Telefon: 0232 469 1571

Asansörün AB uygunluk beyanı, Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan talimata uygun, aynı dilde ve aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 1. Asansörü monte edenin adı ve adresi.
 2. Asansörün açıklaması, tipi veya serisinin ayrıntısı, seri numarası ve asansörün monte edildiği yerin adresi.
 3. Asansörün montaj yılı.
 4. Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler.
 5. Asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 6. Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 7. Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-IV’ün Bölüm B’sinde belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 8. Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-VIII’de belirtilen birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 9. Uygun olduğu durumda, asansörün Ek-V’de belirtilen son muayenesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 10. Uygun olduğu durumda, Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde asansör monte edenin yürüttüğü kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 11. Asansöre monte edenin veya asansör monte eden adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 12. İmzanın yeri ve tarihi.
 13. İmza.