Telefon: 0232 469 1571

Ek-5 – MEVCUT VEYA KAYITLI OLMAYAN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ PDF olarak indirmek için tıklayınız…

Kayıt altına alınmamış asansörün tescili

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.

Bina sorumlusu:

a) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur.

 

b) 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansöre ait yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur.

 

(2) Asansörün tescil belgesi, Ek-5’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.

Ek-5 – MEVCUT VEYA KAYITLI OLMAYAN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ excel formatında indirmek için tıklayınız…

Ek-5 – MEVCUT VEYA KAYITLI OLMAYAN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ CEMKA

Ek-5 – MEVCUT VEYA KAYITLI OLMAYAN ASANSÖR İÇİN TESCİL BELGESİ

TESCİL TARİHİ

TESCİL KAYIT NUMARASI

TESCİLİ YAPAN İLGİLİ İDARENİN ADI VE ADRESİ

YETKİLİ SERVİSE DAİR BİLGİLER

ADI

ADRESİ

DİĞER İLETİŞİM (E-POSTASI VE TELEFON NUMARASI)

YETKİLİ SERVİSİN SAHİP OLDUĞU TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE DAİR BİLGİLER

DÜZENLENDİĞİ TARİH

GEÇERLİLİK SÜRESİ

ASANSÖRE DAİR BİLGİLER

KİMLİK NUMARASI

ADA VE PARSEL NO

MONTAJ ADRESİ

TAHRİK TÜRÜ

BEYAN HIZI

KAPASİTESİ (KİŞİ SAYISI) VEYA BEYAN YÜKÜ (KG)

DURAK SAYISI

(VARSA) MARKASI, SERİ NUMARASI VE İMAL YILI

PERİYODİK KONTROLE İLİŞKİN BİLGİLER

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN ADI

PERİYODİK KONTROL TARİHİ

RAPOR NUMARASI

BİLGİ ETİKETİNİN TÜRÜ

BİNA SORUMLUSA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI

İLETİŞİM (ADRES, E-POSTA VE TELEFON NUMARASI)

Mevcut veya kayıtlı olmayan diğer asansörün tescili, …………… tarihli ve ……. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör

İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre yapılmıştır.

İLGİLİ İDARE ADINA İMZA YETKİLİSİNİN ADI VE SOYADI

İMZA VE MÜHÜR