Telefon: 0232 469 1571

MADDE 20 – (1) Rapor, EK-7’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde periyodik kontrolün tamamlandığı tarihte muayene elemanı tarafından tanzim edilir ve aynı tarihte teknik yönetici onayına sunulur.

(2) Rapor, elektronik ortamda online olarak oluşturulur.

(3) Rapor, periyodik kontrol tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından onaylanır.

(4) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor; onaylandığı tarihi takip eden işgününde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(5) Hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(6) Bina sorumlusunun atanmadığı veya atanamadığı durumlarda rapor bütün kat maliklerine veya kat malikinin/maliklerinin bağlı bulunduğu muhtarlığa A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(7) Rapor, A tipi muayene kuruluşu tarafından posta, elektronik posta, elden teslim veya kısa mesaj ile bilgilendirmek suretiyle kendi internet sitesinden ilgili taraflara erişim sağlanarak iletilir. İletime dair bütün bilgiler Bakanlığa ispatlanmak üzere dokümante edilir ve en az iki yıl saklanır.

 

EK 07 Asansör Periyodik veya Takip Kontrol Raporu

EK 7 – ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU

A TİPİ MUAYENE KURU

KURULUŞUNUN ADI, ADRESİ

VE LOGOSU

İLGİLİ İDARENİN ADI, ADRESİ VE LOGOSU

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO

PERİYODİK KONTROL TARİHİ

TAKİP KONTROLÜ SIRALAMASI VE KONTROL TARİHİ

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü….(İlgili İdare Adı)…..adına…(A Tipi Muayene Kuruluşu Adı)…tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ

:

ASANSÖR TİPİ :

MONTAJ YILI

:

SEYİR MESAFESİ

:

ASANSÖR SERİ NO

:

MAK. MOTOR SERİ NO

:

BEYAN YÜKÜ (kg)

:

KAT VE DURAK SAYISI

:

STANDARD/STANDARDLAR

:

BEYAN HIZI (m/sn)

:

ADRES

:

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI

:

ADRESİ

:

TELEFON NUMARASI

:

E-POSTA ADRESİ

:

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN

:

ADRES

:

TELEFON VE FAKS NO

:

E-POSTA

:

PERSONELİN ADI VE SOYADI

:

GÖREVİ

:

TSE HYB

:

VAR

YOK

BELGE NO

:

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME

:

 VAR

YOK

TARİHİ VE SÜRESİ

:

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN

:

ADRES

:

TELEFON VE FAKS NO

:

E-POSTA

:

PERSONELİN ADI VE SOYADI

:

GÖREVİ

:

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI

DÜZELTME SÜRESİ

BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ

 

 

UYGUN

YOK

HAFİF KUSURLU

12 AY / (48 AY)*

KUSURLU

120 GÜN

GÜVENSİZ

60 GÜN

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

…..

AÇIKLAMALAR

RAPOR ONAY TARİHİ

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

TEKNİK YÖNETİCİ

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ:Telefon Numarası, Faks Numarası ve E-posta adresi