Telefon: 0232 469 1571

TS EN 13015 Standardı, yeni yapılmış olan insan anansörlerinin, yük asansörlerinin, sadece içine girilebilen yalnız yük taşıma asansörlerinin, servis asansörlerinin, yürüyen merdivenlerin ve bantların, Madde 3.1’deki bakım çalışmalarında verilmiş talimatlarının hazırlanmasında gerekli olan hususları kapsar.

TS EN 13015 ;

a) Tesisin kurulması ve sökülmesi için talimatlar
b) Ulusal düzenlemeleri esas alan yasal incelemeler ve deneyler Mevcut tesisler, kapsam dışındadır, ancak bu standard böyle tesisler için referans olarak kabul edilebilir.