Telefon: 0232 469 1571

CEMKA

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

* TS EN ISO 9001:2015 Standardı bağlamında proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.

* Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı.

 

Eğitimin İçeriği

  •  TS EN ISO 9001:2015 Standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı
  •  PUKÖ Döngüsü
  •  Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
  •  Proseslerin şematik gösterimi
  •  Risk Tabanlı Düşünme bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
  •  Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
  •  Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi
  •  Pratik çalışmalar

İletişime Geçmek için