Telefon: 0232 469 1571

Asansör Modül B + E belgesi iki adet belgedir. Modül B belgesi ve Modül E belgesi. Sizlere bu belgeler hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağım..

 

Modül B belgesi montajını yapabileceğiniz asansör tipleri ile ilgili bir belgedir. Bu tipler ülkemizde genelde Elektrikli direkt askı, elektrikli endirekt askı ve hidrolik endirekt askıdır. Bu tiplerden bir ya da birkaçını alabilmek için asansör firmasının her tipten bir adet denetime göstermesi gerekmektedir. Asansör firması belgelenmek istediği tiple ilgili  tip projeleri ve her bir güvenlik aksamından 5 marka(değişebilmektedir.) civarında teknik dosyasında belirtir. Belirlenen tip özellik aralığının dışına çıkamaz ve tespit edilen kullanabileceği kompanentlerinde dışına çıkamaz. Modül B belgelendirme işlemi bu şekildedir. Modül B belge alma süreci onaylanan asansör firmaları modül E belgesini artık alabilirler. Modül E belgesi iptal edilen  ISO 9003 standardı esaslıdır.

           Asansör Modül B + E Belgesi Ülkemizde çok kısa zamana kadar en çok tercih edilen uygunluk değerlendirme metoduydu. Sebebi ise firmaların bu modül sisteminde proje için iki adet mühendis çalıştırma zorunluluğunun olmamasıdır.  Bakanlık bu yöntemde asansör firmalarının dış kaynaklı olarak bu hizmeti almalarına müsaade etmiştir. Ülkemizde inşaat firmalarının dış kaynaklı olarak yapı denetim firmalarında dış kaynaklı hizmet aldığını düşünürsek bu hizmetinde dış kaynaklı olarak alınması kadar olağan bir durum yoktur. Aynı zamanda modül G belgesi ile işlem yapanlarda bu şekilde proje hizmeti alabilirler.

           Asansör Modül B + E belgesinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Mühendis çalıştırma gücü olmayan firmalar için çok uygun olan bu yöntem aynı zamanda tip sınırı ve güvenlik kompanenti sınırı ve risk analizi yapamama gibi bir takım dezavantajları da yanında getirmektedir. Asansör firması modül B belgesinde belirtilen tip ve kompanentlerin dışına çıkamaz. Farklı tipler için tip ekletme işlemi yapması gerekir. Eğer asansör montajında risk analizi işlemi var ise bu modülü kullanamaz. Bakanlık bu durumlarda modül G belgesi alınmasını şart koşmuştur. Bu risk analizleri tamamen bina yapısı ile ilgili olduğu için sorumluluk müteahhitte olduğu için masrafı alınmaktadır. Sürekli aynı tip montaj yapan firmalar için ideal bir CE belgesidir. Firmalar genelde az sayıda gelen  farklı tip montajları  (hidrolik, endirekt vs.) modül G fiyatını içine koyarak teklif verirler. Risk analizi durumu olursa zaten risk analizleri binanın uygunsuz mesafeleri (kümet tavan, kuyu üstü, kuyu altı, kapı üstü kiriş) ile ilgilidir ve müteahhit tarafından karşılanmaktadır.

 

Asansör direktifi (2014/33/AB)  Modül B + E sistemi asansör firmalarının alabileceği bir CE belgesi olmakla birlikte Tipe Uygunluk ve Son Kontrol işlemlerini kapsar. Tip Asansörlerin Mühendislik Hizmetleri dış kaynaklı olarak alınabilir.

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

Asansör Modül B+E Belgesi Nedir?

Modül B + E sistemi 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında uygulanan bir  (CE)uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Modül B + E  Belgesi sistemi  Tipe Uygunluk (B) ve Son Kontrol (E) işlemlerini kapsar.

Asansör Modül B+E Belgesi Ne İşe Yarar?

Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tipleri yapılabilir. Bu tiplerin dışına çıkılamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli Direk ( Düz Askı ), Elektrikli Endirek ( Palangalı ) ve Hidrolik Endirek ( Semer Karkas ) dır. Firma denetim esnasında her bir tip için asansör göstermek zorundadır. B+E belgesi alan tüm firmaların ISO belgeside alması zorunlu değildir.

Asansör Modül B+E Belgesi Nasıl Çalışır?

Asansör Modül B + E belgesi birlikte uygulanan bir CE belgesi işlemidir. Modül B ve Modül E birbirinden ayrı kullanılamaz. Asansör firması modül B almadan modül E belgesi alamaz. Ama bu işlemden sonra başka modül B belgeleri alabilir. Modül B belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup Modül E  belgesi her yıl yenilenir ve üç yıllıktır.

        Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu kompenant listesi ve tiplerinin dışına onaylanmış kuruluştan kompanent değişikliği onayı almadan kullanamaz. Gözetimde değiştirmek istediği tipleri ve kompenantları belirtirse değiştirilebilir.

Modül B + E belgesi en çok kullanılan CE belgesi işlemidir. Firma aylık sabit giderden kurtulup yaptığı iş kadar bedel öder.

 

CEMKA  MÜHENDİSLİK ASANSÖR FİRMASI MODÜL B+E BELGELERİ İŞLEM SIRASI
HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİ:

Asansör MODÜL B+E İŞLEMİ 2014/33/AB asansör yönetmeliğinde ve/veya standartlarına uygun asansör yapması gerekliliğini bildirir. Asansör firması Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tiplerinin teknik dosyasını kabul ettirerek montajını CE li yapabilir. Bu tiplerin dışına çıkamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli direk (düz askı), elektrikli endirek (palangalı), hidrolik endirek (semer karkas) ve Hidrolik Direk’tir. Firma her bir tip için asansör göstermek zorundadır. CEMKA mühendislik bu tiplerin teknik dosya ve projelerini hazırlayarak size mühendislik hizmeti sunar. Ayrıca bu hizmet sözleşme ile tescil işlemleri için gereken proje ve teknik dosya işlemlerinde devam eder.

Modül B nin 5 yıl geçerliliği vardır. Modül E belgesinin ilk belgelendirmeden sonraki her yıl gözetimi gerçekleştirilip yenilenmesi gerçekleştirilmelidir. İlk belgelendirmede firmanın eline modül B+E belgeleri verilir. Gözetimler de Asansör firması  standardına uygun asansör montajı gerçekleştirmişse Modül E + ISO yenilemeleri yapılır. Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu kompanent listesinin ve tiplerinin dışına çıkamaz.

İnceleme neticesinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmazsa raporlar onaylanmış kuruluşa gönderilerek belgelendirme işlemleri sonuçlanınca belge basıma geçilir. Eğer uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzluk giderilerek CEMKA mühendislik vasıtası ile onaylanmış kuruluşa iletilir. Uygunsuzluk kapatma süreci denetim tarihinden itibaren maksimum 20 gündür. Bu süreçte uygunsuzluk kapatmaları yapılmazsa denetim iptal olur. Bundan Daha da kötüsü asansörde can güvenliğini tehdit edecek bir durum gözlenirse denetim iptal sürecine gidilir ya da tekrar denetim yapılır.

 Asansör Modül B + E  Belgesi İçin İzlenecek Yol Haritası

YAPILACAK İŞLEMLER:

RESMİ EVRAKLAR: Firma resmi evraklarını CEMKA ya iletir. Resmi evrakların neler olduğu ile ilgili size gelen RESMİ EVRAKLAR FORMU ekine bakın.

BİTMİŞ ASANSÖR: Modül B + E belgesinin ilk belgelendirme ve gözetimlerinde asansörün standartlara uygun bir şekilde montajının yapılmış ve gerekli testlerden geçmiş olması gerekir. Firmanın denetim için model asansörünün hazır olması gerekir. (ASANSÖR FİRMASI)

DENETİM TARİHİ: Onaylanmış kuruluştan denetim günü alınır. (CEMKA)

TİP DOSYASI VE TEKNİK DOSYA: Teknik dosya için Ekteki PROJE FORMUNU denetimde gösterilecek asansöre göre eksiksiz doldurulması gerekiyor. Tip dosyası için CEMKA tarafından gönderilen TİP PROJELERİ VE GÜVENLİK KOMPANENTLERİ FORMU asansör karşılaştırması yapılarak doldurulur. Varsa Yapı ruhsatıyla beraber ilgili mail adresine veya faks numarasına gönderilmelidir.(FİRMA)

KALİTE DÖKÜMANLARI VE SİSTEM KURULUMU: İlk belgelendirmede denetim öncesi ekteki ASANSÖR FİRMASI UYGULAMA BİLGİ FORMU’na yararlanılarak kalite sistem kurulumu ve denetime hazırlık yapılır.

DENETİM: Denetim esnasında Asansör teknik personelinin uygun donanımla (alet çantası, kalibrasyonlu ölçü aletleri) denetimde hazır bulunması gerekir.

TİP EKLETME: Firmalar DİREK, ENDİREK VE HİDROLİK VS. asansör montajını gerçekleştirebilmeleri için bu tiplere sahip olmalı. Endirek ve Hidrolik tiplerini ekletmek için denetimde yapmış oldukları endirek veya hidrolik asansörden hangisini ekletmek istiyorsa herhangi birisine bakılır. Tip ekleme işlemi gözetimde gerçekleştirilebilir, gözetim tarihi dışında herhangi bir tarihte de denetim günü istenilerek yapılabilir.

BELGE: Raporlar ve istenen dökümanlar hazır olduktan ve uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra belge takibi yapılır ve müşteriye teslim edilir. (CEMKA)

CEMKADAN HİZMET ALINDIĞI SIRADA BELGELENDİRME VE DİĞER İŞLEMLER (CE, HYB +MARKA+SANAYİ SİCİL BELGESİ VS.) ÖNCESİNDE FİRMALARIN HERHANGİ BİR ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VEYA SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR İSE CEMKA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ GEREKİR. ADRES VE SAHİP DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOĞABİLECEK EK MASRAFLARDAN CEMKA MÜHENDİSLİK SORUMLU DEĞİLDİR. ADRES VE SAHİP DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOĞABİLECEK EK MASRAFLAR FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

Not: Modül B + E belgesi olan firmalarda risk analizi işlemleri Modül G belgesi alınarak yapılır. Çünki modül b de tipe belge alındığı için tasarım olarak değişmemesi gerekir. Bu gibi durumlarda CEMKA ile irtibata geçiniz.

EKLER:
Ek.1 RESMİ EVRAK FORMU
Ek.2 PROJE FORMU