Telefon: 0232 469 1571

Asansör Modül H1 belgesi Tam kalite güvence sistemi demektir ve ISO 9001 kalite yönetim sistemini esas alır. Tasarım esaslı bir modüldür. Ülkemizde biri elektrik/elektronik  ve diğeri makine/mekatronik olarak iki mühendisin olması bakanlık tarafından zorunlu hale gelmiştir. Asansör Modül H1 Belgesi Elektrikli asansör için ve hidrolik asansör için ayrı verilmesi gereken bir belgedir. Bünyesinde mühendisleri barındıran asansör firmaları için en ideal modüler sistemdir. Bu firmaların çoğunlukla iş hacimleri ve montaj sayıları fazladır. Türkiye’de asansör montaj ihalelerine girebilmek için yüzde 99 oranında bünyesinde iki adet SMM belgeli mühendis olabilen  bu belgenin olması şarttır. En önemli avantajlarından biriside ülkemizde eğer asansör standartının şartlarını uygularken sapma olması halinde uygulanan risk analizi ile ilgili firmanın kendisinin bu işlemi yapabilmesidir. Bilindiği gibi ülkemizde eğer asansörde risk analizi gerekiyorsa bunu eğer modül H1 tasarım inceleme belgesi yok ise Modül G üzerinden yapmamız gerekir. Bu durum yasal mevzuatla sabit olmamakla beraber bakanlık tarafından zorunlu tutulmuştur. Yeterli sayıda asansör montaj kapasitesi olan ve uygun mühendis personelini karşılayabilecek altyapı ve finansmana sahip olan firmalar için esneklik açısından en uygun belge modül H1 belgesidir. Belgenin doğası gereği modül H1 belgesi olan firmalar dış kaynaklı olarak mühendislik hizmeti alamazlar.

 

Asansör Modül H1 Nedir?
2014/33/AB yönetmeliğinde bulunan en popüler (CE) uygunluk değerlendirme prosedürüdür.Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidir. Asansör Direktifindeki tarifi ve içeriği ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Asansör Modül H1 Belgesini Hangi Firmalar Alabilir?
Bünyesinde  Elektrik ve Makine Mühendisi bulunduran asansör firmaları Modul H1 belgesi alabilirler. Tabii ki modül H1 belgesi alacak olan firmanın kapasitesinin uygun olması önemlidir. Çün kü asansör firmasına mühendis masrafları belli bir külfet getirecektir. Firmanın aylık masrafı ile aylık montaj teslimatının bu külfeti karşılaması gerekir.

Asansör Tasarım İnceleme (Risk Analizi)
Modul H1 belgesi sahibi olan firmalar; Risk Analizini Tasarım İnceleme belgesi alarak her Risk Analiz konusu için (alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi kat kapısı yüksekliği vb.)  ayrı ayrı alınıp Modül H1 belgesinin geçerlilik süresince kullanabilir. Belge gözetiminde Tasarım İnceleme ve CE Belgeleri yenilenir. Tasarım inceleme belgesini modül H1 belgesini aldığı firmadan alması şarttır.

 

Asansör Tasarım inceleme belgesi ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

 

Asansör Modül H1 Belgesi,  2014/33/AB asansör yönetmelik kapsamında bulunan harmonize EN 81-20 & EN 81-50 standardına uygun olarak, tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucu elde edilen belgelendirme işlemidir. Modül H belgesi her sene gözetim gerçekleştirilerek yenilenir. Denetçiler firmaya ait olan montajlarından ve EN 81-20 & EN 81-50 standardına uygun yapılmış herhangi birisine inceleme gerçekleştirir.

İnceleme neticesinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmazsa raporlar onaylanmış kuruluşa gönderilerek belgelendirme işlemleri sonuçlanınca belge basıma geçilir. Eğer uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzluk giderilerek CEMKA mühendislik vasıtası ile onaylanmış kuruluşa iletilir. Asansörde can güvenliğini tehdit edecek bir durum gözlenirse denetim iptal sürecine gidilir  ya da tekrar denetim yapılır.

CEMKA  MÜHENDİSLİK ASANSÖR FİRMASI MODÜL B+E BELGELERİ İŞLEM SIRASI
HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİ:

MODÜL H1 İŞLEMİ 2014/33/AB asansör yönetmelik kapsamında bulunan harmonize EN 81-20&50  standardına uygun olarak tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucu elde edilen belgelendirme işlemidir. Modül H1 belgesi her sene gözetim gerçekleştirilerek yenilenir. Denetçiler firmaya ait olan montajlarından ve TS EN 81-20 standardına uygun yapılmış herhangi birisine inceleme gerçekleştirir. Kalite yönetim sistemini yıllık denetler.

Modül H1 lı firmalarda tasarım konusunda sınırlamalar bulunmamaktadır, istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik denetimde uygulamasını gösterdikleri asansör montajını yapabilirler. Modül H1 lı firmalar tasarım için bünyelerinde bir elektrik/elektronik mühendisi ve bir makine mühendisi bulundurmaları gerekir.
İnceleme neticesinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmazsa raporlar onaylanmış kuruluşa gönderilerek belgelendirme işlemleri sonuçlanınca
belge basıma geçilir. Eğer uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzluk giderilerek CEMKA mühendislik vasıtası ile onaylanmış kuruluşa iletilir.

Modül H Belgesi İçin İzlenecek Yol Haritası

 

YAPILACAK İŞLEMLER:

RESMİ EVRAKLAR Firma resmi evraklarını CEMKA ya iletir. Resmi evrakların neler olduğu ile ilgili size gelen RESMİ EVRAKLAR FORMU ekine bakın.
BİTMİŞ ASANSÖR Modül H belgesinin ilk belgelendirme ve gözetimlerinde asansörün standartlara uygun bir şekilde montajının yapılmış ve gerekli testlerden geçmiş olması gerekir. Firmanın denetim için model asansörünün hazır olması gerekir. (ASANSÖR FİRMASI)
DENETİM TARİHİ Onaylanmış kuruluştan denetim günü alınır. (CEMKA)
TEKNİK DOSYA Ekteki PROJE FORMUNU denetimde gösterilecek asansöre göre eksiksiz doldurulması gerekiyor. Varsa Yapı ruhsatıyla beraber ilgili
mail adresine veya faks numarasına gönderilmelidir. (FİRMA)

KALİTE DÖKÜMANLARI VE SİSTEM KURULUMU İlk belgelendirmede denetim öncesi ekteki ASANSÖR FİRMASI UYGULAMA BİLGİ FORMU’na yararlanılarak Kalte sstem kurulumu ve denetime hazırlık yapılır.
DENETİM Asansör denetiminde denetçi ile birlikte firmadan asansör konusunda yetkin son kontrol sorumlusu ile birlikte denetim yapılır. Asansör
teknik personelinin uygun donanımla (alet çantası, kalibrasyonlu ölçü aletleri) denetimde hazır bulunması gerekir.

BELGE Raporlar ve istenen dökümanlar hazır olduktan ve uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra belge takibi yapılır ve müşteriye teslim edilir. (CEMKA)

EKLER: Ek.1 RESMİ EVRAK FORMU Ek.2 PROJE FORMU Ek.3 ASANSÖR FİRMASI UYGULAMA BİLGİ FORMU