Telefon: 0232 469 1571

TEKNİK DOSYANIN HAZIRLANMASI

 • Yeni yaklaşım direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir.
 • Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirilmesi prosedürü ( D,E,H modülleri ve varyantları) öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir. Bu yükümlülük coğrafi orjinali ne olursa olsun ürünün piyasaya arz edilmesi anında başlar.

TEKNİK DOSYA

 • Teknik dosyanın içeriği ilgili ürüne uygun olarak ayrı düzenlenir.
 • Kural olarak, teknik dosya ürünün tasarım, üretim ve işleme özelliklerini içermelidir.
 • Dosya kapsamındaki ayrıntılar ürünün yapısına ve teknik açıdan ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu göstermek için gerekli olan her şeye ( uyumlaştırılmış Standardlar uygulanmadığında bu Standardlara) dayanmaktadır.

TEKNİK DOSYA GENEL İÇERİK

 • Ürüne ait genel bir tanımlama
 • Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin, devrelerin vb. şemaları
 • Söz konusu çizim ve şemaların, ürünün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar
 • Uygulanan Standardların bir listesi, Standardların uygulanmadığı durumlarda ise ürünün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar
 • Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler vb.
 • Deney raporları

TEKNİK DOSYA İÇERİĞİNİ ETKİLEYEN KOŞULLAR ( ASANSÖR MONTAJ )

 • Ürünün Niteliği Ve Çeşidine Göre Direktife Uygun Olarak Belirlenecek Modül
 • Montaj Yapan Firmanın Yıllık Montaj Sayısı
 • Montajı Yapılan Asansörlerin Sınıfı Bazında Yıllık Montaj Adedi

TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ ( ASANSÖR MONTAJ)

(MODÜL H İÇİN)

1- Montajı Yapılan Asansörlere Ait Genel Tanımlamalar

 • Uygunluk Beyanı
 • Seyir Defteri

Asansörün Temel Karekteristliği

2- Tam Kalite Güvence Sistemi İle İlgili Dökümanlar

 • Çalışmaların Tamamının Takibi Sağlayacak Formlar
 • İlgili Talimatlar
 • Kys Ce Çalışmalarına Atıflar
 • İç Tetkik Uygulamalarına C Enin Kapsamında İlavesi

3- Güvenlik Aksamı İmalatçısından ( Montaj Firması Güvenlik Aksamını Asansöre Doğru Bir Şekilde Montaj Yapmak Kaydı İle) 2*14/33/AB Kurallarını Karşıladığına Dair Beyan Etmesi Gereken Belge Ve Evraklar

4- Kullanıcıya Uygun Kullanma Kılavuzu

5- Uygulanan Standardların Bir Listesi

6- Standardların Uygulanmadığı Durumlarda İse Mamulün Kapsama Alındığı Ve Direktiflerce Öngörülen Temel Gereklere Uyum İçin Kabul Edilen Çözümler Ve Tanımlamalar ( RİSK ANALİZLERİ )

7- Asansöre Ait Mühendislik Çalışmaları

 • Proje
 • Tedarikçilerden Alınan Çizimler
 • Mukavemet Hesapları

8- Standard Dışı Yapılan Montaj Uygulamaları İçin Risk Analizi Kapsamında İlgili Yönetmelikler Ve Standardlar Çerçevesinde Tasarım Sonuçları Ve Yerine Getirilen İncelemelr İle Yapılması Gerkiyor İse Test Sonuçları

9- Bakım Klavuzu ( En 13015) Ve Montaj Kılavuzu

10- Montaj Uygulamalarında Ve Mühendislik Uygulamalarında Görev Alan Personelin Yeterliliği

NOT : Teknik Dosyanın Son Üretim Tarihinden Başlayarak 10 Yıl Süre İle Resmi Denetimler İçin Saklanması Yasal Bir Yükümlülüktür. Açıklama Ve Tanıtımlarda Ticari Sırlar Saklı Tutulmalıdır.