Telefon: 0232 469 1571

EK 3 Asansör Garanti Belgesini indirmek için tıklayınız…

MADDE 11 – (1) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansöre ilişkin olarak Ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde garanti belgesini düzenlemek zorundadır.

(2) Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir.

(3) Garanti süresi boyunca, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek olan aksam veya parça, söz konusu değişimin yapıldığı tarih itibarıyla en az iki yıl süre ile garanti edilir.

(4) Garanti süresi biten asansörde değiştirilen aksam veya parça, bu aksamı/parçayı imal eden veya ticari bir faaliyet yoluyla bedelli/bedelsiz olarak kullanımı için bina sorumlusuna sağlayan iktisadi işletmeci tarafından en az iki yıl süre ile garanti edilir. İktisadi işletmeci,        Ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde garanti belgesini düzenlemek ve bina sorumlusuna sunmak zorundadır.

(5) Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir süresi on beş günden fazla olamaz.

(6) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansöre yönelik garanti süresi boyunca sunulacak olan bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka bir asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalayacağını beyan etmemesi durumunda, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından verilir.

(7) Bina sorumlusunun garanti süresi içerisinde bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırır.

(8) Asansörün arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Ek-3 – Asansör GARANTİ BELGESİ CEMKA

Ek-3 – GARANTİ BELGESİ excel formatında indirmek için tıklayınız.

Ek-3 – GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE DÜZENLEME TARİHİ

BELGE EN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

ASANSÖR MONTE EDENİN VEYA İMALATÇININ VEYA İTHALATÇININ VEYA DAĞITICI FİRMANIN

ÜNVANI

ADRESİ

TELEFON VE FAKS NUMARASI, DİĞER İLETİŞİM BİLGİLERİ

FATURANIN

TARİHİ

SAYISI

MALIN

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

SERİ NUMARASI

TESLİM TARİHİ

TESLİM ADRESİ

ADA PARSEL NUMARASI

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

GARANTİ SÜRESİ

BÜNYESİNDE KURULAN YETKİLİ SERVİSİN VE (VARSA) SÖZLEŞME İMZALANAN SERVİSİN

ÜNVANI

ADRESİ

TELEFON VE FAKS NUMARASI, DİĞER İLETİŞİM BİLGİLERİ

ONAY

FİRMA YETKİLİSİNİN ADI VE SOYADI

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI

FİRMA KAŞESİ