Telefon: 0232 469 1571

BÖLÜM B: ASANSÖRLERE YÖNELİK AB UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ

 

Asansörün AB uygunluk beyanı, Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan talimata uygun, aynı dilde ve aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 

 • Asansörü monte edenin adı ve adresi.
 • Asansörün açıklaması, tipi veya serisinin ayrıntısı, seri numarası ve asansörün monte edildiği yerin adresi.
 • Asansörün montaj yılı.
 • Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-IV’ün Bölüm B’sinde belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-VIII’de belirtilen birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-V’de belirtilen son muayenesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde asansör monte edenin yürüttüğü kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Asansöre monte edenin veya asansör monte eden adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.

Ek-III

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ LİSTESİ