Telefon: 0232 469 1571

EK 06 Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi

EK 06 Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi indirmek için tıklayınız…

EK 06.A Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Kriterleri indirmek için tıklayınız…

EK 06.B Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Kriterleri indirmek için tıklayınız…

EK 6 - HİDROLİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL LİSTESİ
A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN ADI VE ADRESİ
A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN LOGOSU
İLGİLİ İDARE VE PROTOKOLE İLİŞKİN BİLGİLER
İLGİLİ İDARENİN ADI
PROTOKOLÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
../../..
… YIL VEYA AY
PERİYODİK KONTROLE İLİŞKİN BİLGİLER
TANIMI

TARİHİ, BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ
../../..
.. : .. / .. : ..
YER BİLDİRİMİ
(YER BİLDİRİMİ YAPILAN KONUMUN ADRESİ)
MUAYENE ELEMANININ ADI VE SOYADI

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER
MONTAJ YILI

TANIMI
KİMLİK NUMARASI
MAKİNA VEYA MAKARA DAİRESİNİN DURUMU
MARKASI, TİPİ VE MODELİ
SERİ NUMARASI
MAKİNA - MOTOR SERİ NUMARASI
BEYAN HIZI VE BEYAN YÜKÜ
DURAK SAYISI VE SEYİR MESAFESİ
AB UYGUNLUK BEYANI (İLK PERİYODİK KONTROL İÇİN)
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ (İLK PERİYODİK KONTROL İÇİN)

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİLER
TÜRÜ

UNVAN VE ADRESİ
YETKİLİNİN ADI VE SOYADI
PERİYODİK KONTROLE NEZARET ETME DURUMU
YAPIYA/BİNAYA (APARTMAN / KAMU BİNASI / MÜSTAKİL KONUT / İŞYERİ / DİĞER) İLİŞKİN BİLGİLER
TÜRÜ

ADI
ADRESİ
ADA, PARSEL NUMARASI
BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
ADI VE SOYADI

İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON NO / E-POSTA)
BAKIMLA İLGİLİ BELGELER
BAKIM FÖYÜ

KAYIT DEFTERİ
BAKIM SÖZLEŞMESİ
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
KONTROLDE KULLANILAN TEÇHİZATIN TANIMI
ADI, SERİ NUMARASI VE DEMİRBAŞ NUMARASI

MUAYENE ELEMANINA İLİŞKİN BİLGİLER
ADI VE SOYADI

BELGE TARİHİ VE NUMARASI
BELGEYİ VEREN MESLEK ODASININ/AKREDİTE KURULUŞUN ADI
İMZA
MUAYENE ELEMANININ İMZASI VEYA ONAYI
KISALTMALAR :
UYGUN (1), UYGUN DEĞİL (2), UYGULANMAZ (3)
MEVCUT ASANSÖR (MA), YENİ ASANSÖR (YA), MAKİNA DAİRELİ (MDRL), MAKİNA DAİRESİZ (MDSZ)
(MEVCUT ASANSÖRDE KONTROL EDİLECEK TEHLİKELİ DURUM İÇİN REFERANS KABUL EDİLECEK OLAN TS EN 81-80 STANDARD MADDE NO)
HAFİF KUSURLU, KUSURLU*, GÜVENSİZ**

 

EK 6/A – HİDROLİK TAHRİKLİ ASANSÖRLER İÇİN KONTROL KRİTERLERİ (TS EN 81-2 +A3 & TS EN 81-80)

ANA MADDE NO

ALT MADDE NO

KONTROL KRİTERLERİ VE BU KRİTERLERE İLİŞKİN UYGUNSUZLUKLARIN TANIMI

TS EN 81-80 MADDE NO

S0NUÇ

1

2

3

1.1.

Makina ve makara dairesine güvenli erişim

(5.6.1)

1.1.1

Makina dairesine/mekanına ulaşım için kullanılan merdivenin çevresinde 1,5 m yatay mesafe içinde, merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmiş olmalıdır.

1.1.2

Makina veya makara mekânlarına erişim sağlayan herhangi bir kapıya/kapağa komşu geçiş yolları sabit olarak tesis edilmiş aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli şekilde

aydınlatılmalıdır.

1.1.3

Makina dairesine/mekanına erişim özel mekanlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmelidir.

1.1.4

Makina ve makara mekânlarına erişim şahıslar için güvenli olmalıdır. Bu erişim tercihen merdivenlerle sağlanmalıdır. Sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı durumlarda,

portatif dayama merdivenler kullanılabilir.

1.1.5

Makina dairesi/mekanına ulaşım için kullanılan merdiveninüstucunda, elin kolayca ulaşabileceği mesafede en az bir adet tutamak bulunmalıdır.

1.1.6

Tahrik makinaları, bunlarla ilgili teçhizat ve makaralar, sağlam duvarları, tavan ve kapısı ve/veya kapağı olan özel bir odada bulunmalı ve buraya yalnız yetkili kişiler müdahale

edebilmelidir. (Bakım, kontrol ve kurtarma)

1.2.

Makina veya makara dairesi giriş kapısı (kilit, açılma yönü ve uyarı levhası)

1.2.1

Makina/makara mekânlarına giriş için kullanılan kapı veya döşeme kapaklarının (durak kapıları, acil durum kapıları ve deney panoları hariç) dış yüzlerine “Asansör makinaları –

Tehlike – Yetkili olmayan giremez” ifadelerini içeren bir ikaz levhası takılmalıdır.

1.2.2

Kuyu içerisine açılan Makina mekanı giriş kapıları deliksiz olmalı, durak kapıları ile aynı mekanik mukavemet şartlarını sağlamalı ve söz konusu bina ile ilgili yangına karşı

koruma düzenlemelerine uygun olmalıdır.

1.2.3

Makina/makara mekânlarına giriş için kullanılan döşeme kapaklarının üzerinde sürekli görülebilir “Düşme tehlikesi-Kapağı kapatınız” ikaz levhası takılmalıdır.

1.2.4

Makina mekanına giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalıdır.

1.2.5

Makara dairesi giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,4 m yükseklikte olmalıdır.

1.2.6

Makina/makara mekanına giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 0,8 m x 0,8 m’lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip

olmalıdır.

1.2.7

Makina/makara mekanı döşeme kapakları kapalı konumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 0,20 m x 0,20 m’lik alanında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki kişinin

yükünü taşıyabilmelidir.

1.2.8

Makina/makara mekanlarına ulaşım için kuyunun içine açılan giriş kapıları ve döşeme kapakları deliksiz olmalıdır.

1.2.9

Makina/makara mekanı döşeme kapakları açık durumda iken insanların düşmesine karşı (korkuluk vb) tedbirler alınmalıdır.

1.2.10

Makina/makara dairesi giriş kapıları Makina /makara dairesi içine doğru açılmamalıdır.

1.2.11

Makina/makara mekanlarına giriş için kullanılan giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsız açılabilmelidir.

1.2.12

Makina dolabı kapıları yeterli büyüklükte olmalı, dolabın içine doğru açılmamalı, kilit mekanizması olmalı ve bu kilit anahtar olmadan tekrar kapatılabilmeli ve tekrar

kilitlenebilmelidir.

1.3.

Valf ayar ve kurtarma talimatları* (Türkçe)

1.3.1

Makina dairesinin içinde, makina dolabında veya acil durum ve deney panosunda/panolarında asansörün beklenmedik bir şekilde durması durumunda özellikle elektrikli veya elle acil durum hareket ettirme tertibatı ve durak kapılarının kilit açma anahtarının kullanımı ile ilgili ayrıntılı Türkçe ve kurtarma işlemleri içinasansör tipine uygun olarak hazırlanmış

talimat bulunmalıdır.

1.4.

Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma*

(5.6.5)

1.4.1

Makina mekanlarında, döşeme seviyesinde en az 200 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit elektrik tesisatı bulunmalıdır. Kullanılacak armatürler dolaylı dokunmaya karşı

korunmalı olmalı ve stroboskobik yanılgı oluşturmamalıdır.

1.4.2

Makina dairesinde bulunan ekipmanların(kumanda panosu, Makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüx şiddetinde aydınlatma sağlanmalıdır.

1.4.3

Makara dairesinde makaralar üstünde aydınlatma şiddeti en az 100 lüx şiddetinde olmalıdır.

1.5.

Makina dairesinde kaymayan zemin

(5.6.2)

1.5.1

Makina/makara mekanı dairesi döşemesi,şap atılmış beton, baklavalı sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır.

1.6.

Yeterli havalandırma

1.6.1

Makina mekanı havalandırması motorlar, kumanda cihazları ve elektrik kablolarını yeterince iyi biçimde toz, zararlı duman ve nemden koruyacak şekilde yapılmalıdır (tel kafes,

panjur veya bina havalandırma sistemi).

1.6.2

Makina mekanı/dolabı uygun şekilde havalandırılmalıdır.

1.6.3

Binanın diğer bölümlerinden gelen pis havanın, makina dairesine doğrudan girmesi önlenmelidir.

1.7.

Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar

(5.6.6)

1.7.1

Makina mekânlarında, ağır donanımların kaldırılıp taşınması için, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerilerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal destekler

veya taşıyıcı kancalar bulunmalıdır.

1.8.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

(5.15)

1.8.1

Makara dairesindeki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılma riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

1.8.2

Makina dairesi/mekanında kumanda tablolarındaki kontaktör, röle, sigorta ve bağlantı klemensleri, kumanda şemasına uygun olarak işaretlenmelidir. Sigorta tutucularının üstünde

veya yakınında, tip ve değer gibi gerekli sigorta özellikleri belirtilmelidir.

1.8.3

Hız regülâtörü üstünde hız regülâtörünü imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve ayarlandığı çalışma hızı bilgilerini ve CE işareti içeren bir bilgi levhası

bulunmalıdır.

1.8.4

Makina dairesindeki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılma riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

1.8.5

Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.

1.8.6

Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri bulunmalıdır.

1.8.7

Farklı asansörlerin parçaları aynı makina ve/ veya makara dairesinde bulunuyorsa, her asansör numara veya harf ile işaretlenmelidir. Bu işaretler asansörün bütün ana parçaları için

kullanılmalıdır (makina, kumanda panosu, hız regülâtörü, elektrik anahtarları,kabin). Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için, kabin üstünde, kuyu dibinde veya gerekli başka yerlerde aynı tanıtma işaretleri kullanılmalıdır.

1.8.8

Makina ve makara mekanlarına ana anahtar veya anahtarlar ile ışık anahtarının kolaylıkla fark edilmesini sağlayacak ikaz levhaları bulunmalıdır. Bir ana anahtarın açılmasından

sonra bazı kısımlar gerilim altında kalıyorsa (asansörler arasındaki bağlantılar, ışık devreleri ve benzeri) bu belirtilmelidir.

1.8.9

Elektrikli elle kumanda butonlarının üstünde veya yanında hareket yönünü gösteren işaretler bulunmalıdır.

1.8.10

Hız regülâtörü üstünde hız regülâtörünü imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve ayarlandığı çalışma hızı bilgilerini içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır.

1.9.

Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar

(5.6.4)

1.9.1

Makina dairesi döşemesinde kanallar veya 0,5 m’den daha derin ve 0,5 m’den daha dar girintiler varsa, bunların üstü kapatılmalıdır.

1.9.2

Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu

üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır.

1.9.3

Makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa, düşme tehlikesine karşı uygun korkuluklar ile donatılmalıdır.

1.10.

Makina dairesinde yatay ve dikey açıklıklar

(5.6.3)

1.10.1

Makina platformuna çıkış merdiveni sabitlenmelidir.

1.10.2

Makina platformu korkuluğu standarda uygun hale getirilmelidir.

1.10.3

Makina platformu çıkış merdivenine tutamak takılmalıdır.

1.10.4

Makina platformu korkuluğu sabitlenmelidir.

1.10.5

Makina platformuna çıkış için makina dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m’den fazla bir yükseklik farkı varsa,korkuluk ve merdiven veya basamaklar

bulunmalıdır.

1.10.6

Makina platformu korkuluğu, merdiven veya basamakların mukavemeti uygun olmalıdır.

1.10.7

Makina dairesinde tahrik makinasının dönen parçalarının üstünde sıkışmayı önleyecek bir koruma yapılmaması durumunda en az 0,3 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe

bulunmalıdır.

1.10.8

Makina dairesinde yatay ve dikey açıklıkların yeterli olmadığı durumlarda, hareketli donanım için TS EN 13857 standardı Çizelge 4 ’e uygun koruma sağlanmalıdır. (TS EN 81-80)

1.10.9

Makina dairesinde gerekli olan yerlerde hareketli parçaların bakım ve kontrolü için bakımın yapılacağı tarafta, ve varsa elle kata getirme tertibatı için en az 0,5 m x 0,6 m’lik bir

serbest yatay alan bulunmalıdır.

1.10.10

Geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m’ye kadar azaltılabilir.

1.10.11

Makina dairesinde geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır.

1.10.12

Makina dairesinde, özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalıdır.

1.10.13

Makina dairesi kumanda panoları ve tablolarının önünde, Derinlik: muhafazaların dış yüzeyinden en az 0,7 m olmalıdır, Genişlik: en az: 0,5 m veya kumanda panoları veya

tablolarının toplam genişliği kadar olmalıdır.

1.11.

Hidrolik güç ünitesinin uygunluğu* (Manometre, yağ seviyesi, bağlantı elemanları, yağ aşırı ısınma dedektörü ve soğutucu)

1.11.1

Bağlantılardaki yağ kaçakları giderilmelidir.

1.11.2

Hidrolik ünite temizlenmelidir.

1.11.3

Varsa yağ soğutucusu çalışır hale getirilmelidir.

1.11.4

Hidrolik tank üzerinde yağ seviye göstergesi olmalıdır.

1.11.5

Hidrolik ünite üzerinde yağ aşırı ısınma dedektörü olmalıdır.

1.11.6

Hidrolik ünite üzerinde manometre çalışır hale getirilmelidir.

1.11.7

Hidrolik ünite üzerinde manometre olmalıdır.

1.11.8

Hidrolik ünite çıkışındaki hortum bağlantıları makina dairesinde uygun şekilde sabitlenmelidir.

1.12.

Acil durum çalıştırma sistemi**

(5.12.2)

1.12.1

Asansör, elektrik kesilmesi durumunda dahi kabinin, içindekilerin kabinden çıkabilecekleri bir konuma kadar indirilebileceği, elle kumanda edilen, makina dairesinde bulunan bir

acil indirme valfına sahip olmalıdır.

1.12.2

Acil durum sistemi devredeyken kabin hızı 0,3 m/s’yi aşmamalıdır.

1.12.3

Acil durum valfına elle kuvvet uygulandığı sürece açık kalmalıdır.

1.13.

Hidrolik asansörlerde kapama valfı*

(5.12.3)

1.13.1

Asansörde bir kapama valfı bulunmalıdır. Bu valf, silindir (veya silindirler) ile geri dönüşsüz valf ve aşağı yön valfı (veya valfları) arasındaki devreye konulmalıdır.

1.13.2

Kapama valfi çalışır hale getirilmelidir.

1.14.

Geri dönüşsüz valf*

1.14.1

Asansördeki geri dönüşsüz valf çalışır durumda olmalıdır.

1.15.

Basınç sınırlama valfı*

1.15.1

Asansörde bir basınç sınırlama valfı bulunmalıdır. Bu valf, pompa (veya pompalar) ile geri dönüşsüz valf arasındaki devreye konulmalıdır. Hidrolik sıvısı tanka geri sevk

1.15.2

Büyük iç kayıplar nedeniyle (Basınç kaybı, sürtünme) gerekli ise, basınç sınırlama valfı daha yüksek bir değere ayarlanabilir. Ancak, tam yük basıncının %170’i aşılmamalıdır.

1.15.3

Basınç sınırlama valfı, basınç tam yük basıncının %140’ında sınırlanacağı bir şekilde ayarlanmalıdır.

1.15.4

Basınç sınırlama valfi testi yapılamamıstır.(Kapama valfi çalısmamaktadır)

1.16.

Aşağı ve yukarı yön valfları*

1.16.1

Aşağı ve yukarı yön valfları elektrikle açık tutulmalıdır. Valfların kapanması, kaldırıcının hidrolik basıncı ve valf başına en az bir adet kılavuzlanmış yay etkisi ile olmalıdır.

1.17.

Hidrolik asansörlerde düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı koruma**

(5.9.5.1)

1.17.1

Varsa güvenlik halatının kopması veya gevşemesi durumunda, madde TS EN 81-2 madde 14.1.2’ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı makinayı durdurmalıdır.

1.17.2

Güvenlik halatı, ağırlık kuvveti veya en az bir adet kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan yayla gerilmelidir.

1.17.3

Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatının çalışacağını gösteren bir deney kuyu dışından yapılabilmelidir.

1.17.4

Güvenlik tertibatının çalıştırılması için yaylar kullanılıyorsa, bunlar kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan tipte olmalıdır.

1.17.5

Duraktan 0,12 m’den fazla kaymasını veya kilit açılma bölgesinin alt sınırından aşağı kaymasını engelleyen, çalıştırılmaları TS EN 81-2 Çizelge-3’e uygun olan cihaz veya cihaz

gurupları bulunmalıdır.

1.17.6

Hidrolik asansörde aşağı yönde etkili olacak serbest düşmeyi ve aşağı yönde aşırı hızlanmayı önleyici tertibat olmalıdır.

1.17.7

Güvenlik tertibatının çalışması sırasında güvenlik halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi arızalanmamalıdır.

1.17.8

Güvenlik halatının saptırma makaraları, askı halatlarının veya zincirlerinin makaralarından bağımsız olarak yataklanmış ve tespit edilmiş olmalıdır.

1.17.9

Çift pistonlu (Tandem) sistemlerde birden fazla boru kırılma valfi kullanılması durumunda valfler arasında senkronizasyon borusu tesis edilmelidir.

1.18.

Debi sınırlama valfi veya boru kırılma valfi**

1.18.1

Debi sınırlama/boru kırılma valfı muayene için erişilebilir olmalıdır.

1.18.2

Debi sınırlama valfi veya boru kırılma valfı, aşağı yönde hareket eden kabini durdurabilmeli ve hareketsiz tutabilmelidir. Boru kırılma valfı en geç aşağı yön beyan hızına 0,3 m/s

ilâvesiyle bulunan hızda devreye girmelidir.

1.18.3

Makina dairesinde, kabini aşırı yüklemeden, debi sınırlama/boru kırılma valfının çalışma debisine erişmeyi sağlayacak elle çalışan bir tertibat bulunmalıdır. Bu tertibat yanlışlıkla

çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır. Bu tertibat kaldırıcıdaki güvenlik aygıtlarını etkisiz hale getirmemelidir.

1.18.4

Debi sınırlama valfı/boru kırılma valfi faturalı bir vidalı bağlantıya sahip olmalıdır. Monte edildiğinde fatura silindir tarafında bulunmalıdır. Silindir ile debi sınırlama valfı

arasında diğer bağlantı şekillerinin (kompresyon tipi bağlantı elemanları ve vidalı flanş, konik halka ve benzeri) kullanımına izin verilmez.

1.18.5

Debi sınırlama valfı/boru kırılma valfi silindirin bir parçası olmalı veya direkt silindir üstüne flanşla bağlanmış olmalı veya silindirin yakınına yerleştirilmiş ve silindirle kaynaklı,

flanşlı veya vidalı bağlantılı kısa bir boru ile bağlanmış olmalı veya silindire direkt olarak vidalı bağlantı ile bağlanmış olmalıdır.

1.18.6

Boru kırılma valfi/debi sınırlama valfi testi yapılamamıştır eksikler tamamlandıktan ve ayar yapıldıktan sonra test takip kontrolünde yapılacaktır.

1.19.

Kabinin yukarı yönde hareketi için el pompası*

1.19.1

El pompası, geri dönüşsüz valf veya aşağı yön valfı (valfları) ile kapama valfı arasına yerleştirilmelidir.

1.19.2

Kabininde güvenlik veya kenetleme tertibatı olan asansörlerde, kabinin yukarı yönde hareket ettirilebileceği, sabit olarak monte edilmiş bir el pompası bulunmalıdır.

1.19.3

El pompası, basıncı tam yük basıncının 2,30 katında sınırlayan bir basınç sınırlama valfı ile donatılmış olmalıdır.

1.19.4

El pompası çalışır hale getirilmelidir.

1.19.5

El pompası çalıştırma kolu olmalıdır.

1.20.

Kabin pozisyonunun gösterilmesi

1.20.1

Asansör ikiden fazla durağa hizmet veriyorsa, makina dairesinde elektrik besleme devresinden bağımsız bir tertibatla kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmadığı

anlaşılabilmelidir.

1.21.

Endirekt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı*

(5.12.7)

1.21.1

Halatların veya zincirlerin gevşeyebileceği endirekt tahrikli asansörlerde, valfın elle kumanda edilmesi halatların veya zincirlerin gevşediği andan sonra pistonun alçalmasına neden

olmamalıdır.

1.22.

Kaldırıcının kabine rijit olarak tespit edilmediği direkt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı*

(5.12.7)

1.22.1

Kaldırıcının kabine rijit olarak tespit edilmediği direkt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı tesis edilmelidir.

1.23.

Aşağı ve yukarı yönde basınç değerlerini ölçme ve karşılaştırma*

1.23.1

Tam yük basıncının %200 ünde yapılan basınç deneyi yapılamamıştır. (El pompası yok/çalışmamaktadır.)

1.23.2

Aşağı ve yukarı yönde basınç değerleri imalatçı firmanın belirtiği değere uygun olmalıdır.

1.23.3

Piston strokunun sınırlanması testi yapılamamıştır.(El pompası yok/çalısmamaktadır.)

1.23.4

Piston strokunun sınırlanması testi yapılamamıştır.(Piston/kabin tavana çarpmaktadır.)

1.23.5

Tam yük basıncının %200 ünde sistemin testi esnasında oluşan kaçak ve sızıntılar giderilmelidir.

1.23.6

Tam yük basıncının %200 ünde yapılan basınç deneyi yapılamamıştır. (Manometre çalışmamaktadır.)

1.24.

Elektrikli kayma düzeltme sistemi kullanıldığında kabinin en alt durağa otomatik olarak dönmesi

(5.9.5.2)

1.24.1

Elektrikli kayma düzeltme sistemi bulunan asansörlerde, son normal hareketinden sonra 15 dakika içinde otomatik olarak en alt durağa gönderilmelidir.

1.25.

Pistonun genel durumu ve yağ kaçağı

1.25.1

Piston kasnağı yenilenmelidir.

1.25.2

Piston kasnağı halat atma pimi ayarlanmalıdır.

1.25.3

Piston kasnağı koruması takılmalıdır.

1.25.4

Hidrolik silindir kuyuya uygun şekilde sabitlenmelidir.

1.25.5

Hidrolik silindir ile sabitleme kelepçeleri arasında izolasyon malzemesi bulunmalıdır.

1.25.6

Piston keçelerindeki yağ kaçağı giderilmelidir.

1.25.7

Pistonun kabin karkasına bağlantısı uygun hale getirilmelidir.

1.25.8

Piston kılavuzlama patenleri ayarlanmalıdır.

1.25.9

Piston kılavuzlama patenleri yenilenmelidir.

1.25.10

Piston kasnağı halat atma pimi takılmalıdır.

1.25.11

Endirekt bağlantılı silindir ve pistonlarda, silindir alt sabitleme bağlantısı mukavim hale getirilmelidir.

1.26.

Piston – hortum bağlantı, hortum bükülme doğruluğu

1.26.1

Hidrolik hortumun sert yüzeylere (ray konsolları, duvar geçişleri ve benzeri) doğrudan teması önlenmelidir.

1.26.2

Hidrolik üniteden çıkan hortumun kuyu boşluğuna ulaştığı bölgede titreşimlerden zarar görmesini engelleyecek gerekli tedbir alınmalıdır.

1.26.3

Hortumun pistona bağlantısı uygun şekilde yapılmalıdır.

1.26.4

Hidrolik hortumlar uygun şekilde kuyuya sabitlenmelidir.

1.26.5

Hidrolik hortumlar deformasyon veya zedelenmeden dolayı yenilenmelidir.

1.26.6

Hortum bağlantı uçlarındaki yağ kaçakları giderilmelidir.

1.26.7

Endirek tahrikli asansörlerde piston başı kılavuz sistemi, kabin tavanının düşey izdüşümü içinde yer almamalıdır.

1.26.8

Endirek tahrikli asansörlerde piston başı (silindir başı) kılavuzlanmış olmalıdır.

1.26.9

Hidrolik hortumların bükülme açısı hortum çapının 20 katından az olmamalıdır.

1.27.

Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü*

(5.12.4)

1.27.1

Asansör durduğunda kontaktörlerden birinin ana kontakları açmamış veya elektrik cihazlarından (Kontaktör,röle ve benzeri) biri akım devresini kesmemiş ise, en geç bunu takip

eden hareket yönü değişiminde asansörün hareketi engellenmiş olmalıdır.

1.27.2

Aşağı yönde harekette aşağı yön valfı veya valflarına giden akım, valfın besleme devresinde seri bağlı birbirinden bağımsız en az iki elektrik cihazı ile veya yeterli bir kesme

gücüne sahipse, direkt olarak bir elektrik güvenlik tertibatı ile kesilmelidir.

1.27.3

Yukarı yönde harekette elektrik motoruna giden akım, ana kontakları motor besleme devresinde seri bağlı birbirinden bağımsız en az iki kontaktör ile kesilmelidir veya elektrik

motoruna giden akım bir adet kontaktörle ve sızdırma valfına giden akım, bu valfın besleme devresinde seri bağlı birbirinden bağımsız en az iki elektrik cihazı ile kesilmelidir.

1.28.

Zararlı malzeme bulunmayan tesis

(5.1.4)

1.28.1

Fren balatalarında kullanılan asbest malzeme zararlı olmayan malzemeyle değiştirilmelidir ve sökülen asbest üzerine çalışma yapmayın uyarı levhası konmalıdır. (Sökülen asbest malzemenin bir sonraki periyodik kontrole kadar ilgili mevzuata (Çevre) uygun olacak şekilde, asbestli malzeme bertaraf etme yetkisine/sertifikasına sahip yetkili imha merkezine

nakliyesi sağlanmalıdır.)

1.29.

Makina dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması*

(5.13.3)

1.29.1

Her bir asansör için ayrı bir ana şalter olmalıdır ve kapatıldığında motor güç devresi ve UPS/Kurtaran sistemi dahil tüm sistemin elektriğini kesmelidir.

1.29.2

Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemelidir.

1.29.3

Elektrik panosunda boştaki elemanlar panoya sabitlenmelidir.

1.29.4

Ana anahtarın kumanda mekanizması, makina dairesi girişinden veya girişlerinden çabuk ve kolay erişilebilir olmalıdır.

1.29.5

Asansör aydınlatma devreleri motor güç devresinden bağımsız olmalıdır.

1.29.6

Ana anahtar, sabit “0” ve “1” konumlarına sahip olmalı ve istenmeyen bir şekilde çalıştırılmasını engellemek için “0” konumunda bir asma kilit veya benzeri tertibatla

kilitlenebilmelidir.

1.29.7

Motor hattının koruması termik manyetik şalter ile yapıldığı durumda kilitlenebilir ana şalter 3 faz +1 nötr hattını kesmelidir.

1.29.8

Ana anahtar a) varsa makina dairesine, b) makina dairesi yoksa, kumanda dolabının asansör kuyusunda bulunduğu durumlar hariç, kumanda dolabına veya c) kumanda dolabının

asansör kuyusunda bulunduğu durumlarda, acil durum ve deney panosuna/panolarına yerleştirilmelidir.

1.29.9

Elektrik panosundaki kilitlenebilir ana şalter çalışır hale getirilmelidir.

1.30.

Elektrik kuvvet panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler

1.30.1

Elektrik kuvvet panosu muhafaza içine alınmalıdır.

1.30.2

Elektrik kuvvet panosu makina dairesi içine alınmalıdır.

1.30.3

Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karıştırılma riskine karşı adreslenmelidir.

1.30.4

Elektrik kuvvet panosuna yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir ( MRL’lerde kilitli olmalıdır).

1.31.

Priz ve makina dairesi/mekanı aydınlatma anahtarı

1.31.1

Makina dairesi/mekanı aydınlatma anahtarı çalışır hale getirilmelidir.

1.31.2

Makina dairesi/mekanı aydınlatması etanj ise çift izoleli olmalıdır.

1.31.3

Makina dairesi/mekanı aydınlatma kablo ekleri koruma altına alınmalıdır.

1.31.4

Makina dairesi/mekanı prizi mevcut, çalışır ve güvenlik hatlı (topraklı) olmalıdır.

1.31.5

Makina dairesi/mekanı prizi uygun şekilde monte edilmelidir.

1.31.6

Makina dairesi/mekanı aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenmelidir.

1.31.7

Ana anahtar veya anahtarlar ile ışık anahtarının kolaylıkla fark edilmesini sağlayacak ikaz levhaları bulunmalıdır.

1.31.8

Makina dairesinde/mekanında sarkan kablo ve armatürler uygun şekilde monte edilmelidir.

1.32

Makina dairesi/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı

1.32.1

Makina dairesinde/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenmelidir. (MDRSZ asansörlerde kumanda panosu içinde ana anahtar yakınında olmalıdır.)

1.32.2

Makina dairesinde/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı çalışır hale getirilmelidir.

1.33.

Sigortalar

1.33.1

Kuyu aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.

1.33.2

Elektrik panosunda motor hattı için 4’lü grup W otomat takılmalıdır. Elektrik panosunda motor hattı için 4’lü grup W otomat çalışır hale getirilmelidir.

1.33.3

Elektrik panosunda 4’lü grup W otomatın beslemesi kaçak akım rölesinden sonra olmalıdır.

1.33.4

Makina dairesi/mekanı aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.

1.33.5

Kuyu aydınlatma sigortası çalışır hale getirilmelidir.

1.33.6

Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydınlatma sigortaları çalışır hale getirilmelidir.

1.33.7

Makina dairesi/mekanı sigortası, kuyu sigortası ile kabin sigortası ayrı ayrı olmalıdır.

1.33.8

Makina dairesi/mekanı sigortası ile kuyu sigortası ayrı ayrı olmalıdır.

1.33.9

Kabin aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.

1.33.10

Makina dairesi/mekanı aydınlatma sigortası çalışır hale getirilmelidir.

1.33.11

Kabin aydınlatma sigortası çalışır hale getirilmelidir.

1.33.12

Sigorta değerleri kablo kesitine uygun olmalıdır. (1.00 mm2 max. 6.0 A, 1.50 mm2 max. 10.0 A, 2.50 mm2 max. 20.0 A, 4.00 mm2 max. 32.0 A, 6.00 mm2 max. 50.0 A)

1.33.13

Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydınlatma sigortaları takılmalı ve adreslenmelidir.

1.34.

Kablo bağlantıları ve klemensler (Kuvvet panosunda)

1.34.1

Elektrik kuvvet panosunda doğrudan dokunmaya karşı korunması, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır.

1.34.2

Elektrik kuvvet panosu sigorta muhafazası takılmalıdır.

1.34.3

Elektrik panosu içindeki sigortalar sabitlenmelidir.

1.34.4

Elektrik kuvvet panosu kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

1.34.5

Elektrik panosunda doğrudan dokunmaya karşı korunma;

 • En az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır bunların haricindeki bağlantılar, klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır veya

 • Bir asansörün ana anahtarı veya anahtarlarının açılmasından sonra bazı klemenslerde gerilim bulunuyorsa, bunlar gerilim bulunmayan klemenslerden açık bir şekilde ayrılmalı ve gerilim 50 V’tan büyük ise uygun bir şekilde işaretlenmelidir veya

 • Grup sigortalarında, her bir ayrı sigortanın ana beslemesi kapatıldığında halen sistemde elektrik olabileceğine dair bakım personeli için uyarı levhaları sağlanmalıdır.

1.34.6

Mekanik korumanın kesintisizliğini sağlamak için, iletken ve kabloların koruyucu kılıfları, anahtar kutuları veya cihazların içine kadar sokulmalı veya uygun bir rakor içinde son

bulmalıdır.

1.34.7

Makina dairesinde/mekanında tek izoleli elektrik besleme kabloları çift izoleli olmalı veya koruma altına alınmalıdır.

1.34.8

Makina ve makara dairelerindeki tesisat doğrudan dokunmaya karşı korunma, en az IP2X koruma derecesinde sahip mahfazalarla sağlanmalıdır bunların haricindeki bağlantılar,

klemensler ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır.

1.35.

Hata akımına karşı koruma**

1.35.1

Elektrik panosuna 30 mA Kaçak akım rölesi takılmalıdır.

1.35.2

Tüm sistem kaçak akıma karşı korunmalıdır.

1.35.3

Kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmelidir.

1.35.4

Kaçak akım rölesi 30mA olmalıdır.

1.35.5

Makina dairesi aydınlatması ayrı bir tesisatla beslenmesi durumunda 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.35.6

Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin(Kurtaran veya UPS) hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır. (İzole

sistemlerde aranmaz)

1.35.7

Emniyet devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır. (İzole sistemlerde aranmaz. İzolasyon trafosu sonrası gerekli koruma tedbirleri alınacaktır)

1.35.8

Emniyet devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesi (veya diğer önlemler) çalışır hale getirilmelidir.

1.35.9

Asansör kabini üzerindeki devreler hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.35.10

Asansör kabini üzerindeki devreler hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmelidir.

1.35.11

Kuyu aydınlatması dahil priz devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.35.12

Kabin aydınlatması dahil priz devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır.

1.35.13

Kabin ve kuyu aydınlatması dahil priz devreleri hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmelidir.

1.35.14

Güç devresi ve buna bağlı devrelerin ana şalterinde eşik değeri topraklama direncine bağlı olarak seçilen ve uygulanan hata akımına karşı korunmalıdır. (Ana şalter öncesi 30 mA

üç faz kaçak akım rölesinini kullanılması durumunda ayrıca aydınlatma ve priz devrelerinde 30 mA kaçak akım rölesi kullanmaya gerek yoktur. TS HD 60364-4-41 standardında bahsedilen diğer koruma önlemlerinin alınması durumunda kaçak akım rölesi aranmaz.)

1.36.

Topraklama**

1.36.1

Nötr hattının toprak hattı ile bağlantısı engellenmelidir. (TT sistemlerde geçerlidir.)

1.36.2

Elektrik kuvvet panosu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.3

Hidrolik tamponların topraklama bağlantıları yapılmalıdır.

1.36.4

Kabin topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.5

Topraklama kablo bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile yapılmalıdır.

1.36.6

Topraklama barasına ana toprak bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.7

Topraklama kablo kesitleri standarda uygun hale getirilmelidir.

1.36.8

Gevşek topraklama bağlantıları sıkılmalıdır.

1.36.9

Kumanda panosu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.10

Makina motor grubu topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.11

Hız regülatörü topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.12

Sınır kesici şalter topraklama bağlantısı yapılmalıdır. ( 3 faz sınır kesiciler için geçerli)

1.36.13

Makina dairesinde/mekanında paralel bara sistemli topraklama tesisatı yapılmalıdır.

1.36.14

Hidrolik ünite topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.36.15

Kabin ve kat/durak butonyer topraklama bağlantısı yapılmalıdır.

1.37.

Kumanda panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler

1.37.1

Kumanda panosu içindeki tüm komponentler panoya sabitlenmelidir.

1.37.2

Kumanda panosuna uygun şekilde erişim sağlanmalıdır.

1.37.3

Kumanda panosu klemens ve komponent rumuzları devre şemasına uygun hale getirilmelidir.

1.37.4

Kumanda panosuna yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir.

1.37.5

Kumanda panosu kablo kanal kapakları kapatılmalıdır.

1.37.6

Kumanda panosu sabitlenmelidir.

1.37.7

Kumanda panosu muhafaza içine alınmalıdır.

1.38.

Kumanda kartı ve kontaktör

1.38.1

Kumanda panosu içerisindeki kontaktörlerde ark giderilmelidir.

1.38.2

Kumanda kartı sabitlenmelidir.

1.38.3

Kumanda kartı kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

1.39.

Tahrik makinası motoru koruması* “Kısa devre, aşırı ısınma (PTC devresi ve benzeri)”

(5.13.2)

1.39.1

Tahrik makinası motoru 1. hız termik röle uygun çalışır hale getirilmelidir.

1.39.2

Tahrik makinası motoru aşırı yüke karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi takılmalıdır. (Asansörün otomatik olarak yukarı yönde normal çalışmaya

başlaması, yeterince soğumadan sonra gerçekleşmelidir. )

1.39.3

Tahrik makinası motoru aşırı yüke karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi çalışır hale getirilmelidir.

1.39.4

Tahrik makinası motoru 2.hız termik röle akım değeri motorun çektiği akım değerine uygun olmalıdır.

1.39.5

Tahrik makinası motoru 1.hız termik röle akım değeri motorun çektiği akım değerine uygun olmalıdır.

1.40.

Emniyet devresi koruma**

1.40.1

Emniyet devrelerindeki kısa devre(şönt) bağlantıları çıkartılmalıdır.

1.40.2

Emniyet devresi açık konumda (fiş priz, emniyet kontakları ve benzeri) iken asansör hareket etmemelidir (revizyon hızı dahil).

1.41.

Gerektiği durumda, elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları**

1.41.1

Elektronik elemanlara sahip güvenlik devreleri bir güvenlik elemanı olarak görülür ve CE işareti taşımalıdır.

1.42.

Motor hareket süresi sınırlayıcısı

(5.12.6)

1.42.1

Asansörler bir motor hareket süresi sınırlayıcısı ile donatılmalıdır.

1.42.2

Motor hareket süre sınırlayıcının normal çalışmaya dönüşü, ancak elle müdahale ile mümkün olmalıdır. Enerjinin kesilip tekrar gelmesi durumunda, makinanın hareketsiz konumda

tutulması gerekli değildir.

1.42.3

Motor hareket süresi sınırlayıcısı, bakım kumandası ve elektrikli elle çalışma kumandası sırasında kabinin hareketini engellememelidir.

1.42.4

Motor hareket süresi sınırlayıcısı, 45 saniye veya en uzun seyir mesafesi için gerekli süreye en çok 10 saniye ilave edilmesiyle bulunan sürelerden küçük olanını geçmeyecek bir

zaman içinde çalışmalıdır.

1.43.

Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması*

(5.14.1)

1.43.1

Asansörde güç faz sırası değişiminin asansörün tehlikeli olarak hatalı çalışmasına sebebiyet vermemesi için faz sırası değişimi koruma tertibatı tesis edilmelidir.

1.43.2

Faz sıralı koruma rölesi çalışır hale getirilmelidir. (Hız kontrollü sistemlerde aranmaz.)

1.44.

Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi*

(5.13.1)

1.44.1

Bir asansörün ana anahtarı veya anahtarlarının açılmasından sonra bazı klemenslerde gerilim bulunuyorsa, bunlar gerilim bulunmayan klemenslerden açık bir şekilde ayrılmalı ve

gerilim 50 V’tan büyük ise uygun bir şekilde işaretlenmelidir.

1.44.2

Grup kontrolörlerinde, her bir ayrı kontrolörün ana beslemesi kapatıldığında halen sistemde elektrik olabileceğine dair bakım personeli için uyarı levhaları sağlanmalıdır.

1.44.3

Makina ve makara dairelerinde doğrudan dokunmaya karşı korunma, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla sağlanmalıdır bunların haricindeki bağlantılar, klemensler

ve konnektörler, bu amaç için yapılan pano, buat veya tabloların içinde bulunmalıdır.

1.44.4

Kumanda panosunda kablo bağlantı uçları dokunmaya karşı IP2X seviyesinde korunmalıdır.

1.45.

Emniyet devre (Kumanda) şeması

1.45.1

Kumanda panosunda emniyet devre şeması olmalıdır.

1.45.2

Emniyet devreleri emniyet devre şemasına göre düzenlenmelidir.

1.46.

Kablo bağlantıları ve klemensler (Kumanda panosunda)

1.46.1

Kumanda panosu kablo girişleri keskin kenarlardan izole edilmelidir.

1.46.2

Kumanda panosu kablo bağlantıları ve klemensler düzenlenmelidir.

1.46.3

Kumanda panosunda farklı gerilimler ve beslemeler için sigorta olmalıdır.

1.46.4

Kumanda panosu kablo bağlantıları uçları düzenlenmelidir.

1.47.

İstem dışı kabin hareketlerine karşı koruma* (1/1/2012’den sonra piyasaya arz edilen asansörler için)

1.47.1

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı emniyet kontağı takılmalıdır.

1.47.2

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

1.47.3

İstem dışı kabin hareketine karşı önlem alınmalıdır. (Kapı açık seviyeleme ve/veya kapı ön açma hareketi olmayan asansörlerde dahili yedeklemeli freni olan motor veya makina

kullanılması durumunda ilave bir UCM tertibatına gerek yoktur. Fren kontakları panoda kontrol edilmelidir.)

1.47.4

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

1.47.5

İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı aşağıdaki mesafelerde kabini durdurmalıdır:

 • İstem dışı kabin hareketinin algılanması halinde kabin duraktan 1,2 m uzaklaşmamalı,

 • Durak eşiği ile kabin eteğinin en alt seviyesi arasındaki düşey mesafe 200 mm’yi aşmamalı ve

 • Kabin eşiğinden durak kapısı pervazına veya durak eşiğinden kabin kapısı pervazına olan serbest mesafe 1 m’den az olmamalıdır (TS EN 81-2 bkz. Şekil 4). Bu değerler kabindeki %100 beyan yüküne kadar olan bütün yüklerde elde edilmelidir.

1.48.

Asansöre ait olmayan teçhizat ve tesisat

1.48.1

Makina dairesinde/mekanında asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.

1.48.2

Makina dairesi/mekanı dış etkenlere karşı (yağmur ve benzeri) koruma altına alınmalıdır.

1.48.3

Makina dairesi kapısı yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır.

1.48.4

Makina dairesi duvarları ve tavanı ve tabanı yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır.

1.48.5

Makina dairesinde/mekanında tehlike yaratan teçhizat (doğal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.

1.49.

Acil durdurma tertibatı*

1.49.1

Hidrolik ünite yakınındaki durdurma tertibatı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılma riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

1.49.2

Hidrolik ünitenin 1 m çevresinde motorun enerjisini kesecek bir ana şalter veya durdurma tertibatı bulunmalıdır.

1.49.3

Hidrolik ünite yakınındaki durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

1.50.

Temizlik

1.50.1

Makina dairesi/mekanı depo olarak kullanılmamalıdır.

1.50.2

Makina dairesi/mekanı içinde çalışmayı engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.

1.50.3

Makina dairesi/mekanında yanıcı malzeme olmamalıdır.

2.1.

Kabin üstünde bakım kumandası*

(5.14.2a)

2.1.1

Asansörün kontrol ve bakım çalışmalarını kolaylaştırmak üzere, kabin üstünde kolay erişilebilir bir kumanda tertibatı bulunmalıdır.

2.1.2

Kabin üstü bakım kumandası devredeyken kabinin normal hareket sınırları aşılmamalıdır.

2.1.3

Bakım kumandası devrede iken asansörün çalışması güvenlik devrelerine bağımlı kalmalıdır.

2.1.4

Kabin üstü bakım kumandası çalışır hale getirilmelidir.

2.1.5

Kabin üstü bakım kumandası devredeyken kabin hızı 0,63 m/s’yi aşmamalıdır.

2.1.6

Kabin üstü bakım kumandası kabinin hareketini kumanda butonlarına sürekli basılmak suretiyle sağlanmalıdır.

2.1.7

Kabin üstü bakım kumandasının butonları yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.

2.1.8

Kabin üstü bakım kumandası butonları üzerinde hareket yönleri açıkça işaretlenmiş olmalıdır.

2.1.9

Kabin üstündeki bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.

2.1.10

Kabin üstü bakım kumandası devreye alındığında, otomatik kapıların kumandaları dahil, normal kumandalar, elektrikli elle kumanda ve varsa yükleme rampası hareketi kumandası

devre dışı kalmalıdır.

2.1.11

Asansörün tekrar normal çalışmaya dönüşü, bakım kumandası anahtarının tekrar çalıştırılmasıyla mümkün olmalıdır.

2.1.12

Kabin üstü bakım kumandası çift konumda kararlı uygun bir durdurma tertibatına sahip olmalıdır.

2.2.

Kabin üstünde durdurma tertibatı*

(5.14.2b)

2.2.1

Kabin üstünde, kolay erişilen bir yerde, bakım veya kontrol elemanlarının giriş yerinden en çok 1 m uzaklıkta durdurma tertibatı olmalıdır. (Bakım kumandası üzerindeki durdurma

tertibatı bu şartı sağlıyor ise ilave durdurma tertibatı aranmaz.)

2.2.2

Kabin üstü durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

2.2.3

Kabin üstü durdurma tertibatı iki konumlu ve yanlışlıkla çalışma konumuna getirilmeyecek bir yapıda olmalıdır.

2.3.

Kabin üstünden düşmeye karşı koruma*

(5.8.6)

2.3.1

Kabin üstünün dış kenarından itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m’den fazla ise, buralarda kabin üstünün korkulukla donatılmalıdır.

2.3.2

Kabin üstü korkuluk sabitlenmelidir.

2.3.3

Kabin üstü korkuluk, bir el tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana gelmelidir.

2.3.4

Kabin üstü korkuluğun yüksekliği, el tutamağının dış kenarından itibaren yatay düzlemdeki serbest mesafeyi göz önüne alarak: 0,85 m serbest mesafeye kadar en az 0,7 m 0,85

m’den büyük serbest mesafe için en az 1,1 m olmalıdır.

2.3.5

Kabin üstü korkuluğun el tutamağının dış kenarı ile kuyu içindeki herhangi bir parça (karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, anahtarlar (şalterler), kılavuz raylar, konsollar ve

benzeri) arasındaki yatay mesafe en az 0,1 m olmalıdır.

2.3.6

Kabin üstü korkuluğun giriş tarafı veya taraflarındaki korkuluk, kabin üstüne güvenli ve kolay girişe imkan vermelidir.

2.3.7

Kabin üstü korkuluk, kabin üstünün kenarından en fazla 0,15 m mesafeye konulmalıdır.

2.4.

Yeterli kabin tavanı ve varsa imdat kapağı mukavemeti

(5.8.5)

2.4.1

Kabin tavanı ve varsa imdat kapağı kalıcı bir şekilde biçim değiştirmeden, her noktasında her biri 1000 N olarak hesap edilen iki kişinin yükünü 0,2 m x 0,2 m’lik bir alanda

taşıyabilmelidir.

2.5.

Kabin imdat kapı ve kapaklarının kilitlenmesi*

(5.8.4)

2.5.1

İmdat kapakları veya imdat geçiş kapıları elle kilitlenebilir bir tertibata sahip olmalıdır.

2.5.2

İmdat kapakları ve imdat geçiş kapıları kilitleme tertibatı, kilitleme durumunda TS EN 81-2 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir. Bu tertibat,

kilitlemenin etkili olmadığı durumlarda asansörü durdurmalıdır. Asansörün tekrar devreye alınması ancak, kasıtlı bir tekrar kilitleme işleminden sonra mümkün olmalıdır.

2.5.3

İmdat kapakları kabin içine doğru açılmamalıdır.

2.5.4

İmdat geçiş kapıları, kabin dışından anahtara gerek olmadan, kabin içinden ise kilit açma üçgenine uyan bir anahtarla açılabilmelidir.

2.5.5

İmdat geçiş kapıları, kabin dışına doğru açılmamalıdır.

2.5.6

İmdat geçiş kapıları, bir kabinden diğerine geçişi engelleyecek şekilde karşı ağırlığın veya dengeleme ağırlığının yolu üzerinde veya sabit bir engelin önünde bulunmamalıdır.

(Kabinler arasındaki ayırıcı putreller bu kapsamın dışındadır).

2.5.7

İmdat kapakları kabin üstünden anahtara gerek olmadan, kabin içinden ise kilit açma üçgenine uyan bir anahtarla açılabilmelidir.

2.5.8

İmdat kapakları açık konumda iken kabin kenarından dışarı taşmamalıdır.

2.6.

Kabin ve karşı ağırlık askı halatlarının ve bağlantı elemanlarının genel durumu**

2.6.1

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantıları eksik gupilyalar tamamlanmalıdır.

2.6.2

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantıları ters kelepçeleri düzeltilmelidir.

2.6.3

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalıdır. (En az iki adet kelepçe olmalı.)

2.6.4

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantıları gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

2.6.5

Askı halatları veya zincirlerindeki gerilmelerin dengelenmesi için, bunların en az bir ucunda kendiliğinden çalışan bir tertibat bulunmalıdır. (En az bir tarafında yay veya esnek

eleman olmalıdır.)

2.6.6

Kabin askı halat bağlantıları gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

2.6.7

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantıları lastik takozları/yayları yenilenmelidir.

2.6.8

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantı şişesi/şişeleri yenilenmelidir.

2.6.9

Kabin askı halat bağlantı şişesi/şişeleri yenilenmelidir.

2.6.10

Kabin askı halat bağlantıları eksik kontra somunları tamamlanmalıdır.

2.6.11

Dengeleme ağırlığı askı halat bağlantıları eksik kontra somunları tamamlanmalıdır.

2.6.12

Kabin askı halat bağlantıları lastik takozları/ yayları yenilenmelidir.

2.6.13

Kabinin tüm seyri boyunca askı halatlarının kabin/kabin karkası veya kuyu duvarlarına sürtünmesi önlenmelidir.

2.6.14

Askı halatları deformasyondan dolayı yenilenmelidir. (Bir dış demet üzerinde halat çapının 6 katı mesafede 4 adet kırık olduğunda halat yenilenir.)

2.6.15

Askı halatları çap daralmasından dolayı yenilenmelidir. (min. %6 daralma oluşmuşsa.)

2.6.16

Askı halatlarında ezilme olmasından dolayı yenilenmelidir.

2.6.17

Kabin askı halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalıdır. (En az iki adet kelepçe olmalı.)

2.6.18

Kabin askı halat bağlantıları eksik gupilyalar tamamlanmalıdır.

2.6.19

Kabin askı halat bağlantıları ters kelepçeleri düzeltilmelidir.

2.6.20

Askı halatları kasnak kanallarına tam oturmalı ve gerginlik ayarı yapılmalıdır.

2.6.21

Askı halatları kopukluk ve sökülme dolayısıyla yenilenmelidir.

2.6.22

Askı halat bağlantıları ters kelepçeleri düzeltilmelidir.

2.6.23

Askı halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir. (Eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı ve benzeri)

2.6.24

Askı halat bağlantıları eksik gupilyalar tamamlanmalıdır.

2.7.

Kat kapısı kilitleme tertibatı**

(5.7.7)

2.7.1

Kapı emniyet kontakları köprülenmiş.

2.7.2

Kapı emniyet kontakları ayarsız.

2.7.3

Kapı kilitleri çalışmıyor.

2.7.4

Kapı kilitleri ayarsız.

2.7.5

Kapı kilidi 2. emniyetleri yok.

2.7.6

Kapı kilidi 2. emniyetleri çalışmıyor.

2.7.7

Kapı kilidi 2. emniyetleri ayarsız.

2.7.8

Kat kapı kilit muhafazaları takılmalı.

2.7.9

Kat kapı kilit kolları, makara ve lastikleri takılmalı.

2.7.10

Kat kapı kilit pimi yuvasına en az 7 mm girecek şekilde ayarlanmalı.

2.8.

Kat kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi*

(5.7.8.2)

2.8.1

Kat kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için deliksiz kuyu duvar mahfazası tespit edilmelidir veya durak kapısı kilitleme tertibatı etrafına koruma

tespit edilmelidir.

2.9.

Kısmen kapalı kuyularda koruma önlemleri*

(5.5.1.2)

2.9.1

Kısmen kapalı kuyularda asansörün hareketli kısımları, şahıslar için tehlike yaratmamalıdır.

2.9.2

Kısmen kapalı kuyularda şahısların doğrudan veya elde tutulan cisimlerle asansörün güvenli çalışmasına müdahale etmesi engellenmelidir.

2.9.3

Kısmen kapalı kuyuların koruma gerektiren kısımların duvarları deliksiz olmalı, duvarlar koridor, galeri veya merdiven kenarından en fazla 0,15 m mesafede olmalı ve başka

cihazların, asansörün çalışmasını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

2.9.4

Kısmen kapalı kuyularda durak kapılarının olduğu kenarlarda duvarlar deliksiz olmalı ve en az 3,5 m yükseklikte olmalıdır.

2.9.5

Kısmen kapalı kuyularda durak kapılarının olduğu kenarların dışında, asansörün hareketli kısımlarına olan yatay mesafe en az 0,5 m ise duvar 2,5 m yüksekliğinde olmalıdır. Yatay

mesafe 0,5 m den fazla ise iki değerin toplamı (yatay mesafe ile duvar yüksekliği) 3.10 m den az olamaz.

2.9.6

Kısmen kapalı kuyularda bina dış cephesinden tırmanan asansörler gibi dış hava etkilerine açık olan asansörlerde özel önlemler alınmalıdır. (Toz ve suya karşı önlem)

2.10.

Kuyu duvarı, kuyu tabanı ve tavanının uygunluğu

2.10.1

Kuyu tavanı asansörün kütlesinden kaynaklanan yük ve kuvvetlere dayanıklı olmalıdır.

2.10.2

Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli

açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

2.10.3

Asansörün güvenli çalışması için kuyu duvarları yeterli mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

2.10.4

Kuyu duvarlarının iç veya dış yüzeyinin herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet

uygulandığında, kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve 15 mm’den fazla esnememelidir.

2.10.5

Kuyu duvarları normal olarak şahısların erişebileceği yerlerdeki düz veya şekil verilmiş cam paneller TS EN 81-2 madde 5.2.1.2’de belirtilen yüksekliğe kadar lamine camdan

mamul olmalıdır.

2.10.6

Kuyu alt boşluğu tabanı, her bir kabin tamponunun altında, beyan yükü ile yüklü kabin kütlesinden ve dengeleme ağırlığı kütlesinden kaynaklanan statik kuvvetin 4 katını

taşıyabilmelidir.

2.11.

Gerektiği durumda klavuz raylar, bağlatı elemanları ve bağlantının uygunluğu

2.11.1

Kabin ray konsol bağlantılarındaki eksik montaj cıvata-somunları tamamlanmalıdır.

2.11.2

Kabin ray konsolları duvara sabitlenmelidir.

2.11.3

Kabin eksik ray konsolları tamamlanmalıdır.

2.11.4

Kabin kılavuzlamasında boru yerine ray kullanılmalıdır.

2.11.5

Kabin altı paten tutucuların eksik civataları tamamlanmalıdır.

2.11.6

Kabin altı patenlerindeki boşluk ayarlanmalıdır.

2.11.7

Kabin, en az ikişer adet sabit çelik ray ile kılavuzlanmalıdır.

2.11.8

Kabin altı paten tutucuları civataları sıkılmalıdır.

2.11.9

Kabin altı patenlerinin ayar civataları tamamlanarak ayarlanmalıdır.

2.11.10

Kabin altına uygun kılavuzlama paten bloğu takılmalıdır.

2.11.11

Kabin üstü paten lastikleri yenilenmeli ve boşluk ayarı yapılmalıdır.

2.11.12

Kabin üstü paten boşlukları ayarlanmalıdır.

2.11.13

Kabin üstü paten tutucuların eksik montaj civataları takılmalıdır.

2.11.14

Kabin üstü paten tutucuları montaj civataları sıkılmalıdır.

2.11.15

Kabin üstü patenlerinin ayar civataları tamamlanmalıdır.

2.11.16

Kabin üstüne uygun kılavuzlama paten bloğu takılmalıdır.

2.11.17

Kılavuz raylar, binanın normal oturmasından veya betonun çekmesinden kaynaklanan etkileri ya kendiliğinden ya da basit bir ayarlama ile dengelemeye imkan verecek şekilde

konsollara ve binaya tespit edilmelidir. (Mevcut asansörlerde aranmaz.)

2.11.18

Kılavuz rayların yerinden kurtulmasına yol açabilecek şekilde bağlantı elemanlarının dönmesi önlenmelidir.

2.11.19

Kabin kılavuz rayları tek taraftan sabitlenmelidir.

2.11.20

Deforme olan/aşırı korozyona uğrayan kabin kılavuz rayları yenilenmelidir.

2.11.21

Kabin kılavuz rayı çalışma yüzeyindeki pürüzlü yüzeyler düzeltilmelidir.

2.11.22

Kabin rayları temizlenmelidir.

2.11.23

Kabin rayları yağlanmalıdır.

2.11.24

Kabin altı paten lastikleri yenilenmeli ve paten boşluk ayarları yapılmalıdır.

2.11.25

Kabin ray flanşlarının eksik cıvata-somunları tamamlanmalıdır.

2.11.26

Kabin kılavuz rayları birleştirmelerinde kaynaklı kısımlar flanşlı ve cıvatalı bağlantı olmalıdır.

2.11.27

Kabin kılavuz raylarındaki eksen kaçıklıkları giderilmelidir.

2.11.28

Kabin ray konsol bağlantılarındaki eksik tırnaklar tamamlanmalıdır.

2.11.29

Asansörün güvenli çalışmasını sağlamak için kılavuz raylar, kılavuz ray bağlantıları ve tespit yerleri bunları etkileyen yüklere ve kuvvetlere yeterince dayanım göstermelidir.

2.11.30

Kabin ray konsol bağlantılarındaki gevşek montaj cıvataları sıkılmalıdır.

2.12.

Kuyu ve kabin üstü elektrik tesisatı

2.12.1

Kuyu içi elektrik tesisatı buat kapakları kapatılmalıdır

2.12.2

Kuyu içi elektrik tesisatı kablo ekleri buat içerisine alınmalıdır.

2.12.3

Kuyu içi elektrik tesisatı kablo kanal kapakları kapatılmalıdır.

2.12.4

Kuyu içi elektrik tesisatı düzenlenmelidir.

2.12.5

Kuyu içinde açıkta olan elektrik kablo bağlantıları koruma altına alınmalıdır.

2.12.6

Kabin üstü dağınık kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

2.12.7

(Varsa) Kabin üstü bakımcı kumandası üzerindeki korumasız lamba/duy etanj olmalıdır.

2.12.8

Kabin üstü priz çalışır hale getirilmelidir.

2.12.9

Kabin üstüne topraklı priz takılmalıdır.

2.12.10

Kabin üstünde kablo bağlantılarındaki izolesiz kısımlar koruma altına alınmalıdır.

2.12.11

Kabin üstü havalandırma fanı muhafaza içine alınmalıdır.

2.12.12

Kabin üstü kabloları sabitlenmeli ve koruma altına alınmalıdır.

2.12.13

Kabin üstü kablo bağlantı ek kısımları klemens kutusu içerisine alınmalıdır.

2.12.14

Kabin üstü tek izoleli kablolar çift izoleli olmalıdır veya spiral/kablo kanalı içine alınmalıdır.

2.12.15

Kabin üstü elektrik bağlantı kutusu kapağı takılarak koruma altına alınmalıdır.

2.12.16

Kabin üstü priz toprak hattı bağlantısı yapılmalıdır.

2.13.

Kuyu üst boşluğunda güvenlik alanı

(5.5.7)

2.13.1

Kuyunun üst bölümlerindeki güvenlik alanının, TS EN 81-2 standardı madde 5.7.1 ve madde 5.7.2’ye veya TS EN 81-21 standardı ilgili kurallarına uygun olmalıdır.

2.13.2

Piston, kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde kabin kılavuz rayı uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1+0,035v² metre daha hareket mesafesine izin

vermelidir.

2.13.3

Piston, kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde kabin üstünün, (Madde 5.7.1.1 c‘de belirtilen parçaların üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu

tavanının en alt seviyesi (kabin izdüşümüne rastgelen tavan altındaki sarkan kiriş ve parçalar dahil) arasındaki serbest düşey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalıdır.

2.13.4

Piston, kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde kuyu tavanının en alt kısmından, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasına olan mesafe en az 0,3 +

0,035v² metre olmalıdır.

2.13.5

Piston, kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde, patenler veya makaraları, halat bağlantıları, varsa kabin üstü siperi ve varsa düşey hareket eden sürmeli

kapı başlık ve parçalarının en yüksek kısmına olan serbest mesafe en az 0,1 +0,035 v² metre olmalıdır.

2.13.6

Piston, kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran

dikdörtgen bloğu alabilecek yer bulunmalıdır.

2.13.7

Piston, kaldırma sınırlaması ile belirlenen en yüksek seviyesine eriştiğinde, kuyu tavanının en alçak kısımlarıyla, yukarı doğru kalkmış piston başının en yüksek kısımları

arasındaki düşey serbest mesafe en az 0,1 m olmalıdır;

2.13.8

Kabin, tam kapanmış tamponlar üzerinde oturduğu sırada dengeleme ağırlığı kılavuz rayının uzunluğu, yukarı yönde en az 0,1 + 0,035v² metre daha hareket mesafesine izin

vermelidir.

2.14.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

(5.15)

2.14.1

Kabin üstü bakım kumandası butonlarının üstünde veya yakınında, hareket yönü işaretlenmelidir.

2.14.2

Kabin üstü durdurma anahtarının üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi olmalıdır.

2.14.3

Kabin üstü bakım kumandası anahtarının üstünde veya yakınında, “NORMAL” ve “BAKIM” kelimeleri olmalıdır.

2.14.4

Kabin üstü korkuluk üzerinde uyarı levhası veya yazısı olmalıdır.

2.14.5

Durak kapılarının kilitleme tertibatı üzerinde kilitleme tertibatını imal eden firmanın adı ve tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları ve CE işareti içeren bir bilgi levhası

2.14.6

Durak kapılarının kilitleme tertibatı üzerinde kilitleme tertibatını imal eden firmanın adı ve tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır.

3.1.

Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim

(5.5.8)

3.1.1

Kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapı kilidine ulaşmayı sağlayacak şekilde olmalıdır.

3.1.2

Kuyu dibinde kapı kilidine ulaşmayı sağlayan seyyar merdivene emniyet kontağı takılmalıdır.

3.1.3

Kuyu dibi seyyar merdiveni emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.1.4

Başka bir giriş yoksa, yetkili kişilerin kuyu alt boşluğuna güvenlik içinde girişi için, durak kapısından kolayca erişilebilen sabit bir tertibat (merdiven vb) bulunmalıdır. Bu tertibat,

asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmamalıdır.

3.2.

Kabin ve karşı ağırlıkta yeterli tampon veya eşdeğeri**

(5.10.2)

3.2.1

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanlarının regülatör halatı gergi kasnağına çarpması engellenmelidir.

3.2.2

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanlarının kuyu dibine çarpması engellenmelidir.

3.2.3

Kabin tamponu kaidesi sabitlenmelidir.

3.2.4

Kabin en üst kat seviyesinde iken dengeleme ağırlığının tampona teması önlenmelidir ve sınır kesici çalışma mesafesi ayarlanmalıdır.

3.2.5

Kabin tamponu direkt veya bir destek ile sağlam zemine sabitlenmelidir.

3.2.6

Kabin tamponu yenilenmelidir. (Deforme olması durumunda)

3.2.7

Kabin tamponu yenilenmelidir. (Yetersiz strok, yaylı tamponda 0,135 v2, hidrolik tamponlarda 0,0674 v2)

3.2.8

Kabin altına uygun kapasiteli tampon takılmalıdır.

3.2.9

Kabin altı tampon çarpma plakası baskı yüzeyi büyütülmelidir.

3.2.10

Kabin altı tampon çarpma plakası tamponu merkezlemelidir.

3.2.11

Kabin altı tampon çarpma kiriş ve plakası uygun mukavemette olmalıdır.

3.2.12

Hidrolik tampon emniyet kontağı çalışma mesafesi ayarlanmalıdır.

3.2.13

Kabin altına uygun pozisyonda tampon çarpma plakası takılmalıdır.

3.2.14

Kabin hidrolik tamponun emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.2.15

Kabin hidrolik tampona emniyet kontağı takılmalıdır.

3.2.16

Kabin tamponu sabitlenmelidir.

3.2.17

Kullanılan tamponların kapasitesi asansörün beyan yükü ile uyumlu olmalıdır.

3.2.18

Dengeleme ağırlığı tamponu yenilenmelidir. (Yetersiz strok, yaylı tamponda 0,135 v2, hidrolik tamponlarda 0,0674 v2)

3.2.19

Dengeleme ağırlığı altına uygun kapasitede tampon takılmalıdır.

3.2.20

Dengeleme ağırlığı tamponu altına destek konulmalıdır.

3.2.21

Dengeleme ağırlığı tamponu sabitlenmelidir.

3.2.22

Dengeleme ağırlığı altı tampon kaidesi sabitlenmelidir.

3.2.23

Dengeleme ağırlığı hidrolik tamponun emniyet kontağı takılmalıdır.

3.2.24

Dengeleme ağırlığı altı hidrolik tampon emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.2.25

Dengeleme ağırlığı tamponu yenilenmelidir (Deforme olması durumunda).

3.2.26

Kabin beyan yükü ile yüklü olarak tamponlar üzerinde otururken en alt durak seviyesi ile kabin döşemesi seviyesi arasındaki fark 0,12 m’yi aşmamalıdır.

3.3.

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı*

(5.5.9)

3.3.1

Kuyu alt boşluğunda iki konumda kararlı kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı bulunmalıdır.

3.3.2

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı sabitlenmelidir.

3.3.3

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.3.4

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı giriş kapısından ve kuyu döşemesinden ulaşılacak bir yere monte edilmelidir.

3.4.

Kuyu aydınlatma anahtarı ve yeterli kuyu aydınlatması

(5.5.10)

3.4.1

Kuyu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan vaevien/darbe akım anahtarı olmalıdır.

3.4.2

Kuyu dibi aydınlatma anahtarı çalışır hale getirilmelidir.

3.4.3

Kuyu dibi aydınlatma anahtarı sabitlenmelidir.

3.4.4

Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalışır hale getirilmelidir.

3.4.5

Kuyu aydınlatma lambaları etanj tip olmalıdır.

3.4.6

Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma

tesisatı bulunmalıdır.

3.4.7

Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.

3.4.8

Kuyu aydınlatma tesisatı etanj olmalıdır.

3.4.9

Kuyu aydınlatması çalışır hale getirilmelidir.

3.5.

Düzgün çalışan güvenlik tertibatına uygun aşırı hız regülâtörü**

(5.9.2)

3.5.1

Aşırı hız regülatörü devreye girme anındaki hız, ani frenlemeli güvenlik tertibatında, makaralı tip haricinde, 0.80 m/s belirtilenlerden daha küçük olmalıdır.

3.5.2

Aşırı hız regülatörü ayarlanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. (İmalatçı tarafından)

3.5.3

Hız regülâtörü kasnağının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile regülâtör halatı anma çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır.

3.5.4

Regülatör halatı, bir gergi makarasıyla gerilmelidir. Bu makara veya bunun gergi ağırlığı kılavuzlanmalıdır.

3.5.5

Güvenlik tertibatının çalışması sırasında regülâtör halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi arızalanmamalıdır.

3.5.6

Hız regülatörü kuyu içinde bulunuyorsa, kuyu dışından bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

3.5.7

Kabin hız regülatörü gaga(makara) lastiği aşınması durumunda yenilenmelidir.

3.5.8

Kabin hız regülatörü sehpası sabitlenmelidir.

3.5.9

Hız regülatörü sabitlenmelidir.

3.5.10

Hız regülatörü gaga(makara) lastiği takılmalıdır.

3.5.11

Hız regülatörü çalışma yönü aşağı olacak şekilde düzeltilmelidir.

3.5.12

Hız regülatör makarasının duvara temas etmesi engellenmelidir.

3.5.13

Hız regülatör halatının sınır kesici çatal kollarına temas etmesi engellenmelidir.

3.5.14

Hız regülatörü çalışır hale getirilmelidir.

3.5.15

Kuyu içerisindeki regülatöre uzaktan erişim sağlanmalı ve güvenlik tertibatı testi yapılır hale getirilmelidir.

3.5.16

Güvenlik tertibatının kurtarılmasından sonra hız regülâtörü normal işletme durumuna otomatik olarak gelmiyorsa, TS EN 81-2 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı

hız regülâtörü normal konumuna dönmedikçe asansörün çalışmasını engellemelidir.

3.5.17

Hız regülatörü emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.5.18

Hız regülatörü emniyet kontağı ayarlanmalıdır.

3.5.19

Hız regülatörünün bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olmalıdır.

3.6.

Uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı**

(5.9.2)

3.6.1

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağında normalde kapalı kontak (NC) kullanılmalıdır.

3.6.2

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı ile baskı sacı arası mesafe ayarlanmalıdır.

3.6.3

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı emniyet devresine bağlanmalıdır.

3.6.4

Kabinde, birden fazla güvenlik tertibatı bulunması durumunda bunların tümü kaymalı cinsten olmalıdır.

3.6.5

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.6.6

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı kapağı takılmalıdır.

3.6.7

Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.6.8

Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.6.9

Kabin güvenlik tertibatı senkronize çalışır hale getirilmelidir.

3.6.10

Kabin güvenlik tertibatı fren tiji bağlantı yayları takılmalıdır.

3.6.11

Kabin anma beyan hızına uygun güvenlik tertibatı takılmalıdır.

3.6.12

Dengeleme ağırlığına güvenlik tertibatı tesis edilmelidir.

3.6.13

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı halat bağlantıları kelepçeleri tamamlanmalıdır.

3.6.14

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı fren tiji eksik kontra somunları takılmalıdır.

3.6.15

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı fren tiji gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.6.16

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.6.17

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı senkronize çalışır hale getirilmelidir.

3.6.18

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı eksik masuraları takılmalıdır.

3.6.19

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı bağlantı yayları takılmalıdır.

3.6.20

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı halat bağlantıları ters kelepçeler düzeltilmelidir.

3.6.21

Dengeleme ağırlığı tertibatı fren tiji gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.6.22

Asansör beyan hızının 1 m/s’yi aşması durumunda, karşı ağırlıkta veya dengeleme ağırlığında kullanılan güvenlik tertibatı kaymalı cinsten olmalıdır. Diğer durumlarda anî

frenlemeli güvenlik tertibatı kullanılabilir.

3.6.23

Kabinde ani frenlemeli (kamalı sıkıştırma) güvenlik tertibatı 0,63 m/s’yi aşmayan beyan hızlarında kullanılmalıdır. (Mevcut asansörlerde 0.86 m/s)

3.6.24

Kabin/dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatındaki/hız regülatöründeki eksiklikler giderildikten sonra test takip kontrolünde yapılacaktır.

3.6.25

Ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı 1 m/s’yi aşmayan beyan hızlarında kullanılmalıdır.(Makaralı sıkıştırmalı frenler)

3.6.26

Kabin güvenlik tertibatı fren tiji eksik kontra somunları takılmalıdır.

3.6.27

Asansör beyan hızının 1 m/s olması durumunda, kabinde kaymalı güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.

3.6.28

Kabinde uygun güvenlik tertibatı tesis edilmelidir. Yalnız aşağı hareket yönünde etkili olan, beyan yükü ile yüklü kabini hız regülâtörünün devreye girdiği hızda, askı halatlarının

kopması durumunda dahi kılavuz raylarda frenleyecek ve sabit tutacak bir güvenlik tertibatı bulunmalıdır.

3.6.29

Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları eksik radansalar takılmalıdır.

3.6.30

Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları ters kelepçeler düzeltilmelidir.

3.6.31

Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalıdır. (En az iki adet kelepçe)

3.6.32

Kabin veya dengeleme ağırlığındaki bir güvenlik tertibatının kurtarılması ve otomatik olarak işletmeye hazır konuma gelmesi ancak, kabini veya dengeleme ağırlığını yukarı yönde

hareket ettirmekle mümkün olmalıdır.

3.6.33

Güvenlik tertibatının çalışmasından önce veya çalışması sırasında, kabine yerleştirilmiş, TS EN 81-2 standardı madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansör

motorunu durdurmalıdır. (Paraşüt kontaklarında kararlılık aranmaz.)

3.6.34

Birden fazla kaldırıcısı olan endirekt tahrikli asansörlerde bir kaldırıcıya ait askı tertibatının kopması, güvenlik tertibatını çalıştırmalıdır.

3.6.35

Oturma tertibatı (pawl device), yalnız aşağı hareket yönünde etkili olmalı ve TS EN 81-2 madde 8.2.1 ve Madde 8.2.2’ye uygun asansörlerde Çizelge 1.1’de (Madde 8.2.1) belirtilen yükle yüklü kabini:

 1. Asansör bir debi sınırlama valfı veya tek yönlü debi sınırlama valfı ile donatılmışsa beyan hızı + 0,3 m/s hızından veya

 2. Diğer bütün asansörler için aşağı yön beyan hızının % 115’ine eşit bir hızdan durdurabilmeli ve sabit durdurucularda hareketsiz tutabilmelidir.

3.6.36

(Varsa)Oturma tertibatında en az bir adet elektriksel olarak geri çekilebilen, ileri konumunda aşağı yönde hareket eden kabini sabit durduruculara oturtarak durduran bir mesnet

bulunmalıdır.

3.6.37

(Varsa) Oturma tertibatı her durakta iki seviyede, kabinin:

 1. Durak seviyesinden 0,12 m’den fazla veya

 2. Kilit açılma bölgesinin alt sınırından aşağı kaymasını engelleyen durdurucular bulunmalıdır.

3.6.38

(Varsa) Oturma tertibatı mesnet veya mesnetlerin açılma konumuna doğru hareketi, kılavuzlanmış ve basınç altında çalışan yay veya yaylarla ve/veya ağırlık kuvvetiyle

gerçekleşmelidir.

3.6.39

(Varsa) Oturma tertibatı makina durduğunda, elektrikli geri çekme tertibatının enerjisi kesilmelidir.

3.6.40

(Varsa) Oturma tertibatı mesnet veya mesnetler ve durdurucular, mesnet veya mesnetler hangi konumda olursa olsun kabinin yukarı yönde hareketlerini engellemeyecek ve zarar

vermeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

3.6.41

(Varsa) oturma tertibatında (veya sabit durdurucularda) bir tampon sistemi bulunmalıdır. Tamponlar;

 1. Enerjiyi depolayan tipte veya

 2. Geri dönüş hareketi tamponlanmış enerjiyi depolayan tipte veya

 3. Enerjiyi harcayan tipte, kullanılmalıdır.

3.6.42

(Varsa) Oturma tertibatı kabin beyan yükü ile yüklü olarak tampon üzerinde otururken durak seviyesi ile kabin seviyesi arasındaki fark 0,12 m’yi aşmamalıdır.

3.6.43

(Varsa) Oturma tertibatı birden fazla mesnet bulunması durumunda, kabinin aşağı yönde hareketi sırasında enerji kesilirse bütün mesnetlerin durdurucularına oturmuş olmasını

sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

3.6.44

(Varsa) Oturma tertibatı için bir mesnet geri çekilmemiş konumda bulunuyorsa, TS EN 81-2 madde 14.1.2.2 veya Madde 14.1.2.3’deki şartlara uygun bir elektrik tertibatı kabinin

aşağı yöndeki normal hareketini engellemelidir.

3.6.45

(Varsa) Oturma tertibatında Enerjiyi harcayan tipte tamponların (TS EN 81- 2 madde 9.11.7.1) kullanılması durumunda tampon normal işletme konumunda değilse TS EN 81-2

madde 14.1.2.2 ve madde 14.1.2.3’teki şartlara uygun bir elektrik güvenlik tertibatı, makinanın aşağı yönde harekete geçmesini engellemeli ve aşağı yönde hareket eden makinanın derhal durmasını sağlamalıdır. Enerji akışının kesilmesi Madde 12.4.2’ye uygun olmalıdır.

3.6.46

Kullanılan güvenlik tertibatı kapasitesi asansör beyan yükü ile uyumlu olmalıdır.

3.6.47

Kabin güvenlik tertibatı fren tiji gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.7.

Kasnak ve kasnak kanallarının genel durumu

3.7.1

Piston kasnağı yenilenmelidir. (Deformasyon)

3.7.2

Piston kasnağı, kasnak kanallarının tamamının aşınması sebebiyle yenilenmelidir.

3.8.

Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma

(5.9.1)

3.8.1

Kaldırıcı/makara mekanında, kuyuda kasnakları ile zincir makaraları için gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını engelleyici teçhizat

3.8.2

Halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalıdır.

3.8.3

Hız regülatörü kasnakları halat atma pimi takılmalıdır.

3.8.4

Hız regülatörü kasnakları halat atma pimi ayarlanmalıdır.

3.8.5

Dengeleme ağırlığı kasnak halat atma pimi takılmalı/mesafesi ayarlanmalıdır.

3.8.6

Kabin altı kasnakları halat atma pimi takılmalı/mesafesi ayarlanmalıdır.

3.8.7

Kabin üstü kasnakları halat atma pimi takılmalı/mesafesi ayarlanmalıdır.

3.9.

Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma

(5.9.1)

3.9.1

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kaldırıcı kasnağı ile zincir makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir.

3.9.2

Kabin altı kasnakları ile zincir makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir.

3.9.3

Kabin üstü kasnakları ile zincir makaraları için kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesi engellenmelidir.

3.9.4

Kuyu alt boşluğunda kasnaklar ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.9.5

Hız regülatörü gergi makarası kasnağı halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.10.

Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma

(5.9.1)

3.10.1

Kaldırıcı/makara mekanında bulunan kasnaklar ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasına karşı önlem alınmalıdır.

3.10.2

Hız regülatörü ve gergi makarası/kasnağına için şahısarın yaralanmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.10.3

Kabin üstü kasnakları ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.10.4

Kuyu alt boşluğunda kasnaklar ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.

3.11.

Hız regülâtörü halat gerginliği ve halat gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı**

(5.9.3)

3.11.1

Kabin hız regülatörü halatının kopması veya aşırı uzaması durumunda, TS EN 81-2 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün motorunu durdurmalıdır.

(Kontağa basmanın sürekliliği sağlanmışsa kararlı tip kontak aranmaz.)

3.11.2

Dengeleme ağırlığı hız regülatörü halatının kopması veya aşırı uzaması durumunda, TS EN 81-2 madde standardı 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün

motorunu durdurmalıdır. (Kontağa basmanın sürekliliği sağlanmışsa kararlı tip kontak aranmaz.)

3.11.3

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarasına hareketli mafsal kolu takılmalıdır.

3.11.4

Kabin regülatör halatının anma çapı en az 6 mm olmalıdır.

3.11.5

Dengeleme ağırlığı regülatör halatının anma çapı en az 6 mm olmalıdır.

3.11.6

Kabin regülatör mafsal koluna kontra somun takılmalıdır.

3.11.7

Kabin regülatör gergi makarası bağlantılarındaki gevşek somunlar sıkılmalıdır.

3.11.8

Kabin regülatör gergi makarasına hareketli mafsal kolu takılmalıdır.

3.11.9

Kabin regülatör gergi tertibatı mafsal kolu çalışır hale getirilmelidir.

3.11.10

Kabin regülatör gergi makarası ağırlığı/yayı takılmalıdır.

3.11.11

Kabin regülatör gergi makarası takılmalıdır.

3.11.12

Kabin regülatör gergi makarası ağırlığının yere olan mesafesi halat uzaması dikkate alınarak ayarlanmalıdır.

3.11.13

Kabin regülatör gergi makarası ağırlığının duvara temas etmesi engellenmelidir.

3.11.14

Kabin regülatör halatı ekli olmamalıdır.

3.11.15

Kabin regülatör halatı tellenme/deformasyondan dolayı yenilenmelidir.

3.11.16

Kabin regülatör halatının duvara teması engellenmelidir.

3.11.17

Kabin regülatör gergi makara çapı halat çapının minimum 30 katı olmalıdır.

3.11.18

Kabin regülatör gergi makarası deforme/çatlak olduğundan yenilenmelidir.

3.11.19

Kabin regülatör gergi makara yayı ayarlanmalıdır.

3.11.20

Kabin regülatör makara yataklaması onarılmalıdır.

3.11.21

Kabin regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.11.22

Kabin regülatör gergi makarası ağırlık montajı uygun hale getirilmelidir.

3.11.23

Dengeleme ağırlığı regülatör mafsal koluna kontra somun takılmalıdır.

3.11.24

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası bağlantılarındaki gevşek somunlar sıkılmalıdır.

3.11.25

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi tertibatı mafsal kolu çalışır hale getirilmelidir.

3.11.26

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası ağırlığı/yayı takılmalıdır.

3.11.27

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası takılmalıdır.

3.11.28

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası mafsal kolu yere paralel hale getirilmelidir.

3.11.29

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası ağırlığının duvara temas etmesi engellenmelidir.

3.11.30

Dengeleme ağırlığı regülatör halatı, kasnağa ve standarda uygun olmalıdır.

3.11.31

Dengeleme ağırlığı regülatör halatı yenilenmelidir.

3.11.32

Dengeleme ağırlığı regülatör halatı ekli olmamalıdır.

3.11.33

Dengeleme ağırlığı regülatör halatı tellenmeden dolayı yenilenmelidir.

3.11.34

Dengeleme ağırlığı regülatör halatının duvara teması engellenmelidir.

3.11.35

Dengeleme ağırlığı regülatör halatında deformasyon olduğundan yenilenmelidir.

3.11.36

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makara çapı halat çapının minimum 30 katı olmalıdır.

3.11.37

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası deforme olduğundan yenilenmelidir.

3.11.38

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makara yayı ayarlanmalıdır.

3.11.39

Dengeleme ağırlığı regülatör makara yataklaması onarılmalıdır.

3.11.40

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.11.41

Kabin regülatör gergi tertibatı emniyet kontağı pimi ile baskı sacı arasındaki mesafe ayarlanmalı ve emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.11.42

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası ağırlık montajı uygun hale getirilmelidir.

3.11.43

Kabin güvenlik tertibatı (paraşüt sistemi) halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir. (Eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı ve benzeri)

3.11.44

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı (paraşüt sistemi) halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir (eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı ve benzeri)

3.11.45

Kabin regülatör mafsal kolu ve emniyet kontağı pimi arasındaki mesafe ayarlanmalı ve emniyet kontağı sabitlenmelidir.

3.11.46

Kabin regülatör gergi makarası mafsal kolu yere paralel hale getirilmelidir.

3.11.47

Dengeleme ağırlığı regülatör gergi makarası ağırlığının yere olan mesafesi frenleme dikkate alınarak ayarlanmalıdır.

3.12.

Sınır güvenlik kesicileri**

(5.10.3)

3.12.1

Kabine dolaylı bağlantılı bir tertibat ile (meselâ: halat, kayış veya zincir ile) çalıştırılan sınır güvenlik kesicinin bağlantının kopması veya gevşemesi madde TS EN 81-2 standardı

madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla makinayı durdurmalıdır.

3.12.2

Son durak seviyesinin aşılması durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi aksatmamalı, piston esnek durdurucuya

değmeden etkili olmalı, sınır güvenlik kesicisi, piston esnek durdurucu bölgesi içinde olduğu sürece devrede kalmalıdır.

3.12.3

Son duraklardaki normal durdurma tertibatıyla sınır güvenlik kesicisi için aynı çalıştırma düzeni kullanılmamalıdır.

3.12.4

Kabinin en üst hareket seviyesine tekabül eden piston konumunda bir sınır güvenlik kesicisi bulunmalıdır.

3.12.5

Endirekt tahrikli asansörlerde sınır güvenlik kesicisi, doğrudan piston tarafından veya pistona dolaylı bağlantılı bir tertibat ile (meselâ: halat, kayış veya zincir ile) çalıştırılmalıdır.

3.12.6

Sınır güvenlik kesicisi TS EN 81-2 madde 14.1.2’ye göre bir elektrik güvenlik tertibatı olmalı ve çalıştırıldığında makinayı durdurmalı ve tekrar harekete geçmesini engellemelidir.

3.12.7

Sınır güvenlik kesicilerinin çalışmasından sonra asansör kabin ve durak hareket komutlarını, asansör kayma nedeniyle güvenlik kesicisinin çalışma bölgesini terk etse dahi, yerine

getirmemelidir. Asansörün tekrar servise alınması kendiliğinden gerçekleşmemelidir. (Ana kartta reset özelliği veya kararlı kontak aranmalıdır)

3.12.8

Üst sınır güvenlik kesicisi çalışır hale getirilmelidir.

3.12.9

Direkt tahrikli asansörlerde sınır güvenlik kesicisi, doğrudan kabin veya piston tarafından veya kabine dolaylı bağlantılı bir tertibat ile (meselâ: halat, kayış veya zincir ile)

çalıştırılmalıdır.

3.13.

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme

(5.5.6.2)

3.13.1

Asansör kuyusunda birden fazla asansör varsa, diğer asansörlere geçişi engelleyecek şekilde, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında en az, kabin, karşı ağırlık veya

dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından başlayıp, en alt durak seviyesinden en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan ayırıcı bölme bulunmalıdır.

3.13.2

Asansör kuyusunda birden fazla asansör bulunması durumunda kullanılan ayrıcı bölme delikli malzemeden yapılmışsa, EN ISO 13857 madde 4.2.4.1 Çizelge 4’e uygun olmalıdır.

3.13.3

Asansör kuyusunda birden fazla asansör arasına yerleştirilen seperatörün genişliği bir kuyu dibinden diğerine geçişi engelleyecek kadar olmalıdır.

(Yerden en fazla 30 cm yükseklikten başlamalıdır.)

3.13.4

Asansör kuyusunda ayırıcı bölme, bunun herhangi bir noktasında dik açıyla 5 cm²’lik yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet

uygulandığında, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının onunla çarpışması için saptırılmamasını sağlamak için yeterli rijitliğe sahip olmalıdır.

3.14.

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörlerin hareketli parçaları arasında ayırıcı bölme

(5.5.6.1)

3.14.1

Asansör kuyusunda birden fazla asansör arasına yerleştirilen seperatör delikli malzemeden yapılmışsa, TS EN ISO 13857 madde 4.2.4.1 Çizelge 4’e uygun olmalıdır.

3.14.2

Asansör kuyusunda birden fazla asansör arasına yerleştirilen seperatör, kabin tavanı kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı)

olan yatay uzaklığı 0,5 m’den az ise, ayırıcı bölme, tüm kuyu yüksekliğinde yapılmalıdır.

3.14.3

Ayırıcı bölmelerin genişliği en az hareketli parçanın veya bunun korunması gereken kısımlarının genişliğinin her iki yanına 0,1 metre ilavesi ile elde edilen genişliği kadar

3.15.

Gevşek halat testi veya zincir güvenlik tertibatı uygunluğunun kontrolü*

(5.12.5)

3.15.1

Kabinin asılması için 2 halat veya 2 zincir kullanılması durumunda, halat veya zincirin biri diğerine göre anormal uzarsa, TS EN 81-2 madde 14.1.2‘ye göre bir elektrik güvenlik

tertibatı asansörün durmasını sağlamalıdır.

3.15.2

Tamburlu ve zincirli asansörlerde kabinin asılması için kullanılan halat veya zincir TS EN 81-2 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatını çalıştıran bir gevşek

halat/zincir aygıtına sahip olmalıdır.

3.16.

Kuyu alt boşluğunda güvenlik alanı

(5.5.7)

3.16.1

Kuyunun alt bölümlerindeki güvenlik alanı, TS EN 81-2 madde 5.7.2.3’e veya TS EN 81-21 standardı ilgili kurallarına uygun olmalıdır.

3.16.2

Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu dibine sabit olarak tespit edilmiş parçaların en yüksek olanları (mesela: en yüksek konumunda bulunan denge halatlarının

gergi tertibatı) ile, kabinin en alt kısımları arasında en az 0,3 m serbest düşey mesafe bulunmalıdır.

3.16.3

Kabin tam kapalı tampon üzerine otururken kabin etek sacının zemine olan mesafesi en az 0,1 m olmalıdır.

3.16.4

Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen bloğu içine alabilecek bir

hacim bulunmalıdır.

3.16.5

Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu tabanı ile kabinin en alt kısımları arasındaki serbest düşey mesafe en az 0,5 m olmalıdır.

3.16.6

Kabin tam kapanmış tampon üzerine otururken kabin patenlerinin raydan çıkması önlenmelidir.

3.17.

Kat kapısı eşiği altında kuyu duvarı

(5.5.3)

3.17.1

Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında en az, kilit açılma bölgesinin yarı uzunluğuna 50 mm ilavesiyle bulunan uzunlukta düşey bir yüzeyle bağlanmalı ve genişliği kabin giriş

genişliğini her iki yandan en az 25 mm aşmalıdır.

3.17.2

Kuyu duvarı, her durak kapısı eşiği altında yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmalı ve duvarın herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²’lik

yuvarlak veya kare şeklinde bir alana eşit olarak dağılacak 300 N’luk bir kuvvet uygulandığında Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli ve 10 mm’den fazla esnememelidir.

3.17.3

Kat kapısı etek sacı uç kısımları yatay düzlemle en az 60° açı yapan sert ve düzgün bir pah ile aşağıya doğru uzatılmış olmalıdır. Bu pahın yatay düzlemdeki izdüşümü 20 mm’den

az olmamalıdır.

3.17.4

Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için

gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.

3.17.5

Kabin kapısına bakan kuyu duvarlarındaki kat kapısı etek sacı çıkıntıları 5 mm’den daha az olmalıdır. 2 mm’yi aşan çıkıntılar yatayla en az 75°’lik bir açı yapacak şekilde

pahlanmalıdır.

3.18.

Kabin etek sacı**

(5.8.2)

3.18.1

Kabin etek sacı düz satıh olarak sabitlenmelidir.(Kat kapısına paralel olmalıdır.)

3.18.2

Kabin etek sacı TS EN 81-2 madde 8.4’e uygun kabin eteği tesis edilir. Veya uygulanamadığı takdirde TS EN 81-21’e uygun kabin eteği tesis edilir.

3.18.3

Kabinin her bir giriş eşiğinin altında, karşısındaki durak kapısının genişliğinde ve eteğin düşey bölümünün yüksekliği en az 0,75 m olan bir kabin eteği monte edilmiş olmalıdır.

(Yükseklik kabin eşiğinin üzerinden ölçülür.)

3.18.4

Kabin etek sacı uygun mukavemette olmalıdır. (Esnememelidir.)

3.18.5

Katlanır veya teleskopik etek saclarında kabin kapısı kilitli olmalıdır.

3.18.6

Kabin etek sacının düşey bölümün ucu, aşağıya doğru, yatay düzlemle en az 60° ‘lik bir açı yapacak şekilde eğik bir kısımla uzatılmalıdır. Bu kısmın yatay düzlemdeki izdüşümü

20 mm’den az olmamalıdır.

3.19.

Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları

(5.5.1)

3.19.1

Kuyu duvarları, tabanı ve tavanı yangına dayanıklı ve yanıcı olamayan malzemeden yapılmalıdır.

3.19.2

Bir binanın içinde, yangının yayılmasına karşı korunmak için asansör kuyusu gerekliyse, bu kuyu tamamen deliksiz duvar, kuyu tabanı ve kuyu tavanı ile çevrilmiş olmalıdır.

3.19.3

Kuyu duvarlarındaki şahısların erişebileceği yerlerdeki cam paneller lamine cam olmalıdır.

3.19.4

Durak kapısı tarafında sahanlıkta/kapı kenarlarında kuyuya açılan boşluklar kapatılmalıdır.

3.19.5

Asansör kuyusu deliksiz bir mahfaza ile çevrelenir veya TS EN 13857 madde 4.2.4.2 çizelge-5’e uygun delikli mahfaza tespit edilir.

3.19.6

Her asansör kuyusu duvar, kuyu tabanı ve kuyu tavanı ile veya yeterli serbest hacim ile çevrilmiş olmalıdır.

3.19.7

Tam kapalı kuyu duvarlarındaki boşluklar kapatılmalıdır.

3.20.

Dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi

(5.10.1)

3.20.1

Dengeleme ağırlığı ray konsolları duvara sabitlenmelidir.

3.20.2

Kabin ile karşı ağırlık ayrı kuyuda olması durumunda kuyunun her iki ucunda ve donanımının güvenli bakımı ve muayenesine izin vermek için gerekli olan yerlerde muayene

kapakları olmalıdır. Bu kapaklar kilitle ve açıldığında asansörün hareketini önleyici emniyet kontakları ile donatılmalıdır.

3.20.3

Deforme olan tandör telleri yenilenmelidir.

3.20.4

Dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı olduğunda raylar tek taraftan sabitlenmelidir.

3.20.5

Deforme olan/aşırı korozyona uğrayan dengeleme ağırlığı kılavuz rayları yenilenmelidir.

3.20.6

Raydan çıkmış olan dengeleme ağırlığı patenlerinin uygun şekilde montajları yapılmalıdır.

3.20.7

Kabin ile dengeleme ağırlığı ayrı kuyuda olması durumunda bakım/inceleme gerektiren donanım üzerinde en az 50 lüxlük bir şiddet veren kalıcı olarak tesis edilmiş elektrik

tesisatı olmalı ve muayene kapakları yanından aydınlatma anahtarı sağlanmalıdır.

3.20.8

Kabin ile dengeleme ağırlığının ayrı kuyuda olması durumunda dengeleme ağırlığı kuyusuna yetkisiz kişilerin erişimini engelleyici koruma önlemleri alınmalıdır.

3.20.9

Dengeleme ağırlığı rayları yağlanmalıdır.

3.20.10

Dengeleme ağırlığı karkası altına tampon çarpma plakası takılmalıdır

3.20.11

Dengeleme ağırlığı tampon çarpma plakası baskı yüzeyi tampona göre büyütülmeli ve mukavemeti artırılmalıdır.

3.20.12

Dengeleme ağırlığı karkasının eksik cıvataları tamamlanmalıdır.

3.20.13

Dengeleme ağırlığı karkasındaki çarpıklık giderilmelidir.

3.20.14

Dengeleme ağırlığı karkasındaki korozyon giderilmelidir.

3.20.15

Dengeleme ağırlığı bloklarının zıplamasına karşı önlem alınmalıdır.

3.20.16

Hasarlı olan dengeleme ağırlığı baritleri yenilenmelidir.

3.20.17

Dengeleme ağırlığı bloklarındaki deformasyon giderilmelidir.

3.20.18

Dengeleme ağırlığı ile kabin arasında en az 50 mm mesafe olmalıdır.

3.20.19

Asansörün çalışması esnasında dengeleme ağırlığı duvara teması engellenmelidir.

3.20.20

Ağırlık bloklarını sıkıca tutan iskelet yapılmalıdır.

3.20.21

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda dengeleme ağırlığı patenlerinin raydan çıkması engellenmelidir.

3.20.22

Dengeleme ağırlığı alt paten lastikleri yenilenmeli ve boşluk ayarı yapılmalıdır.

3.20.23

Dengeleme ağırlığı kılavuz raylarındaki eksen kaçıklıkları giderilmelidir.

3.20.24

Dengeleme ağırlığı üst paten lastikleri yenilenmelidir.

3.20.25

Dengeleme ağırlığı tijlerinin gevşek kontra somunları sıkılmalıdır.

3.20.26

Dengeleme ağırlığı alt ve üst paten lastikleri yenilenmelidir.

3.20.27

Dengeleme ağırlığı paten boşlukları ayarlanmalıdır.

3.20.28

Dengeleme ağırlığı paten tutucuların eksik montaj cıvataları tamamlanmalıdır.

3.20.29

Dengeleme ağırlığı patenleri raya tam oturur hale getirilmelidir.

3.20.30

Dengeleme ağırlığı uygun kılavuzlama paten bloğu takılmalıdır.

3.20.31

Dengeleme ağırlığı tam kapalı tampon üzerine oturduğunda patenlerin zemine çarpması engellenmelidir.

3.20.32

Dengeleme ağırlığı tam kapalı tampon üzerine oturduğunda patenlerin raydan çıkma riski önlenmelidir.

3.20.33

Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda karşı ağırlık patenlerin tavana çarpması engellenmelidir.

3.20.34

Tandör teli takozları ayarlanmalıdır.

3.20.35

Tandör teli takozları yenilenmelidir.

3.20.36

Dengeleme ağırlığı kılavuzlamasında kullanılan tandör teli çifterli olmalıdır.(en az dört adet)

3.20.37

Dengeleme ağırlığı kılavuz rayları birleştirmelerinde kaynaklı kısımlar flanşlı ve civata bağlantılı olmalıdır.

3.20.38

Dengeleme ağırlığı ray flanşlarının eksik civataları tamamlanmalıdır.

3.20.39

Dengeleme ağırlığı ray flanşlarının eksik somunları tamamlanmalıdır.

3.20.40

Dengeleme ağırlığı ray konsol bağlantılarındaki eksik tırnaklar tamamlanmalıdır.

3.20.41

Dengeleme ağırlığı ray konsol bağlantılarındaki eksik montaj civataları tamamlanmalıdır.

3.20.42

Dengeleme ağırlığı ray konsol bağlantılarındaki gevşek montaj civataları sıkılmalıdır.

3.20.43

Dengeleme ağırlığı eksik ray konsolları tamamlanmalıdır.

3.20.44

Boşta olan tandör telleri sabitlenmelidir.

3.20.45

Dengeleme ağırlığı tijlerinin eksik kupilyaları tamamlanmalıdır.

3.20.46

Dengeleme ağırlığı kılavuz tandör teli gerginliği ayarlanmalıdır.

3.20.47

Dengeleme ağırlığı kılavuz tandör teli gergi tiji kontra somunları sıkılmalıdır.

3.20.48

Dengeleme ağırlığı kılavuzlamasında halat yerine tandör teli veya ray kullanılmalıdır.

3.20.49

Dengeleme ağırlığı, üst üste dizilen bloklardan oluşuyorsa, bunların yerinden çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.20.50

Dengeleme ağırlığı ilave ağırlıklar muhafaza içerisine alınmalıdır.

3.20.51

Dengeleme ağırlığı tijlerinin eksik kontra somunları tamamlanmalıdır.

3.20.52

Kabin ile dengeleme ağırlığı aynı kuyu içerisinde olmalıdır.

3.20.53

Dengeleme ağırlığı kılavuz tandör teli gergi tiji kontra somunları takılmalıdır.

3.20.54

Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı TS EN 81-2 madde 10.2.1’e uygun rijit çelik kılavuzlar ile teçhiz edilir veya kılavuz sistemi dört tandör telli haline getirilir.

3.21.

Denge halatı kontağı testi

3.21.1

Varsa denge halatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.

3.22.

Dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi

(5.5.5)

3.22.1

Varsa dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0,3 m’den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.

3.22.2

Varsa dengeleme ağırlığı seperatörü genişliği, en az dengeleme ağırlığı genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle bulunan genişliğe eşit olmalıdır.

3.22.3

Varsa dengeleme ağırlığı seperatörü delikli malzemeden yapılmışsa, TS EN ISO 13857 madde 4.2.4.1 Çizelge 4’e uygun olmalıdır.

3.23.

Kabin ve dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma önlemleri*

(5.5.4)

3.23.1

Kabin veya dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda dengeleme ağırlığının hareket sahası altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar uzatılmalıdır

veya dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.

3.23.2

Kabin veya dengeleme ağırlığının altında içine girilebilecek bir hacim bulunduğunda kuyunun tabanı en az 5000 N/m² hareketli yüke göre inşa edilmelidir.

3.24.

Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması veya kurtarılması

(5.5.11)

3.24.1

Kabin üstü alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir. (Kurtarma veya muayene kapağı bulunmaması durumunda.)

3.24.2

Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulaşılabilir olmalıdır.

3.24.3

Kuyuda bulunan alarm tertibatları ses şiddeti artırılmalıdır.

3.24.4

Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalışan kişilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alınmamışsa, bu risklerin

oluştuğu yerlere alarm tertibatı konulmalıdır.

3.24.5

Kuyu dibi alarm tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

3.24.6

Kabin üstü ve kuyu dibi alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir.

3.25.

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

(5.15)

3.25.1

Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları ve CE işareti içeren bir bilgi levhası

bulunmalıdır.

3.25.2

Kabin güvenlik tertibatında (paraşüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve CE işareti olmalıdır.

3.25.3

Kuyu dışında bakım kapıları yakınında: “Asansör kuyusu – Tehlike Yetkili olmayan giremez” ikaz levhaları bulunmalıdır.

3.25.4

Kuyu alt boşluğundaki durdurma anahtarı üstünde veya yakınında, durdurma konumunun karıştırılması riski olmayacak bir şekilde “DUR/STOP” kelimesi bulunmalıdır.

3.25.5

Yük asansörlerinin durak kapılarına, durağın yükleme alanından her zaman görülebilen, beyan yükünü belirten etiketler konulmalıdır.

3.25.6

Elle açılan durak kapılarında, diğer bitişik kapılarla karıştırılma ihtimali varsa, “Asansör” kelimesi yazılı ikaz levhaları konulmalıdır.

3.25.7

Tamponlar üzerinde (enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır.

3.25.8

Kuyu dibinde asansör parçalarının güvenli bir şekilde bakımlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3.25.9

Kabin güvenlik tertibatında (paraşüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları içeren bilgi etiketi olmalıdır.

3.25.10

Boru kırılma valfi/debi sınırlama valfinde imal eden, firmanın adı, ayarlandığı çalışma debisi, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları içeren bilgi etiketi olmalıdır.

3.26.

Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları**

(5.5.2)

3.26.1

Birbirini takip eden durak kapısı eşikleri arasındaki mesafe 11 m’yi geçtiği takdirde, kapı eşikleri arasındaki mesafe 11 m’yi geçmeyecek şekilde imdat kapıları konulmalıdır.

Bitişik çalışan Kabinlerde imdat geçiş kapıları bulunuyorsa bu kurala gerek yoktur.

3.26.2

Muayene ve imdat kapıları ile muayene kapakları deliksiz olmalı ve mekanik dayanıklılık açısından durak kapılarının özelliklerine sahip bulunmalı ve ilgili binanın yangından

korunması için geçerli yönetmelik kurallarını sağlamalıdır.

3.26.3

Asansörün çalışması ancak, muayene, imdat kapıları veya kapakları kapalı olması durumunda mümkün olmalıdır. Bu amaç için TS EN 81-2 madde 14.1.2 de belirtilen özelliklere

uygun elektrik güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.

3.26.4

İmdat kapılarının yüksekliği en az 1,8 m, genişliği ise en az 0,35 m olmalıdır.

3.26.5

Muayene kapakları en fazla 0,5 m yükseklikte ve en fazla 0,5 m genişlikte olmalıdır.

3.26.6

Muayene kapılarının yüksekliği en az 1,4 m, genişliği ise en az 0,6 m olmalıdır.

3.27.

Asansöre ait olmayan teçhizat

3.27.1

Kuyuda tehlike yaratan teçhizat (doğal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.

3.27.2

Kuyuda asansöre ait olmayan kablo tesisatı/ teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.

3.28.

Kuyu dibi prizi

3.28.1

Kuyu dibi prizi toprak hattı bağlanmalıdır.

3.28.2

Kuyu dibine topraklı priz takılmalıdır.

3.28.3

Kuyu dibi prizi sabitlenmelidir.

3.28.4

Kuyu dibi prizi çalışır hale getirilmelidir.

3.29.

Bükülgen kablo ve takoz bağlantısı

3.29.1

Kabine bağlı olan bükülgen kablonun zemine teması önlenmelidir.

3.29.2

Kabin altı kumanda kablosu uygun takozla düşey konumda kabine bağlanmalıdır.

3.29.3

Kabine bağlı bükülgen kablonun hareketli kısmının ray konsollarına ve raya teması önlenmelidir.

3.29.4

Kabin bağlantı bükülgen kablosu ile ilave çekilen kablolar birbirine bağlanmalıdır.

3.29.5

Kabin altı bükülgen kablo izolasyonu uygun hale getirilmelidir.

3.30.

Temizlik ve rutubet durumu

3.30.1

Kuyu dibi temizlenmelidir.

3.30.2

Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler ve benzeri montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır.

3.30.3

Kuyu dibindeki su giderilmeli ve birikmesi önlenmelidir.

4.1.

Asansör işletme talimatı

4.1.1

Asansörün güvenle kullanılmasını sağlayan talimatı kabin içine takılmalıdır.

4.2.

Kabin kapısı/kapıları

(5.8.3)

4.2.1

Kabin kapısı bulunan asansörlerde, her kabin kapısı, TS EN 81-2 madde 14.1.2’ye uygun olarak kapının kapanmasını denetleyen ve TS EN 81-2 madde 8.9.1‘de belirtilen şartları

sağlayan bir elektrik güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.

4.2.2

Kapılar, normal işletmede sıkışmayacak ve hareket mesafesi sonunda kılavuzlarından çıkmayacak bir yapıya sahip olmalıdır.

4.2.3

Kabin kapısının otomatik olmadığı ve kabin durakta durduğu sürece açık kalmadığı durumlarda durak kapılarında pencere veya pencereler varsa, kabin kapısına da pencere veya

pencereler Kabin kapılarında bulunan pencereler TS EN 81-2 standardı madde 7.6.2 a‘ya uygun olmalıdır.

4.2.4

Kabin girişine kabin kapısı/kapıları takılmalıdır.

4.2.5

Kabin kapısı bulunan asansörlerde, her kabin kapısı, TS EN 81-2 madde 14.1.2’ye uygun olarak kapının kapanmasını denetleyen ve TS EN 81-2 madde 8.9.1‘de belirtilen şartları

sağlayan bir elektrik güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

4.2.6

Durak kapı yüksekliği 2,0 m’den az olduğunda, kabin içine ve durak kapısına uyarılar yapılmalıdır. (Örneğin TS ISO 3864-1, Şekil 17’ye göre) (Mevcut asansörler için)

4.2.7

Durak kapı yüksekliği 2,0 m’den az olduğunda, kabin içine ve durak kapısına yönelik önlem alınmalıdır.

4.2.8

Kabin kapısı çalışır hale getirilmelidir.

4.2.9

Menteşeli kabin kapılarında, kapıların kabinin dışına savrulmasını önlemek için durdurma mesnetleri konulmalıdır.

4.2.10

Düşey hareket eden sürmeli kabin kapılarının panelleri, bağımsız iki askı elemanına tespit edilmelidir. Halat ortasından-ortasına ölçülen makara çapı, halat çapının en az 25 katı

olmalıdır. Askı halatları veya zincirlerinin, kasnak oluklarından veya dişlilerden çıkması engellenmelidir.

4.2.11

Düşey hareket eden sürmeli kabin kapıları, her iki yandan kılavuzlanmış olmalıdır.

4.2.12

Yatay hareket eden sürmeli kabin kapıları, alt ve üstten kılavuzlanmış olmalıdır.

4.3.

Deliksiz kat ve kabin kapıları

(5.7.1)

4.3.1

Durak ve kabin kapısı kapalı durumda iken kapı kanatları veya kanatlar ile kasa, eşik veya kasa üstü arasındaki açıklıklar mümkün olduğu kadar küçük olmalı ve 10 mm’yi

aşmamalıdır.

4.3.2

Kuyu duvarlarındaki asansör kabinine girişi sağlayan durak kapılarına ve kabin kapısına, yüzeyleri deliksiz olan kapılar konulmalıdır.