)

1.27.1

Her bir asansör için ayrı bir ana şalter olmalıdır ve kapatıldığında motor güç devresi ve UPS/Kurtaran sistemi dahil tüm sistemin elektriğini kesmelidir.

1.27.2

Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemelidir.

1.27.3

Elektrik panosunda boştaki elemanlar panoya sabitlenmelidir.

1.27.4

Ana anahtarın kumanda mekanizması, makina dairesi girişinden veya girişlerinden çabuk ve kolay erişilebilir olmalıdır.

1.27.5

Asansör aydınlatma devreleri motor güç devresinden bağımsız olmalıdır.

1.27.6

Ana anahtar, sabit “0” ve “1” konumlarına sahip olmalı ve istenmeyen bir şekilde çalıştırılmasını engellemek için “0” konumunda bir asma kilit veya benzeri tertibatla

kilitlenebilmelidir.

1.27.7

Motor hattının koruması termik manyetik şalter ile yapıldığı durumda kilitlenebilir ana şalter 3 faz +1 nötr hattını kesmelidir.

1.27.8

Ana anahtar; a) varsa makina dairesine, b) makina dairesi yoksa, kumanda dolabının asansör kuyusunda bulunduğu durumlar hariç, kumanda dolabına veya c) kumanda

dolabının asansör kuyusunda bulunduğu durumlarda, acil durum ve deney panosuna/panolarına yerleştirilmelidir.

1.27.9

Elektrik panosundaki kilitlenebilir ana şalter çalışır hale getirilmelidir.

1.28.

Elektrik kuvvet panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler

1.28.1

Elektrik kuvvet panosu muhafaza içine alınmalıdır.

1.28.2

Elektrik kuvvet panosu makina dairesi içine alınmalıdır.

1.28.3

Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karıştırılma riskine karşı adreslenmelidir.

1.28.4

Elektrik kuvvet panosuna yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir ( MRL’lerde kilitli olmalıdır).

1.29.

Priz ve makina dairesi/mekanı aydınlatma anahtarı

1.29.1

Makina dairesi/mekanı aydınlatma anahtarı çalışır hale getirilmelidir.

1.29.2

Makina dairesi/mekanı aydınlatması etanj ise çift izoleli olmalıdır.

1.29.3

Makina dairesi/mekanı aydınlatma kablo ekleri koruma altına alınmalıdır.

1.29.4

Makina dairesi/mekanı prizi mevcut, çalışır ve güvenlik hatlı (topraklı) olmalıdır.

1.29.5

Makina dairesi/mekanı prizi uygun şekilde monte edilmelidir.

1.29.6

Makina dairesi/mekanı aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenmelidir.

1.29.7

Ana anahtar veya anahtarlar ile ışık anahtarının kolaylıkla fark edilmesini sağlayacak ikaz levhaları bulunmalıdır.

1.29.8

Makina dairesinde/mekanında sarkan kablo ve armatürler uygun şekilde monte edilmelidir.

1.30

Makina dairesi/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı

1.30.1

Makina dairesinde/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenmelidir. (MDRSZ asansörlerde kumanda panosu içinde ana anahtar yakınında olmalıdır.)

1.30.2

Makina dairesinde/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı çalışır hale getirilmelidir.

1.31.

Sigortalar

1.31.1

Kuyu aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.

1.31.2

Elektrik panosunda motor hattı için 4’lü grup W otomat takılmalıdır. Elektrik panosunda motor hattı için 4’lü grup W otomat çalışır hale getirilmelidir.

1.31.3

Elektrik panosunda 4’lü grup W otomatın beslemesi kaçak akım rölesinden sonra olmalıdır.

1.31.4

Makina dairesi/mekanı aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.

1.31.5

Kuyu aydınlatma sigortası çalışır hale getirilmelidir.

1.31.6

Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydınlatma sigortaları çalışır hale getirilmelidir.

1.31.7

Makina dairesi/mekanı sigortası, kuyu sigortası ile kabin sigortası ayrı ayrı olmalıdır.

1.31.8

Makina dairesi/mekanı sigortası ile kuyu sigortası ayrı ayrı olmalıdır.

1.31.9

Kabin aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.

1.31.10

Makina dairesi/mekanı aydınlatma sigortası çalışır hale getirilmelidir.

1.31.11

Kabin aydınlatma sigortası çalışır hale getirilmelidir.

1.31.12

Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydınlatma sigortaları takılmalı ve adreslenmelidir.

1.31.13

Sigorta değerleri kablo kesitine uygun olmalıdır. (1.00 mm2 max. 6.0 A, 1.50 mm2 max. 10.0 A, 2.50 mm2 max. 20.0 A, 4.00 mm2 max. 32.0 A, 6.00 mm2 max. 50.0 A)

1.32.

Kablo bağlantıları ve klemensler (Kuvvet panosunda)

1.32.1

Elektrik kuvvet panosunda doğrudan dokunmaya karşı korunması, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır.

1.32.2

Elektrik kuvvet panosu sigorta muhafazası takılmalıdır.

1.32.3

Elektrik panosu içindeki sigortalar sabitlenmelidir.

1.32.4

Elektrik kuvvet panosu kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

1.32.5

Elektrik panosunda doğrudan dokunmaya karşı korunma;

 • En az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır bunların haricindeki bağlantılar, klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır veya

 • Bir asansörün ana anahtarı veya anahtarlarının açılmasından sonra bazı klemenslerde gerilim bulunuyorsa, bunlar gerilim bulunmayan klemenslerden açık bir şekilde ayrılmalı ve gerilim 50 V’tan büyük ise uygun bir şekilde işaretlenmelidir veya

 • Grup sigortalarında, her bir ayrı sigortanın ana beslemesi kapatıldığında halen sistemde elektrik olabileceğine dair bakım personeli için uyarı levhaları sağlanmalıdır.

1.32.6

Mekanik korumanın kesintisizliğini sağlamak için, iletken ve kabloların koruyucu kılıfları, anahtar kutuları veya cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor

içinde son bulmalıdır.

1.32.7

Makina dairesinde/mekanında tek izoleli elektrik besleme kabloları çift izoleli olmalı veya koruma altına alınmalıdır.

1.32.8

Makina ve makara dairelerindeki tesisat doğrudan dokunmaya karşı korunma, en az IP2X koruma derecesinde sahip mahfazalarla sağlanmalıdır bunların haricindeki

bağlantılar, klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır.

1.33.

Hata akımına karşı koruma**

1.33.1

Elektrik panosuna 30 mA Kaçak akım rölesi takılmalıdır.

1.33.2

Tüm sistem kaçak akıma karşı korunmalıdır.

1.33.3

Kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmelidir.

1.33.4

Kaçak akım rölesi 30mA olmalıdır.

1.33.5

Makina dairesi aydınlatması ayrı bir tesisatla beslenmesi durumunda 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.33.6

Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin (Kurtaran veya UPS) hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle

korunmalıdır. (İzole sistemlerde aranmaz)

1.33.7

Emniyet devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

(İzole sistemlerde aranmaz. İzolasyon trafosu sonrası gerekli koruma tedbirleri alınacaktır.)

1.33.8

Emniyet devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesi (veya diğer önlemler) çalışır hale getirilmelidir.

1.33.9

Asansör kabini üzerindeki devreler hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.33.10

Asansör kabini üzerindeki devreler hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmelidir.

1.33.11

Kuyu aydınlatması dahil priz devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.33.12

Kabin aydınlatması dahil priz devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.33.13

Kabin ve kuyu aydınlatması dahil priz devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmelidir.

1.33.14

Güç devresi ve buna bağlı devrelerin ana şalterinde eşik değeri topraklama direncine bağlı olarak seçilen ve uygulanan hata akımına karşı korunmalıdır. (Ana şalter öncesi 30 mA üç faz kaçak akım rölesinini kullanılması durumunda ayrıca aydınlatma ve priz devrelerinde 30 mA kaçak akım rölesi kullanmaya gerek yoktur. TS HD 60364-4-41

standardında bahsedilen diğer koruma önlemlerinin alınması durumunda kaçak akım rölesi aranmaz.)

1.34.

Topraklama**

1.34.1

Nötr hattının toprak hattı ile bağlantısı engellenmelidir. (TT sistemlerde geçerlidir.)

1.34.2

Elektrik kuvvet panosu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.34.3

Hidrolik tamponların topraklama bağlantıları yapılmalıdır.

1.34.4

Kabin topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.34.5

Topraklama kablo bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile yapılmalıdır.

1.34.6

Topraklama barasına ana toprak bağlantısı yapılmalıdır.

1.34.7

Topraklama kablo kesitleri standarda uygun hale getirilmelidir.

1.34.8

Gevşek topraklama bağlantıları sıkılmalıdır.

1.34.9

Kumanda panosu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.34.10

Makina motor grubu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.34.11

Hız regülatörü topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.34.12

Sınır kesici şalter topraklama bağlantısı yapılmalıdır. (3 faz sınır kesiciler için geçerli)

1.34.13

Makina dairesinde/mekanında paralel bara sistemli topraklama tesisatı yapılmalıdır.

1.34.14

Kabin ve kat/durak butonyer topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.35.

Kumanda panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler

1.35.1

Kumanda panosu içindeki tüm komponentler panoya sabitlenmelidir.

1.35.2

Kumanda panosuna uygun şekilde erişim sağlanmalıdır.

1.35.3

Kumanda panosu klemens ve komponent rumuzları devre şemasına uygun hale getirilmelidir.

1.35.4

Kumanda panosuna yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir.

1.35.5

Kumanda panosu kablo kanal kapakları kapatılmalıdır.

1.35.6

Kumanda panosu sabitlenmelidir.

1.35.7

Kumanda panosu muhafaza içine alınmalıdır.

1.36.

Kumanda kartı ve kontaktör

1.36.1

Kumanda panosu içerisindeki kontaktörlerde ark giderilmelidir.

1.36.2

Kumanda kartı sabitlenmelidir.

1.36.3

Kumanda kartı kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

1.37.

Tahrik makinası motoru koruması* “Kısa devre, aşırı ısınma (PTC devresi ve benzeri)”

(5.13.2)

1.37.1

Tahrik makinası motoru 1. hız termik röle uygun çalışır hale getirilmelidir.

1.37.2

Tahrik makinası motoru aşırı yüke karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi takılmalıdır.

1.37.3

Tahrik makinası motoru aşırı yüke karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi çalışır hale getirilmelidir.

1.37.4

Tahrik makinası motoru 2. hız termik röle akım değeri motorun çektiği akım değerine uygun olmalıdır.

1.37.5

Tahrik makinası motoru 1. hız termik röle akım değeri motorun çektiği akım değerine uygun olmalıdır.

1.38.

Emniyet devresi koruma**

1.38.1

Emniyet devrelerindeki kısa devre (şönt) bağlantıları çıkartılmalıdır.

1.38.2

Emniyet devresi açık konumda (fiş priz, emniyet kontakları ve benzeri) iken asansör hareket etmemelidir (revizyon hızı dahil).

1.39.

Motor hareket süresi sınırlayıcısı

(5.12.6)

1.39.1

Sürtünme tahrikli asansörler bir motor hareket süresi sınırlayıcısı ile donatılmalıdır.

1.39.2

Motor hareket süre sınırlayıcının normal çalışmaya dönüşü, ancak elle müdahale ile mümkün olmalıdır. Enerjinin kesilip tekrar gelmesi durumunda, makinanın hareketsiz

konumda tutulması gerekli değildir.

1.39.3

Motor hareket süresi sınırlayıcısı, bakım kumandası ve elektrikli elle çalışma kumandası sırasında kabinin hareketini engellememelidir.

1.39.4

Motor hareket süresi sınırlayıcısı, 45 saniye veya en uzun seyir mesafesi için gerekli süreye en çok 10 saniye ilave edilmesiyle bulunan sürelerden küçük olanını

geçmeyecek bir zaman içinde çalışmalıdır.

1.40.

Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması*

(5.14.1)

1.40.1

Asansörde güç faz sırası değişiminin asansörün tehlikeli olarak hatalı çalışmasına sebebiyet vermemesi için faz sırası değişimi koruma tertibatı tesis edilmelidir.

1.40.2

Faz sıralı koruma rölesi çalışır hale getirilmelidir. (Hız kontrollü sistemlerde aranmaz.)

1.41.

Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi*

(5.13.1)

1.41.1

Bir asansörün ana anahtarı veya anahtarlarının açılmasından sonra bazı klemenslerde gerilim bulunuyorsa, bunlar gerilim bulunmayan klemenslerden açık bir şekilde

ayrılmalı ve gerilim 50 V’tan büyük ise uygun bir şekilde işaretlenmelidir.

1.41.2

Grup kontrolörlerinde, her bir ayrı kontrolörün ana beslemesi kapatıldığında halen sistemde elektrik olabileceğine dair bakım personeli için uyarı levhaları sağlanmalıdır.

1.41.3

Makina ve makara dairelerinde doğrudan dokunmaya karşı korunma, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır bunların haricindeki bağlantılar,

klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır.

1.41.4

Kumanda panosunda kablo bağlantı uçları dokunmaya karşı IP2X seviyesinde korunmalıdır.

1.42.

Emniyet devre (Kumanda) şeması

1.42.1

Kumanda panosunda emniyet devre şeması olmalıdır.

1.42.2

Emniyet devreleri emniyet devre şemasına göre düzenlenmelidir.

1.43.

Kablo bağlantıları ve klemensler (Kumanda panosunda)

1.43.1

Kumanda panosu kablo girişleri keskin kenarlardan izole edilmelidir.

1.43.2

Kumanda panosu kablo bağlantıları ve klemensler düzenlenmelidir.

1.43.3

Kumanda panosunda farklı gerilimler ve beslemeler için sigorta olmalıdır.

1.43.4

Kumanda panosu kablo bağlantıları uçları düzenlenmelidir.

1.44.

Düzgün çalışan güvenlik tertibatına uygun aşırı hız regülâtörü**

(5.9.2)

1.44.1

Aşırı hız regülatörü beyan hızı asansör beyan hızına (asansör tasarım hızı) eşit veya altında olmalıdır. Devreye girme anındaki hız, ani frenlemeli tampon etkili güvenlik

tertibatında ve 1 m/s’ye kadar olan beyan hızlarında kullanılan kaymalı güvenlik tertibatlarında, 1,5 m/s belirtilenlerden daha küçük olmalıdır.

1.44.2

Aşırı hız regülatörü ayarlanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. (İmalatçı tarafından)

1.44.3

Hız regülâtörü kasnağının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile regülâtör halatı anma çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır.

1.44.4

Regülatör halatı, bir gergi makarasıyla gerilmelidir. Bu makara veya bunun gergi ağırlığı kılavuzlanmalıdır.

1.44.5

Güvenlik tertibatının çalışması sırasında regülâtör halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi arızalanmamalıdır.

1.44.6

Hız regülatörü kuyu içinde bulunuyorsa, kuyu dışından bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

1.44.7

Kabin hız regülatörü gaga(makara) lastiği aşınması durumunda yenilenmelidir.

1.44.8

Kabin hız regülatörü sehpası sabitlenmelidir.

1.44.9

Hız regülatörü sabitlenmelidir.

1.44.10

Hız regülatörü gaga (makara) lastiği takılmalıdır.

1.44.11

Hız regülatörü çalışma yönü aşağı olacak şekilde düzeltilmelidir.

1.44.12

Hız regülatör makarasının duvara temas etmesi engellenmelidir.

1.44.13

Hız regülatör halatının sınır kesici çatal kollarına temas etmesi engellenmelidir.

1.44.14

Hız regülatörü çalışır hale getirilmelidir.

1.44.15

Kuyu içerisindeki regülatöre uzaktan erişim sağlanmalı ve güvenlik tertibatı testi yapılır hale getirilmelidir.

1.44.16

Güvenlik tertibatının kurtarılmasından sonra hız regülâtörü normal işletme durumuna otomatik olarak gelmiyorsa, TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik

güvenlik tertibatı hız regülâtörü normal konumuna dönmedikçe asansörün çalışmasını engellemelidir.

1.44.17

Hız regülatörü emniyet kontağı sabitlenmelidir.

1.44.18

Hız regülatörü emniyet kontağı ayarlanmalıdır.

1.44.19

Hız regülatörünün bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

1.45.

Sınır güvenlik kesicileri**

(5.10.3)

1.45.1

Alt sınır kesici şalter çatal kolları uygun hale getirilmelidir.

1.45.2

Üst sınır kesici emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

1.45.3

Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi

aksatmamalıdır. Bunlar, sınır güvenlik kesicileri kabin veya karşı ağırlık tamponlara değmeden çalışmalıdır. Sınır güvenlik kesicileri, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmalıdır.

1.45.4

Sınır kesici şalter çatal kolları enerjiyi kesecek şekilde uygun hale getirilmelidir.

1.45.5

Üst sınır kesiciye kelepçe yerine füze kullanılmalıdır.

1.45.6

Üst sınır kesici tampon stroku boyunca devrede kalmalıdır.

1.45.7

Alt sınır kesici şalter kapağı kapatılmalıdır.

1.45.8

Alt sınır kesici şalter çalışır hale getirilmelidir.

1.45.9

Alt sınır kesici tampon stroku boyunca devrede kalmalıdır.

1.45.10

Üst sınır kesici şalter çalışır hale getirilmelidir.

1.45.11

Asansör kabini en alt kat seviyesinin dışına çıktığında motorun enerjisini kesecek alt sınır kesici takılmalıdır.

1.45.12

Alt sınır kesici asansörün çalıştığı en alt kata göre ayarlanmalıdır.

1.45.13

Sınır kesici bıçaklı şalter kendiliğinden devreye girmemelidir.

1.45.14

Alt sınır kesici emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

1.45.15

Alt sınır kesici emniyet kontağı kapağı kapatılmalıdır.

1.45.16

Üst sınır kesici emniyet kontağı kapağı kapatılmalıdır.

1.45.17

Alt sınır kesiciye kelepçe yerine füze kullanılmalıdır.

1.45.18

Üst sınır kesici asansörün çalıştığı en üst kata göre ayarlanmalıdır.

1.45.19

Asansör kabini en üst kat seviyesinin dışına çıktığında motorun enerjisini kesecek üst sınır kesici takılmalıdır.

1.45.20

Alt ve üst sınır kesiciler TS EN 81-1 madde 14.1.2’sine uygun bir elektrik güvenlik tertibatı olmalı ve motor ve fren devrelerini besleyen, kontakları seri bağlı iki adet

kontaktörün bobin devrelerini zorlayıcı mekanik etkiyle açmalıdır. (makaralı emniyet kontağı) (doğrudan beslemeli elektrik motorlarında).

1.46.

İstem dışı kabin hareketlerine karşı koruma* (01/01/2012 den sonra piyasaya arz edilen asansörler için)

1.46.1

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı emniyet kontağı takılmalıdır.

1.46.2

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

1.46.3

İstem dışı kabin hareketine karşı önlem alınmalıdır. (Kapı açık seviyeleme ve/veya kapı ön açma hareketi olmayan asansörlerde dahili yedeklemeli freni olan motor veya

Makina kullanılması durumunda ilave bir UCM tertibatına gerek yoktur. Fren kontakları panoda kontrol edilmelidir.)

1.46.4

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

1.46.5

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı aşağıdaki mesafelerde kabini durdurmalıdır:

 • İstem dışı kabin hareketinin algılanması halinde kabin duraktan 1,2 m uzaklaşmamalı,

 • Durak eşiği ile kabin eteğinin en alt seviyesi arasındaki düşey mesafe 200 mm’yi aşmamalı ve

 • Kabin eşiğinden durak kapısı pervazına veya durak eşiğinden kabin kapısı pervazına olan serbest mesafe

1 m’den az olmamalıdır (bkz. Şekil 4). Bu değerler kabindeki %100 beyan yüküne kadar olan bütün yüklerde elde edilmelidir.

1.47.

Asansöre ait olmayan teçhizat ve tesisat

1.47.1

Makina dairesinde/mekanında asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.

1.47.2

Makina dairesi/mekanı dış etkenlere karşı (yağmur ve benzeri) koruma altına alınmalıdır.

1.47.3

Makina dairesi kapısı yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır.

1.47.4

Makina dairesi duvarları ve tavanı ve tabanı yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır.

1.47.5

Makina dairesinde/mekanında tehlike yaratan teçhizat (doğal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.

1.48.

Temizlik

1.48.1

Makina dairesi/mekanı depo olarak kullanılmamalıdır.

1.48.2

Makina dairesi/mekanı içinde çalışmayı engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.

1.48.3

Makina dairesi/mekanında yanıcı malzeme olmamalıdır.

2.1.

Kabin üstünde bakım kumandası*

(5.14.2a)

2.1.1

Asansörün kontrol ve bakım çalışmalarını kolaylaştırmak üzere, kabin üstünde kolay erişilebilir bir kumanda tertibatı bulunmalıdır.

2.1.2

Kabin üstü bakım kumandası devredeyken kabinin normal hareket sınırları aşılmamalıdır.

2.1.3

Bakım kumandası devrede iken asansörün çalışması güvenlik devrelerine bağımlı kalmalıdır.

2.1.4

Kabin üstü bakım kumandası çalışır hale getirilmelidir.

2.1.5

Kabin üstü bakım kumandası devredeyken kabin hızı 0,63 m/s’yi aşmamalıdır.

2.1.6

Kabin üstü bakım kumandası kabinin hareketini kumanda butonlarına sürekli basılmak suretiyle sağlanmalıdır.

2.1.7

Kabin üstü bakım kumandasının butonları yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.

2.1.8

Kabin üstü bakım kumandası butonları üzerinde hareket yönleri açıkça işaretlenmiş olmalıdır.

2.1.9

Kabin üstündeki bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.

2.1.10

Kabin üstü bakım kumandası devreye alındığında, otomatik kapıların kumandaları dahil, normal kumandalar, elektrikli elle kumanda ve varsa yükleme rampası hareketi

kumandası devre dışı kalmalıdır.

2.1.11

Asansörün tekrar normal çalışmaya dönüşü, bakım kumandası anahtarının tekrar çalıştırılmasıyla mümkün olmalıdır.

2.1.12

Kabin üstü bakım kumandası çift konumda kararlı uygun bir durdurma tertibatına sahip olmalıdır.

2.2.

Kabin üstünde durdurma tertibatı*

(5.14.2b)

2.2.1

Kabin üstünde, kolay erişilen bir yerde, bakım veya kontrol elemanlarının giriş yerinden en çok 1 m uzaklıkta durdurma tertibatı olmalıdır.

(Bakım kumandası üzerindeki durdurma tertibatı bu şartı sağlıyor ise ilave durdurma tertibatı aranmaz.)

2.2.2

Kabin üstü durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

2.2.3

Kabin üstü durdurma tertibatı iki konumlu ve yanlışlıkla çalışma konumuna getirilmeyecek bir yapıda olmalıdır.

2.3.

Kabin üstünden düşmeye karşı koruma*

(5.8.6)

2.3.1

Kabin üstünün dış kenarından itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m’den fazla ise, buralarda kabin üstünün korkulukla

donatılmalıdır.

2.3.2

Kabin üstü korkuluk sabitlenmelidir.

2.3.3

Kabin üstü korkuluk, bir el tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana gelmelidir.

2.3.4

Kabin üstü korkuluğun yüksekliği, el tutamağının dış kenarından itibaren yatay düzlemdeki serbest mesafeyi göz önüne alarak: 0,85 m serbest mesafeye kadar en az 0,7 m

0,85 m’den büyük serbest mesafe için en az 1,1 m olmalıdır.

2.3.5

Kabin üstü korkuluğun el tutamağının dış kenarı ile kuyu içindeki herhangi bir parça (karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, anahtarlar (şalterler), kılavuz raylar, konsollar

ve benzeri) arasındaki yatay mesafe en az 0,1 m olmalıdır.

2.3.6

Kabin üstü korkuluğun giriş tarafı veya taraflarındaki korkuluk, kabin üstüne güvenli ve kolay girişe imkan vermelidir.

2.3.7

Kabin üstü korkuluk, kabin üstünün kenarından en fazla 0,15 m mesafeye konulmalıdır.

2.4.

Yeterli kabin tavanı ve varsa imdat kapağı mukavemeti

(5.8.5)

2.4.1

Kabin tavanı ve varsa imdat kapağı kalıcı bir şekilde biçim değiştirmeden, her noktasında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü 0,2 m x 0,2 m’lik bir

alanda taşıyabilmelidir.

2.5.

Kabin imdat kapı ve kapaklarının kilitlenmesi*

(5.8.4)

2.5.1

İmdat kapakları veya imdat geçiş kapıları elle kilitlenebilir bir tertibata sahip olmalıdır.

2.5.2

İmdat kapakları ve imdat geçiş kapıları kilitleme tertibatı, kilitleme durumunda TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir. Bu tertibat, kilitlemenin etkili olmadığı durumlarda asansörü durdurmalıdır. Asansörün tekrar devreye alınması ancak, kasıtlı bir tekrar kilitleme işleminden sonra mümkün

olmalıdır.

2.5.3

İmdat kapakları kabin içine doğru açılmamalıdır.

2.5.4

İmdat geçiş kapıları, kabin dışından anahtara gerek olmadan, kabin içinden ise kilit açma üçgenine uyan bir anahtarla açılabilmelidir.

2.5.5

İmdat geçiş kapıları, kabin dışına doğru açılmamalıdır.

2.5.6

İmdat geçiş kapıları, bir kabinden diğerine geçişi engelleyecek şekilde karşı ağırlığın veya dengeleme ağırlığının yolu üzerinde veya sabit bir engelin önünde

bulunmamalıdır. (Kabinler arasındaki ayırıcı putreller bu kapsamın dışındadır).

2.5.7

İmdat kapakları kabin üstünden anahtara gerek olmadan, kabin içinden ise kilit açma üçgenine uyan bir anahtarla açılabilmelidir.

2.5.8

İmdat kapakları açık konumda iken kabin kenarından dışarı taşmamalıdır.

2.6.

Kabin ve karşı ağırlık askı halatlarının ve bağlantı elemanlarının genel durumu**

2.6.1

Karşı ağırlık askı halat bağlantıları eksik gupilyalar tamamlanmalıdır.

2.6.2

Karşı ağırlık askı halat bağlantıları ters kelepçeleri düzeltilmelidir.

2.6.3

Karşı ağırlık askı halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalıdır. (En az iki adet kelepçe olmalı.)

2.6.4

Karşı ağırlık askı halat bağlantıları gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

2.6.5

Askı halatları veya zincirlerindeki gerilmelerin dengelenmesi için, bunların en az bir ucunda kendiliğinden çalışan bir tertibat bulunmalıdır. (En az bir tarafında yay veya

esnek eleman olmalıdır.)

2.6.6

Kabin askı halat bağlantıları gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

2.6.7

Karşı ağırlık askı halat bağlantıları lastik takozları/yayları yenilenmelidir.

2.6.8

Karşı ağırlık askı halat bağlantı şişesi/şişeleri yenilenmelidir.

2.6.9

Kabin askı halat bağlantı şişesi/şişeleri yenilenmelidir.

2.6.10

Kabin askı halat bağlantıları eksik kontra somunları tamamlanmalıdır.

2.6.11

Karşı ağırlık askı halat bağlantıları eksik kontra somunları tamamlanmalıdır.

2.6.12

Kabin askı halat bağlantıları lastik takozları/ yayları yenilenmelidir.

2.6.13

Kabinin tüm seyri boyunca askı halatlarının kabin/kabin karkası veya kuyu duvarlarına sürtünmesi önlenmelidir.

2.6.14

Askı halatları deformasyondan dolayı yenilenmelidir. (Bir dış demet üzerinde halat çapının 6 katı mesafede 4 adet kırık olduğunda halat yenilenir.)

2.6.15

Askı halatları çap daralmasından dolayı yenilenmelidir. (Minimum %6 daralma oluşmuşsa.)

2.6.16

Askı halatlarında ezilme olmasından dolayı yenilenmelidir.

2.6.17

Kabin askı halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalıdır. (En az iki adet kelepçe olmalı.)

2.6.18

Kabin askı halat bağlantıları eksik gupilyalar tamamlanmalıdır.

2.6.19

Kabin askı halat bağlantıları ters kelepçeleri düzeltilmelidir.

2.7.

Kat kapısı kilitleme tertibatı**

(5.7.7)

2.7.1

Kapı emniyet kontakları köprülenmiş.

2.7.2

Kapı emniyet kontakları ayarsız.

2.7.3

Kapı kilitleri çalışmıyor.

2.7.4

Kapı kilitleri ayarsız.

2.7.5

Kapı kilidi 2. emniyetleri yok.

2.7.6

Kapı kilidi 2. emniyetleri çalışmıyor.

2.7.7

Kapı kilidi 2. emniyetleri ayarsız.

2.7.8

Kat kapı kilit muhafazaları takılmalı.

2.7.9

Kat kapı kilit kolları, makara ve lastikleri takılmalı.

2.7.10

Kat kapı kilit pimi yuvasına en az 7 mm girecek şekilde ayarlanmalı.

2.8.

Kat kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi*

(5.7.8.2)

2.8.1

Kat kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için deliksiz kuyu duvar mahfazası tespit edilmelidir veya durak kapısı kilitleme tertibatı etrafına

koruma tespit edilmelidir.

2.9.

Kısmen kapalı kuyularda koruma önlemleri*

2.9.1

Kısmen kapalı kuyularda asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike yaratmamalıdır.

(5.5.1.2)

2.9.2

Kısmen kapalı kuyularda şahısların doğrudan veya elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir.

2.9.3

Kısmen kapalı kuyuların koruma gerektiren kısımların duvarları deliksiz olmalı, duvarlar koridor, galeri veya merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalı ve

başka cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

2.9.4

Kısmen kapalı kuyularda durak kapılarının olduğu kenarlarda duvarlar deliksiz olmalı ve en az 3,5 m yükseklikte olmalıdır.

2.9.5

Kısmen kapalı kuyularda durak kapılarının olduğu kenarların dışında, asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe en az 0,5 m ise duvar 2,5 m yüksekliğinde

olmalıdır. Yatay mesafe 0,5 m den fazla ise iki değerin toplamı (yatay mesafe ile duvar yüksekliği) 3.10 m den az olamaz.

2.9.6

Kısmen kapalı kuyularda bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır. (Toz ve suya karşı önlem)

2.10.

Kuyu duvarı, kuyu tabanı ve tavanının uygunluğu

2.10.1

Kuyu tavanı asansörün kütlesinden kaynaklanan yük ve kuvvetlere dayanıklı olmalıdır.

2.10.2

Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için

gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

2.10.3

Asansörün güvenli çalışması için kuyu duvarları yeterli mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

2.10.4

Kuyu duvarlarının iç veya dış yüzeyinin herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet

uygulandığında, kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve 15 mm’den fazla esnememelidir.

2.10.5

Kuyu duvarları normal olarak şahısların erişebileceği yerlerdeki düz veya şekil verilmiş cam paneller TS EN 81-1 madde 5.2.1.2’de belirtilen yüksekliğe kadar lamine

camdan mamul olmalıdır.

2.10.6

Kuyu alt boşluğu tabanı, her bir kabin ve karşı ağırlık tamponunun altında, beyan yükü ile yüklü kabin kütlesinden ve karşı ağırlık kütlesinden kaynaklanan statik kuvvetin

4 katını taşıyabilmelidir.

2.11.

Kılavuz raylar, bağlantı elemanları ve bağlantının uygunluğu

2.11.1

Kabin ray konsol bağlantılarındaki eksik montaj cıvata-somunları tamamlanmalıdır.

2.11.2

Kabin ray konsolları duvara sabitlenmelidir.

2.11.3

Kabin eksik ray konsolları tamamlanmalıdır.

2.11.4

Kabin kılavuzlamasında boru yerine ray kullanılmalıdır.

2.11.5

Kabin altı paten tutucuların eksik civataları tamamlanmalıdır.

2.11.6

Kabin altı patenlerindeki boşluk ayarlanmalıdır.

2.11.7

Kabin, en az ikişer adet sabit çelik ray ile kılavuzlanmalıdır.

2.11.8

Kabin altı paten tutucuları civataları sıkılmalıdır.

2.11.9

Kabin altı patenlerinin ayar civataları tamamlanarak ayarlanmalıdır.

2.11.10

Kabin altına uygun kılavuzlama paten bloğu takılmalıdır.

2.11.11

Kabin üstü paten lastikleri yenilenmeli ve boşluk ayarı yapılmalıdır.

2.11.12

Kabin üstü paten boşlukları ayarlanmalıdır.

2.11.13

Kabin üstü paten tutucuların eksik montaj civataları takılmalıdır.

2.11.14

Kabin üstü paten tutucuları montaj civataları sıkılmalıdır.

2.11.15

Kabin üstü patenlerinin ayar civataları tamamlanmalıdır.

2.11.16

Kabin üstüne uygun kılavuzlama paten bloğu takılmalıdır.

2.11.17

Kılavuz raylar, binanın normal oturmasından veya betonun çekmesinden kaynaklanan etkileri ya kendiliğinden ya da basit bir ayarlama ile dengelemeye imkan verecek

şekilde konsollara ve binaya tespit edilmelidir. (Mevcut asansörlerde aranmaz.)

2.11.18

Kılavuz rayların yerinden kurtulmasına yol açabilecek şekilde bağlantı elemanlarının dönmesi önlenmelidir.

2.11.19

Kabin kılavuz rayları tek taraftan sabitlenmelidir.

2.11.20

Deforme olan/aşırı korozyona uğrayan kabin kılavuz rayları yenilenmelidir.

2.11.21

Kabin kılavuz rayı çalışma yüzeyindeki pürüzlü yüzeyler düzeltilmelidir.

2.11.22

Kabin rayları temizlenmelidir.

2.11.23

Kabin rayları yağlanmalıdır.

2.11.24

Kabin altı paten lastikleri yenilenmeli ve paten boşluk ayarları yapılmalıdır.

2.11.25

Kabin ray flanşlarının eksik cıvata-somunları tamamlanmalıdır.

2.11.26

Kabin kılavuz rayları birleştirmelerinde kaynaklı kısımlar flanşlı ve cıvatalı bağlantı olmalıdır.

2.11.27

Kabin kılavuz raylarındaki eksen kaçıklıkları giderilmelidir.

2.11.28

Kabin ray konsol bağlantılarındaki eksik tırnaklar tamamlanmalıdır.

2.11.29

Asansörün güvenli çalışmasını sağlamak için kılavuz raylar, kılavuz ray bağlantıları ve tespit yerleri bunları etkileyen yüklere ve kuvvetlere yeterince dayanım göstermelidir.

2.11.30

Kabin ray konsol bağlantılarındaki gevşek montaj cıvataları sıkılmalıdır.

2.12.

Kuyu ve kabin üstü elektrik tesisatı

2.12.1

Kuyu içi elektrik tesisatı buat kapakları kapatılmalıdır.

2.12.2

Kuyu içi elektrik tesisatı kablo ekleri buat içerisine alınmalıdır.

2.12.3

Kuyu içi elektrik tesisatı kablo kanal kapakları kapatılmalıdır.

2.12.4

Kuyu içi elektrik tesisatı düzenlenmelidir.

2.12.5

Kuyu içinde açıkta olan elektrik kablo bağlantıları koruma altına alınmalıdır.

2.12.6

Kabin üstü dağınık kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

2.12.7

(Varsa) Kabin üstü bakımcı kumandası üzerindeki korumasız lamba/duy etanj olmalıdır.

2.12.8

Kabin üstü priz çalışır hale getirilmelidir.

2.12.9

Kabin üstüne topraklı priz takılmalıdır.

2.12.10

Kabin üstü priz toprak hattı bağlantısı yapılmalıdır.

2.12.11

Kabin üstünde kablo bağlantılarındaki izolesiz kısımlar koruma altına alınmalıdır.

2.12.12

Kabin üstü havalandırma fanı muhafaza içine alınmalıdır.

2.12.13

Kabin üstü kabloları sabitlenmeli ve koruma altına alınmalıdır.

2.12.14

Kabin üstü kablo bağlantı ek kısımları klemens kutusu içerisine alınmalıdır.

2.12.15

Kabin üstü tek izoleli kablolar çift izoleli olmalıdır veya spiral/kablo kanalı içine alınmalıdır.

2.12.16

Kabin üstü elektrik bağlantı kutusu kapağı takılarak koruma altına alınmalıdır.

2.13.

Kuyu üst boşluğunda güvenlik alanı

(5.5.7)

2.13.1

Kuyunun üst bölümlerindeki güvenlik alanının, TS 10922 EN 81-1 madde 5.7.1 ve madde 5.7.2’ye veya TS EN 81-21 standardı ilgili kurallarına uygun olmalıdır.

2.13.2

Karşı ağırlık tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin patenlerinin raydan çıkması engellenmelidir.

2.13.3

Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken , kuyu tavanının en alt kısmından, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 + 0,035v²

metre olmalıdır.

2.13.4

Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken , patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli kapı başlık

ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 +0,035 v² metre olmalıdır.

2.13.5

Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen bloğu

alabilecek yer bulunmalıdır.

2.13.6

Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada karşı ağırlık kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin

vermelidir.

2.13.7

Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken kabin üstünün, (TS EN 81-1 madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu

tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalıdır.

2.13.8

Karşı ağırlık, tam kapalı tampona oturduğunda patenlerin zemine çarpması önlenmelidir.

2.13.9

Karşı ağırlık, tam kapalı tampona oturduğunda kabin üstü ekipmanlarının tavana çarpması önlenmelidir.

2.14.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

(5.15)

2.14.1

Kabin üstü bakım kumandası butonlarının üstünde veya yakınında, hareket yönü işaretlenmelidir.

2.14.2

Kabin üstü durdurma anahtarının üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi olmalıdır.

2.14.3

Kabin üstü bakım kumandası anahtarının üstünde veya yakınında, “NORMAL” ve “BAKIM” kelimeleri olmalıdır.

2.14.4

Kabin üstü korkuluk üzerinde uyarı levhası veya yazısı olmalıdır.

2.14.5

Durak kapılarının kilitleme tertibatı üzerinde kilitleme tertibatını imal eden firmanın adı ve tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları ve CE işareti içeren bir bilgi levhası

bulunmalıdır.

3.1.

Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim

(5.5.8)

3.1.1

Kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapı kilidine ulaşmayı sağlayacak şekilde olmalıdır.

3.1.2

Kuyu dibinde kapı kilidine ulaşmayı sağlayan seyyar merdivene emniyet kontağı takılmalıdır.

3.1.3

Kuyu dibi seyyar merdiveni emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.1.4

Başka bir giriş yoksa, yetkili kişilerin kuyu alt boşluğuna güvenlik içinde girişi için, durak kapısından kolayca erişilebilen sabit bir tertibat (merdiven vb) bulunmalıdır. Bu

tertibat, asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmamalıdır.

3.2.

Kabin ve karşı ağırlıkta yeterli tampon veya eşdeğeri**

(5.10.2)

3.2.1

Karşı ağırlık tamponu sabitlenmelidir.

3.2.2

Karşı ağırlık tamponu karşı ağırlık ray ekseninde olmalıdır.

3.2.3

Karşı ağırlık tamponu direkt veya bir destek ile sağlam zemine sabitlenmelidir.

3.2.4

Karşı ağırlık altına uygun kapasitede tampon takılmalıdır.

3.2.5

Karşı ağırlık tamponu yenilenmelidir. (Deforme olması durumunda)

3.2.6

Karşı ağırlık tamponu yenilenmelidir (Yetersiz strok, yaylı tamponda 0,135 v2, hidrolik tamponlarda 0,0674 v2).

3.2.7

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanlarının regülatör halatı gergi kasnağına çarpması engellenmelidir.

3.2.8

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanlarının kuyu dibine çarpması engellenmelidir.

3.2.9

Kabin tamponu kaidesi sabitlenmelidir.

3.2.10

Kabin en üst kat seviyesinde iken karşı ağırlığın tampona teması önlenmelidir ve sınır kesici çalışma mesafesi ayarlanmalıdır.

3.2.11

Kabin tamponu direkt veya bir destek ile sağlam zemine sabitlenmelidir.

3.2.12

Kabin tamponu yenilenmelidir (Deforme olması durumunda).

3.2.13

Kabin tamponu yenilenmelidir (Yetersiz strok, yaylı tamponda 0,135 v2, hidrolik tamponlarda 0,0674 v2).

3.2.14

Kabin altına uygun kapasiteli tampon takılmalıdır.

3.2.15

Kabin altı tampon çarpma plakası baskı yüzeyi büyütülmelidir.

3.2.16

Kabin altı tampon çarpma plakası tamponu merkezlemelidir.

3.2.17

Kabin altı tampon çarpma kiriş ve plakası uygun mukavemette olmalıdır.

3.2.18

Karşı ağırlık hidrolik tamponu emniyet kontağı takılmalıdır.

3.2.19

Karşı ağırlık hidrolik tamponu emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.2.20

Hidrolik tampon emniyet kontağı çalışma mesafesi ayarlanmalıdır.

3.2.21

Kabin altına uygun pozisyonda tampon çarpma plakası takılmalıdır.

3.2.22

Kabin hidrolik tamponun emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.2.23

Karşı ağırlık tampon kaidesi sabitlenmelidir.

3.2.24

Kabin hidrolik tampona emniyet kontağı takılmalıdır.

3.2.25

Kabin tamponu sabitlenmelidir.

3.2.26

Beyan hızı 1.0 m/sn üzerinde olan asansörlerde kabin ve karşı ağırlık tamponu olarak hidrolik tampon kullanılmalıdır. (Onaylanmış kuruluştan alınan tip onay belgesi olan

farklı tipteki tamponlar kullanılabilir. Poliüretan tampon ve benzeri gibi)

3.2.27

Kullanılan tamponların kapasitesi asasörün beyan yükü ile uyumlu olmalıdır.

3.3.

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı*

(5.5.9)

3.3.1

Kuyu alt boşluğunda iki konumda kararlı kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı bulunmalıdır.

3.3.2

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı sabitlenmelidir.

3.3.3

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.3.4

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı giriş kapısından ve kuyu döşemesinden ulaşılacak bir yere monte edilmelidir.

3.4.

Kuyu aydınlatma anahtarı ve yeterli kuyu aydınlatması

(5.5.10)

3.4.1

Kuyu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan vaevien/darbe akım anahtarı olmalıdır.

3.4.2

Kuyu dibi aydınlatma anahtarı çalışır hale getirilmelidir.

3.4.3

Kuyu dibi aydınlatma anahtarı sabitlenmelidir.

3.4.4

Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalışır hale getirilmelidir.

3.4.5

Kuyu aydınlatma lambaları etanj tip olmalıdır.

3.4.6

Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir

aydınlatma tesisatı bulunmalıdır.

3.4.7

Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba veya lambalardan meydana

gelmelidir.

3.4.8

Kuyu aydınlatma tesisatı etanj olmalıdır.

3.4.9

Kuyu aydınlatması çalışır hale getirilmelidir.

3.5.

Kabin ve/veya karşı ağırlık için uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı**

(5.9.2)

3.5.1

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağında normalde kapalı kontak (NC) kullanılmalıdır.

3.5.2

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı ile baskı sacı arası mesafe ayarlanmalıdır.

3.5.3

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı emniyet devresine bağlanmalıdır.

3.5.4

Kabinde, birden fazla güvenlik tertibatı bulunması durumunda bunların tümü kaymalı cinsten olmalıdır.

3.5.5

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.5.6

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı kapağı takılmalıdır.

3.5.7

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.5.8

Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.5.9

Kabin güvenlik tertibatı senkronize çalışır hale getirilmelidir.

3.5.10

Kabin güvenlik tertibatı fren tiji bağlantı yayları takılmalıdır.

3.5.11

Kabin anma beyan hızına uygun güvenlik tertibatı takılmalıdır.

3.5.12

Karşı ağırlığa güvenlik tertibatı tesis edilmelidir.

3.5.13

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı halat bağlantıları kelepçeleri tamamlanmalıdır.

3.5.14

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı fren tiji eksik kontra somunları takılmalıdır.

3.5.15

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı fren tiji gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.5.16

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.5.17

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı senkronize çalışır hale getirilmelidir.

3.5.18

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı eksik masuraları takılmalıdır.

3.5.19

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı bağlantı yayları takılmalıdır.

3.5.20

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı halat bağlantıları ters kelepçeler düzeltilmelidir.

3.5.21

Kabin güvenlik tertibatı fren tiji gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.5.22

Asansör beyan hızının 1 m/s’yi aşması durumunda, karşı ağırlıkta veya dengeleme ağırlığında kullanılan güvenlik tertibatı kaymalı cinsten olmalıdır. Diğer durumlarda anî

frenlemeli güvenlik tertibatı kullanılabilir.

3.5.23

Kabinde ani frenlemeli (kamalı sıkıştırma) güvenlik tertibatı 0,63 m/s’yi aşmayan beyan hızlarında kullanılmalıdır. (Mevcut asansörlerde 0.86 m/s)

3.5.24

Kabin/karşı ağırlık güvenlik tertibatındaki/hız regülatöründeki eksiklikler giderildikten sonra test takip kontrolünde yapılacaktır.

3.5.25

Ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı 1 m/s’yi aşmayan beyan hızlarında kullanılmalıdır. (Makaralı sıkıştırmalı frenler)

3.5.26

Kabin güvenlik tertibatı fren tiji eksik kontra somunları takılmalıdır.

3.5.27

Asansör beyan hızının 1 m/s’yi aşması durumunda, kabinde kaymalı güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.

3.5.28

Kabinde uygun güvenlik tertibatı tesis edilmelidir. Yalnız aşağı hareket yönünde etkili olan, beyan yükü ile yüklü kabini hız regülâtörünün devreye girdiği hızda, askı halatlarının kopması durumunda dahi kılavuz raylarda frenleyecek ve sabit tutacak bir güvenlik tertibatı bulunmalıdır. (İmalatçının montaj kılavuzuna uygun olarak tesis

edilmelidir.)

3.5.29

Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları eksik radansalar takılmalıdır.

3.5.30

Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları ters kelepçeler düzeltilmelidir.

3.5.31

Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalıdır. (En az iki adet kelepçe)

3.5.32

Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığındaki bir güvenlik tertibatının kurtarılması ve otomatik olarak işletmeye hazır konuma gelmesi ancak, kabini, karşı ağırlığı

veya dengeleme ağırlığını yukarı yönde hareket ettirmekle mümkün olmalıdır.

3.5.33

Güvenlik tertibatının çalışmasından önce veya çalışması sırasında, kabine yerleştirilmiş, TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansör

motorunu durdurmalıdır. (Paraşüt kontaklarında kararlılık aranmaz)

3.5.34

Kullanılan güvenlik tertibatı kapasitesi asansörün beyan yükü ile uyumlu olmalıdır.

3.6.

Kabinin yukarı doğru aşırı hızlanmasına karşı koruma

(5.9.4)

3.6.1

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı, kurtarılması için kabin veya karşı ağırlığa müdahaleyi gerektirmemelidir.

3.6.2

Sürtünme tahrikli asansörlerde, yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı, uygun koruma tertibatı bulunmalıdır.

3.6.3

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalıştıktan sonra, kurtarılması için ehliyetli bir kişinin müdahalesi gerekli olmalıdır.

3.6.4

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalıştığında, TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatını devreye sokmalıdır.

3.6.5

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı, hız izleme ve hızı azaltma elemanlarından oluşan koruma tertibatı, kabinin kontrolsüz hareketlerini en az

beyan hızının % 115’inde ve en fazla TS EN 81-1 madde 9.9.3‘te tanımlanan hızda belirlemeli ve kabini durdurmalı veya en azından kabin hızını karşı ağırlık tamponunun tasarımlandığı hız seviyesine kadar azaltmalıdır.

3.6.6

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı kurtarıldıktan sonra çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

3.6.7

Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.7.

Kabin ve/veya karşı ağırlık hız regülâtörü halat gerginliği ve halat gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı**

(5.9.3)

3.7.1

Kabin hız regülatörü halatının kopması veya aşırı uzaması durumunda,TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün motorunu durdurmalıdır. (Kontağa basmanın sürekliliği sağlanmışsa kararlı tip kontak aranmaz. Kararlı kontak kullanılması durumunda elektrikli acil kurtarmanın çalışması

sağlanmalıdır.)

3.7.2

Karşı ağırlık hız regülatörü halatının kopması veya aşırı uzaması durumunda,TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün motorunu

durdurmalıdır. (Kontağa basmanın sürekliliği sağlanmışsa kararlı tip kontak aranmaz.)

3.7.3

Karşı ağırlık regülatör gergi makarasına hareketli mafsal kolu takılmalıdır.

3.7.4

Kabin regülatör halatının anma çapı en az 6 mm olmalıdır.

3.7.5

Karşı ağırlık regülatör halatının anma çapı en az 6 mm olmalıdır.

3.7.6

Kabin regülatör mafsal koluna kontra somun takılmalıdır.

3.7.7

Kabin regülatör gergi makarası bağlantılarındaki gevşek somunlar sıkılmalıdır.

3.7.8

Kabin regülatör gergi makarasına hareketli mafsal kolu takılmalıdır.

3.7.9

Kabin regülatör gergi tertibatı mafsal kolu çalışır hale getirilmelidir.

3.7.10

Kabin regülatör gergi makarası ağırlığı/yayı takılmalıdır.

3.7.11

Kabin regülatör gergi makarası takılmalıdır.

3.7.12

Kabin regülatör gergi makarası ağırlığının yere olan mesafesi halat uzaması dikkate alınarak ayarlanmalıdır.

3.7.13

Kabin regülatör gergi makarası ağırlığının duvara temas etmesi engellenmelidir.

3.7.14

Kabin regülatör halatı ekli olmamalıdır.

3.7.15

Kabin regülatör halatı tellenme/deformasyondan dolayı yenilenmelidir.

3.7.16

Kabin regülatör halatının duvara teması engellenmelidir.

3.7.17

Kabin regülatör gergi makara çapı halat çapının minimum 30 katı olmalıdır.

3.7.18

Kabin regülatör gergi makarası deforme/çatlak olduğundan yenilenmelidir.

3.7.19

Kabin regülatör gergi makara yayı ayarlanmalıdır.

3.7.20

Kabin regülatör makara yataklaması onarılmalıdır.

3.7.21

Kabin regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.7.22

Kabin regülatör gergi makarası ağırlık montajı uygun hale getirilmelidir.

3.7.23

Karşı ağırlık regülatör mafsal koluna kontra somun takılmalıdır.

3.7.24

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası bağlantılarındaki gevşek somunlar sıkılmalıdır.

3.7.25

Karşı ağırlık regülatör gergi tertibatı mafsal kolu çalışır hale getirilmelidir.

3.7.26

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası ağırlığı/yayı takılmalıdır.

3.7.27

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası takılmalıdır.

3.7.28

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası mafsal kolu yere paralel hale getirilmelidir.

3.7.29

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası ağırlığının duvara temas etmesi engellenmelidir.

3.7.30

Karşı ağırlık regülatör halatı, kasnağa ve standarda uygun olmalıdır.

3.7.31

Karşı ağırlık regülatör halatı yenilenmelidir.

3.7.32

Karşı ağırlık regülatör halatı ekli olmamalıdır.

3.7.33

Karşı ağırlık regülatör halatı tellenmeden dolayı yenilenmelidir.

3.7.34

Karşı ağırlık regülatör halatının duvara teması engellenmelidir.

3.7.35

Karşı ağırlık regülatör halatında deformasyon olduğundan yenilenmelidir.

3.7.36

Karşı ağırlık regülatör gergi makara çapı halat çapının minimum 30 katı olmalıdır.

3.7.37

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası deforme olduğundan yenilenmelidir.

3.7.38

Karşı ağırlık regülatör gergi makara yayı ayarlanmalıdır.

3.7.39

Karşı ağırlık regülatör makara yataklaması onarılmalıdır.

3.7.40

Karşı ağırlık regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.7.41

Kabin regülatör gergi tertibatı emniyet kontağı pimi ile baskı sacı arasındaki mesafe ayarlanmalı ve emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.7.42

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası ağırlık montajı uygun hale getirilmelidir.

3.7.43

Kabin güvenlik tertibatı (paraşüt sistemi) halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir. (Eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı ve benzeri)

3.7.44

Karşı ağırlık güvenlik tertibatı (paraşüt sistemi) halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir. (eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı ve benzeri)

3.7.45

Kabin regülatör mafsal kolu ve emniyet kontağı pimi arasındaki mesafe ayarlanmalı ve emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.7.46

Kabin regülatör gergi makarası mafsal kolu yere paralel hale getirilmelidir.

3.7.47

Karşı ağırlık regülatör gergi makarası ağırlığının yere olan mesafesi frenleme dikkate alınarak ayarlanmalıdır.

3.8.

Karşı veya dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi

(5.5.5)

3.8.1

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0,3 m’den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile

korunmalıdır.

3.8.2

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı seperatörü genişliği, en az karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle bulunan genişliğe eşit

olmalıdır.

3.8.3

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı seperatörü delikli malzemeden yapılmışsa, TS EN ISO 13857 madde 4.2.4.1 Çizelge 4’e uygun olmalıdır.

3.9.

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme

(5.5.6.2)

3.9.1

Asansör kuyusunda birden fazla asansör varsa, diğer asansörlere geçişi engelleyecek şekilde, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında en az, kabin, karşı ağırlık

veya dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından başlayıp, en alt durak seviyesinden en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan ayırıcı bölme bulunmalıdır.

3.9.2

Asansör kuyusunda birden fazla asansör bulunması durumunda kullanılan ayrıcı bölme delikli malzemeden yapılmışsa, EN ISO 13857 madde 4.2.4.1 Çizelge 4’e uygun olmalıdır.

3.9.3

Asansör kuyusunda birden fazla asansör arasına yerleştirilen seperatörün genişliği bir kuyu dibinden diğerine geçişi engelleyecek kadar olmalıdır. (Yerden en fazla 30 cm

yükseklikten başlamalıdır.)

3.9.4

Asansör kuyusunda ayırıcı bölme, bunun herhangi bir noktasında dik açıyla 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet

uygulandığında, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının onunla çarpışması için saptırılmamasını sağlamak için yeterli rijitliğe sahip olmalıdır.

3.10.

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörlerin hareketli parçaları arasında ayırıcı bölme

(5.5.6.1)

3.10.1

Asansör kuyusunda birden fazla asansör arasına yerleştirilen seperatör delikli malzemeden yapılmışsa, TS EN ISO 13857 madde 4.2.4.1 Çizelge 4’e uygun olmalıdır.

3.10.2

Asansör kuyusunda birden fazla asansör arasına yerleştirilen seperatör, kabin tavanı kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin, karşı ağırlık veya dengeleme

ağırlığı) olan yatay uzaklığı 0,5 m’den az ise, ayırıcı bölme, tüm kuyu yüksekliğinde yapılmalıdır.

3.10.3

Ayırıcı bölmelerin genişliği en az hareketli parçanın veya bunun korunması gereken kısımlarının genişliğinin her iki yanına 0,1 metre ilavesi ile elde edilen genişliği kadar olmalıdır.

3.11.

Denge halatı kılavuzlaması ve denge halatı makarası bağlantılarının kontrolü ve denge halatı kontağı testi

3.11.1

Halat ağırlığını dengelemek için halatlar kullanıldığında gerginlik ağırlık kuvvetiyle sağlanmalıdır ve halatların en küçük gerginlikleri, TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun

bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir.

3.11.2

Halat ağırlığını dengelemek için halatlar kullanıldığında beyan hızı 3,5 m/s’yi aşan asansörlerde gergi makarasının sıçramasını engelleyen bir tertibat kullanılmalı ve bu

tertibatın devreye girmesi, TS EN 81-1 madde 14.1.2 ‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı vasıtasıyla tahrik makinasının durmasını sağlamalıdır.

3.11.3

Halat ağırlığını dengelemek için halatlar kullanıldığında gergi makaralarının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile dengeleme halatlarının anma çapı arasındaki oran

en az 30 olmalıdır.

3.11.4

Halat ağırlığını dengelemek için halatlar kullanıldığında gergi makaraları kullanılmalıdır.

3.12.

Gevşek halat veya zincir güvenlik tertibatı*

(5.12.5)

3.12.1

Kabinin asılması için 2 halat veya 2 zincir kullanılması durumunda, halat veya zincirin biri diğerine göre anormal uzarsa, TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye göre bir elektrik

güvenlik tertibatı asansörün durmasını sağlamalıdır.

3.12.2

Tamburlu ve zincirli asansörlerde kabinin asılması için kullanılan halat veya zincir TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatını çalıştıran bir

gevşek halat/zincir aygıtına sahip olmalıdır.

3.13.

Kuyu alt boşluğunda güvenlik alanı

(5.5.7)

3.13.1

Kuyunun alt bölümlerindeki güvenlik alanı, TS 10922 EN 81-1 standardı madde 5.7.3.3’e veya TS EN 81-21 standardı ilgili kurallarına uygun olmalıdır.

3.13.2

Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu dibine sabit olarak tespit edilmiş parçaların en yüksek olanları (mesela: en yüksek konumunda bulunan denge

halatlarının gergi tertibatı) ile, kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m serbest düşey mesafe bulunmalıdır.

3.13.3

Kabin tam kapalı tampon üzerine otururken kabin etek sacının zemine olan mesafesi en az 0,1 m olmalıdır.

3.13.4

Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine

alabilecek bir hacim bulunmalıdır.

3.13.5

Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır.

3.13.6

Kabin tam kapanmış tampon üzerine otururken kabin patenlerinin raydan çıkması önlenmelidir.

3.14.

Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma

(5.9.1)

3.14.1

Karşı ağırlık kasnak halat atma pimi mesafesi ayarlanmalıdır.

3.14.2

Kabin altı kasnak halat atma pimi mesafesi ayarlanmalıdır.

3.14.3

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kasnağı ile zincir makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir.

3.14.4

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kasnağı ile zincir makaraları için gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını önleyici tertibat olmalıdır.

3.14.5

Kabin üstü kasnak halat atma pimi mesafesi ayarlanmalıdır.

3.14.6

Kabin üstü kasnakları ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini, şahısların yaralanması ve halatın

veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.14.7

Kabin üstü kasnakları ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.14.8

Kabin üstü kasnakları ile zincir makaraları için gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını önleyici tertibat olmalıdır.

3.14.9

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kasnağı ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini ve halatın veya

zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.14.10

Kabin altı kasnakları ile zincir makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir.

3.14.11

Kabin altı kasnakları ile zincir makaraları için gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını önleyici tertibat olmalıdır.

3.14.12

Kabin altı kasnakları ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini ve halatın veya zincirin kasnaktan

çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.14.13

Kabin üstü kasnakları ile zincir makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir.

3.14.14

Kuyu alt boşluğunda kasnaklar ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini, şahısların yaralanması ve

halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.14.15

Kuyu üst boşluğunda kasnaklar ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, şahısların yaralanması ve halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.14.16

Hız regülatörü gergi makarası kasnağı halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini ve halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını

engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.15.

Kat kapısı eşiği altında kuyu duvarı

(5.5.3)

3.15.1

Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında en az, kilit açılma bölgesinin yarı uzunluğuna 50 mm ilavesiyle bulunan uzunlukta düşey bir yüzeyle bağlanmalı ve genişliği

kabin giriş genişliğini her iki yandan en az 25 mm aşmalıdır.

3.15.2

Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve 10 mm’den fazla

esnememelidir.

3.15.3

Kat kapısı etek sacı uç kısımları yatay düzlemle en az 60° açı yapan sert ve düzgün bir pah ile aşağıya doğru uzatılmış olmalıdır. Bu pahın yatay düzlemdeki izdüşümü 20

mm’den az olmamalıdır.

3.15.4

Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların

çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

3.15.5

Kabin kapısına bakan kuyu duvarlarındaki kat kapısı etek sacı çıkıntıları 5 mm’den daha az olmalıdır. 2 mm’yi aşan çıkıntılar yatayla en az 75°’lik bir açı yapacak şekilde

pahlanmalıdır.

3.16.

Kabin etek sacı**

(5.8.2)

3.16.1

Kabin etek sacı düz satıh olarak sabitlenmelidir. (Kat kapısına paralel olmalıdır.)

3.16.2

Kabin etek sacı TS 10922 EN 81-1 madde 8.4’e uygun kabin eteği tesis edilir. Veya uygulanamadığı takdirde TS EN 81-21’e uygun kabin eteği tesis edilir.

3.16.3

Kabinin her bir giriş eşiğinin altında, karşısındaki durak kapısının genişliğinde ve eteğin düşey bölümünün yüksekliği en az 0,75 m olan bir kabin eteği monte edilmiş

olmalıdır. (Yükseklik kabin eşiğinin üzerinden ölçülür.)

3.16.4

Kabin etek sacı uygun mukavemette olmalıdır. (Esnememelidir.)

3.16.5

Kabin etek sacının düşey bölümün ucu, aşağıya doğru, yatay düzlemle en az 60° ‘lik bir açı yapacak şekilde eğik bir kısımla uzatılmalıdır. Bu kısmın yatay düzlemdeki

izdüşümü 20 mm’den az olmamalıdır.

3.16.6

Katlanır veya teleskopik etek saclarında kabin kapısı kilitli olmalıdır.

3.17.

Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları

(5.5.1)

3.17.1

Kuyu duvarları, tabanı ve tavanı yangına dayanıklı ve yanıcı olamayan malzemeden yapılmalıdır.

3.17.2

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekliyse, bu kuyu tamamen deliksiz duvar, kuyu tabanı ve kuyu tavanı ile çevrilmiş olmalıdır.

3.17.3

Kuyu duvarlarındaki şahısların erişebileceği yerlerdeki cam paneller lamine cam olmalıdır.

3.17.4

Durak kapısı tarafında sahanlıkta/kapı kenarlarında kuyuya açılan boşluklar kapatılmalıdır.

3.17.5

Asansör kuyusu deliksiz bir mahfaza ile çevrelenir veya TS EN ISO 13857 madde 4.2.4.2 çizelge-5’e uygun delikli mahfaza tespit edilir.

3.17.6

Her asansör kuyusu duvar, kuyu tabanı ve kuyu tavanı ile veya yeterli serbest hacim ile çevrilmiş olmalıdır.

3.17.7

Tam kapalı kuyu duvarlarındaki boşluklar kapatılmalıdır.

3.18.

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi

(5.10.1)

3.18.1

Karşı ağırlık ray konsolları duvara sabitlenmelidir.

3.18.2

Kabin ile karşı ağırlık ayrı kuyuda olması durumunda kuyunun her iki ucunda ve donanımının güvenli bakımı ve muayenesine izin vermek için gerekli olan yerlerde

muayene kapakları olmalıdır. Bu kapaklar kilitle ve açıldığında asansörün hareketini önleyici emniyet kontakları ile donatılmalıdır.

3.18.3

Deforme olan tandör telleri yenilenmelidir.

3.18.4

Karşı ağırlıkta güvenlik tertibatı olduğunda raylar tek taraftan sabitlenmelidir.

3.18.5

Deforme olan/aşırı korozyona uğrayan karşı ağırlık kılavuz rayları yenilenmelidir.

3.18.6

Raydan çıkmış olan karşı ağırlık patenlerinin uygun şekilde montajları yapılmalıdır.

3.18.7

Kabin ile karşı ağırlığın ayrı kuyuda olması durumunda bakım/inceleme gerektiren donanım üzerinde en az 50 lüxlük bir şiddet veren kalıcı olarak tesis edilmiş elektrik

tesisatı olmalı ve muayene kapakları yanından aydınlatma anahtarı sağlanmalıdır.

3.18.8

Kabin ile karşı ağırlığın ayrı kuyuda olması durumunda karşı ağırlık kuyusuna yetkisiz kişilerin erişimini engelleyici koruma önlemleri alınmalıdır.

3.18.9

Karşı ağırlık rayları yağlanmalıdır.

3.18.10

Karşı ağırlık karkası altına tampon çarpma plakası takılmalıdır

3.18.11

Karşı ağırlık tampon çarpma plakası baskı yüzeyi tampona göre büyütülmeli ve mukavemeti artırılmalıdır.

3.18.12

Karşı ağırlık karkasının eksik cıvataları tamamlanmalıdır.

3.18.13

Karşı ağırlık karkasındaki çarpıklık giderilmelidir.

3.18.14

Karşı ağırlık karkasındaki korozyon giderilmelidir.

3.18.15

Karşı ağırlık bloklarının zıplamasına karşı önlem alınmalıdır.

3.18.16

Hasarlı olan karşı ağırlık baritleri yenilenmelidir.

3.18.17

Karşı ağırlık bloklarındaki deformasyon giderilmelidir.

3.18.18

Karşı ağırlık ile kabin arasında en az 50 mm mesafe olmalıdır.

3.18.19

Asansörün çalışması esnasında karşı ağırlığın duvara teması engellenmelidir.

3.18.20

Ağırlık bloklarını sıkıca tutan iskelet yapılmalıdır.

3.18.21

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda karşı ağırlık patenlerinin raydan çıkması engellenmelidir.

3.18.22

Karşı ağırlık alt paten lastikleri yenilenmeli ve boşluk ayarı yapılmalıdır.

3.18.23

Karşı ağırlık kılavuz raylarındaki eksen kaçıklıkları giderilmelidir.

3.18.24

Karşı ağırlık üst paten lastikleri yenilenmelidir.

3.18.25

Karşı ağırlık tijlerinin gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.18.26

Karşı ağırlık alt ve üst paten lastikleri yenilenmelidir.

3.18.27

Karşı ağırlık paten boşlukları ayarlanmalıdır.

3.18.28

Karşı ağırlık paten tutucuların eksik montaj cıvataları tamamlanmalıdır.

3.18.29

Karşı ağırlık patenleri raya tam oturur hale getirilmelidir.

3.18.30

Karşı ağırlığa uygun kılavuzlama paten bloğu takılmalıdır.

3.18.31

Karşı ağırlık tam kapalı tampon üzerine oturduğunda patenlerin zemine çarpması engellenmelidir.

3.18.32

Karşı ağırlık tam kapalı tampon üzerine oturduğunda patenlerin raydan çıkma riski önlenmelidir.

3.18.33

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda karşı ağırlık patenlerin tavana çarpması engellenmelidir.

3.18.34

Tandör teli takozları ayarlanmalıdır.

3.18.35

Tandör teli takozları yenilenmelidir.

3.18.36

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı kılavuzlamasında kullanılan tandör teli çifterli olmalıdır.(en az dört adet)

3.18.37

Karşı ağırlık kılavuz rayları birleştirmelerinde kaynaklı kısımlar flanşlı ve civata bağlantılı olmalıdır.

3.18.38

Karşı ağırlık ray flanşlarının eksik civataları tamamlanmalıdır.

3.18.39

Karşı ağırlık ray flanşlarının eksik somunları tamamlanmalıdır.

3.18.40

Karşı ağırlık ray konsol bağlantılarındaki eksik tırnaklar tamamlanmalıdır.

3.18.41

Karşı ağırlık ray konsol bağlantılarındaki eksik montaj civataları tamamlanmalıdır.

3.18.42

Karşı ağırlık ray konsol bağlantılarındaki gevşek montaj civataları sıkılmalıdır.

3.18.43

Karşı ağırlık eksik ray konsolları tamamlanmalıdır.

3.18.44

Boşta olan tandör telleri sabitlenmelidir.

3.18.45

Karşı ağırlık tijlerinin eksik kupilyaları tamamlanmalıdır.

3.18.46

Karşı ağırlık kılavuz tandör teli gerginliği ayarlanmalıdır.

3.18.47

Karşı ağırlık kılavuz tandör teli gergi tiji kontra somunları sıkılmalıdır.

3.18.48

Karşı ağırlık kılavuzlamasında halat yerine tandör teli veya ray kullanılmalıdır.

3.18.49

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, üst üste dizilen bloklardan oluşuyorsa, bunların yerinden çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.18.50

Karşı ağırlıkta ilave ağırlıklar muhafaza içerisine alınmalıdır.

3.18.51

Karşı ağırlık tijlerinin eksik kontra somunları tamamlanmalıdır.

3.18.52

Kabin ile karşı ağırlık aynı kuyu içerisinde olmalıdır.

3.18.53

Karşı ağırlık kılavuz tandör teli gergi tiji kontra somunları takılmalıdır.

3.18.54

Karşı ağırlık kılavuz rayı çalışma yüzeyindeki pürüzlü yüzeyler düzeltilmelidir.

3.18.55

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı TS 10922 EN 81-1 madde 10.2.1’e uygun rijit çelik kılavuzlar ile teçhiz edilir veya kılavuz sistemi dört tandör telli haline getirilir.

3.19.

Kabin, karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma önlemleri*

(5.5.4)

3.19.1

Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda karşı ağırlık tamponunun veya dengeleme ağırlığının hareket sahası

altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar uzatılmalıdır veya karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.

3.19.2

Kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda kuyunun tabanı en az 5000 N/m² hareketli yüke göre inşa edilmelidir.

3.20.

Karşı ağırlık için düzgün çalışan güvenlik tertibatı bulunması durumunda uygun aşırı hız regülâtörü**

(5.9.2)

3.20.1

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı hız regülâtörü veya başka bir tertibat TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı vasıtasıyla, devreye girdiği hıza

ulaşmadan asansör motorunu durdurmalıdır.

3.20.2

Karşı ağılrık/dengeleme ağırlığı hız regülâtörü kasnağının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile regülâtör halatı anma çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır.

3.20.3

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı hız regülatörü halatı, bir gergi makarasıyla gerilmelidir. Bu makara veya bunun gergi ağırlığı kılavuzlanmalıdır.

3.20.4

Karşı ağırlık regülatörü emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.20.5

Karşı/dengeleme ağırlığı için hız regülatörü bulunması durumunda beyan hızına göre imalatçı tarafından ayarlanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.

3.20.6

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı hız regülâtörü, kontrol ve bakım için bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

3.20.7

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı regülatör halatının anma çapı en az 6 mm olmalıdır.

3.21.

Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması veya kurtarılması

(5.5.11)

3.21.1

Kabin üstü alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir. (Kurtarma veya muayene kapağı bulunmaması durumunda geçerlidir.)

3.21.2

Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulaşılabilir olmalıdır.

3.21.3

Kuyuda bulunan alarm tertibatları ses şiddeti artırılmalıdır.

3.21.4

Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalışan kişilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alınmamışsa, bu

risklerin oluştuğu yerlere alarm tertibatı konulmalıdır.

3.21.5

Kuyu dibi alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.21.6

Kabin üstü ve kuyu dibi alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir.

3.22.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

(5.15)

3.22.1

Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları ve CE işareti içeren bir bilgi

levhası bulunmalıdır.

3.22.2

Kabin güvenlik tertibatında (paraşüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve CE işareti olmalıdır.

3.22.3

Kuyu dışında bakım kapıları yakınında: “Asansör kuyusu – Tehlike Yetkili olmayan giremez” ikaz levhaları bulunmalıdır.

3.22.4

Kuyu alt boşluğundaki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

3.22.5

Yük asansörlerinin durak kapılarına, durağın yükleme alanından her zaman görülebilen, beyan yükünü belirten etiketler konulmalıdır.

3.22.6

Elle açılan durak kapılarında, diğer bitişik kapılarla karıştırılma ihtimali varsa, “Asansör” kelimesi yazılı ikaz levhaları konulmalıdır.

3.22.7

Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır.

3.22.8

Kuyu dibinde asansör parçalarının güvenli bir şekilde bakımlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.22.9

Kabin güvenlik tertibatında (paraşüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları içeren bilgi etiketi olmalıdır.

3.23.

Asansöre ait olmayan teçhizat

3.23.1

Kuyuda tehlike yaratan teçhizat (doğal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.

3.23.2

Kuyuda asansöre ait olmayan kablo tesisatı/ teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.

3.24.

Kuyu dibi prizi

3.24.1

Kuyu dibi prizi toprak hattı bağlanmalıdır.

3.24.2

Kuyu dibine topraklı priz takılmalıdır.

3.24.3

Kuyu dibi prizi sabitlenmelidir.

3.24.4

Kuyu dibi prizi çalışır hale getirilmelidir.

3.25.

Bükülgen kablo ve takoz bağlantısı

3.25.1

Kabine bağlı olan bükülgen kablonun zemine teması önlenmelidir.

3.25.2

Kabin altı kumanda kablosu uygun takozla düşey konumda kabine bağlanmalıdır.

3.25.3

Kabine bağlı bükülgen kablonun hareketli kısmının ray konsollarına ve raya teması önlenmelidir.

3.25.4

Kabin bağlantı bükülgen kablosu ile ilave çekilen kablolar birbirine bağlanmalıdır.

3.25.5

Kabin altı bükülgen kablo izolasyonu uygun hale getirilmelidir.

3.26.

Temizlik ve rutubet durumu

3.26.1

Kuyu dibi temizlenmelidir.

3.26.2

Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler ve benzeri montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır.

3.26.3

Kuyu dibindeki su giderilmeli ve birikmesi önlenmelidir.

4.1.

Asansör işletme talimatı

4.1.1

Asansörün güvenle kullanılmasını sağlayan talimatı kabin içine takılmalıdır.

4.2.

Kabin kapısı/kapıları

(5.8.3)

4.2.1

Kabin kapısı bulunan asansörlerde, her kabin kapısı, TS EN 81-1 madde 14.1.2’ye uygun olarak kapının kapanmasını denetleyen ve TS EN 81-1 madde 8.9.1‘de belirtilen

şartları sağlayan bir elektrik güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.

4.2.2

Kapılar, normal işletmede sıkışmayacak ve hareket mesafesi sonunda kılavuzlarından çıkmayacak bir yapıya sahip olmalıdır.

4.2.3

Kabin kapısının otomatik olmadığı ve kabin durakta durduğu sürece açık kalmadığı durumlarda durak kapılarında pencere veya pencereler varsa, kabin kapısına da pencere

veya pencereler Kabin kapılarında bulunan pencereler TS EN 81-1 madde 7.6.2 a‘ya uygun olmalıdır.

4.2.4

Kabin girişine kabin kapısı/kapıları takılmalıdır.

4.2.5

Kabin kapısı bulunan asansörlerde, her kabin kapısı, TS EN 81-1 madde 14.1.2’ye uygun olarak kapının kapanmasını denetleyen ve TS EN 81-1 madde 8.9.1‘de belirtilen

şartları sağlayan bir elektrik güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

4.2.6

Kapı yüksekliği 2,0 m’den az olduğunda, kabin içine ve durak kapısına uyarılar yapılmalıdır. (TS EN ISO 3864-1, Şekil 17’ye göre) (Mevcut asansörler için)

4.2.7

Kapı yüksekliği 2,0 m’den az olduğunda, kabin içine ve durak kapısına yönelik önlem alınmalıdır.

4.2.8

Kabin kapısı çalışır hale getirilmelidir.

4.2.9

Menteşeli kabin kapılarında, kapıların kabinin dışına savrulmasını önlemek için durdurma mesnetleri konulmalıdır.

4.2.10

Düşey hareket eden sürmeli kabin kapılarının panelleri, bağımsız iki askı elemanına tespit edilmelidir. Halat ortasından-ortasına ölçülen makara çapı, halat çapının en az

25 katı olmalıdır. Askı halatları veya zincirlerinin, kasnak oluklarından veya dişlilerden çıkması engellenmelidir.

4.2.11

Düşey hareket eden sürmeli kabin kapıları, her iki yandan kılavuzlanmış olmalıdır.

4.2.12

Yatay hareket eden sürmeli kabin kapıları, alt ve üstten kılavuzlanmış olmalıdır.

4.3.

Deliksiz kat ve kabin kapıları

(5.7.1)

4.3.1

Durak ve kabin kapısı kapalı durumda iken kapı kanatları veya kanatlar ile kasa, eşik veya kasa üstü arasındaki açıklıklar mümkün olduğu kadar küçük olmalı ve 10 mm’yi

aşmamalıdır.

4.3.2

Kuyu duvarlarındaki asansör kabinine girişi sağlayan durak kapılarına ve kabin kapısına, yüzeyleri deliksiz olan kapılar konulmalıdır.

4.3.3

Yatay hareket eden sürmeli durak kapılarında, en zayıf noktaya, hareket yönünde elle tatbik edilen (alet kullanmadan) 150 N’luk bir kuvvet etkisi altında TS EN 81-1 madde 7.1‘de belirtilen açıklıklar 6 mm’den büyük olabilir ancak bu değer; a) Yana açılan kapılarda 30 mm’den büyük olamaz, b) Merkezden açılan kapılarda toplam 45

mm’den büyük olamaz.

4.4.

Camlı kat ve kabin kapıları

(5.7.3)

4.4.1

Camdan yapılan kapı panelleri, bu standarda uygun olarak uygulanacak kuvvetlerin etkisiyle tahrip olmayacak şekilde tespit edilmelidir. TS EN 81-1 madde 7.6.2‘de

belirtilenlerden daha büyük boyutlu camlara sahip olan kapılarda lamine cam kullanılmalıdır.

4.4.2

Camın kapılara tespit şekli, camın tespit yerlerinden kayarak çıkmasını engellemelidir.

4.4.3

Elle açılan durak kapılarında, kullanıcı kapıyı açmadan önce, kabinin katta olup olmadığını anlayabilmelidir. Bu amaçla aşağıdakiler tesis edilmiş olmalıdır:

 1. Aşağıdaki dört şartı yerine getiren bir veya birden fazla ışık geçiren kapı penceresi:

  1. TS EN 81-1 madde 7.2.3.1’e uygun mekanik dayanıklılık

  2. En az 6 mm kalınlık

  3. Her durak kapısında enaz 0,015 m2 toplam pencere alanı her bir pencere için en az 0,01 m2 alan

  4. Pencere genişiliği en az 60 mm en çok 150 mm, pencere genişiliği 80 mm’den fazla ise pencerenin alt kenarı döşemeden en az 1 metre yukarıda olmalıdır. veya;

b) Sadece kabin ilgili durakta durunca veya durmak üzereyken yanmasına izin verilen bir katta sinyali bulunmalıdır. Bu sinyal kabin durakta durduğu sürece yanmalıdır.

4.4.4

Kırık olan çarpma kapılı kat kapı camları yenilenmelidir.

4.4.5

Camlı kat ve kabin kapısı camları lamine cam olmalı ve bilgi etiketi bulunmalıdır.

4.4.6

Kırık olan kat ve kabin kapısı lamine camları yenilenmelidir.

4.4.7

Kat kapı camları sabitlenmelidir.

4.4.8

Eksik olan kat kapı cam çerçeveleri takılmalıdır.

4.4.9

Camdan yapılan kabin kapısı panelleri, bu standarda uygun olarak uygulanacak kuvvetlerin etkisiyle tahrip olmayacak şekilde tespit edilmelidir.

4.4.10

Çarpma kapılı kat kapısı camları telli cam veya lamine cam olmalıdır.

4.5.

Camlı kat kapıları veya yatay sürmeli kabin kapılarında çocukların ellerinin sürüklenmesine karşı tedbirler

(5.7.4)

4.5.1

Otomatik olarak yatay hareket eden, TS EN 81-1 madde 7.6.2‘de belirtilenlerden daha büyük boyutlu camlara sahip olan sürmeli durak/kabin kapıları, çocukların ellerinin

sürüklenme riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler gibi araçlara sahip olmalıdır: a) El ile cam arasındaki sürtünmenin azaltılması, b) 1,1 m yüksekliğe kadar camın saydam olmaması, c) Parmakların varlığının algılanması veya d) Eşdeğer diğer tedbirler.

4.6.

Çok panelli sürmeli kapılar

(5.7.10)

4.6.1

Bir sürmeli kapının, doğrudan mekanik bağlantılı çok sayıda paneli varsa: teleskopik kapılarda tek bir kilitlemenin diğer panellerin açılmasını önlemesi kaydıyla, yalnız bir

panelin kilitlenmesine izin verilir.

4.6.2

Panellerin mekanik bağlantılarının dolaylı olması durumunda (mesela: halat, kayış veya zincir ile), tek bir kilitlemenin diğer panellerin açılmasını önlemesi ve panellerde

tutamak bulunmaması kaydıyla, yalnız bir panelin kilitlenmesine izin verilir. Teleskopik kapının panellerinin kilitleme tertibatıyla kilitlenmemiş diğer panel veya panellerin kapalı durumda olduğu TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir.

4.7.

Menteşeli kat kapısı kapatıldığında makina gücü ile çalışan kabin kapıları

(5.7.12)

4.7.2

Kabin kapısı, sadece durak kapısı kapatıldığında çalışmalıdır.

4.8.

Kat kapı sahanlıklarında aydınlatma

(5.7.5)

4.8.1

Kapıyı açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî

aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüx olmalıdır.

4.8.2

Kat kapısı sahanlık aydınlatmaları çalışır hale getirilmelidir.

4.9.

Kat kapı bağlantılarının mukavemeti*

(5.7.2)

4.9.1

Kat kapıları, kilitli durumda iken yeterli mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

4.9.2

Kat kapıları, normal işletmede sıkışmayacak ve hareket mesafesi sonunda kılavuzlarından çıkmayacak bir yapıya sahip olmalıdır.

4.10.

Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan/amaçlanmayan kabin ve kat kapılarında koruyucu tertibat*

(5.7.6)

4.10.1

Durak kapısı ve kabin kapısının bununla sabit bir şekilde bağlantılı mekanik parçaların, ortalama kapanma hızında hesapla veya ölçme ile bulunan kinetik enerjisi 10 J’ü geçmemelidir.

4.10.2

Düşey hareket eden sürmeli durak kapıları yalnızca yük asansörlerinde kullanılabilir. Bu tip kapılarda kapının kapanması, kullanıcının sürekli kontrolü altında

gerçekleşmelidir.

4.10.3

Kabin kapısı emniyet kontağı takılmalıdır.

4.10.4

Boy fotoseli ve sıkışma kontağı çalışır hale getirilmelidir.