Telefon: 0232 469 1571

ALTINCI BÖLÜM

Mevcut Asansörün Güvenlik Seviyesinin Arttırılması

MADDE 16 – (1) Mevcut asansörün güvenlik seviyesi, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında monte edilmiş olan asansörün güvenlik seviyesine yakın eş değer bir seviyeye getirilerek arttırılır.

(2) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına yönelik yürütülecek işlemlerde, Ek-4’te yer alan ve TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar ve söz konusu tehlikeli durumlara ilişkin bahsi geçen standart ile atıf yapılan çözüm önerileri esas alınır.

(3) Mevcut asansör için belirtilen tehlikeli durumlar, TS EN 81-80 standardına uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuat ekindeki asansör periyodik kontrol listelerinde tanımlanır.

(4) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına dair sorumluluk, bina sorumlusuna aittir.

 

Ek-4 – TEHLİKELİ DURUM LİSTESİ

SIRA NO

TS EN 81-80 MADDE NUMARASI

TEHLİKELİ DURUMUN TANIMI

1

5.5.1.1

Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları

2

5.5.1.2

Kısmen kapalı asansör kuyusu

3

5.5.2

Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme tertibatları

4

5.5.2

Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları

5

5.5.3

Durak kapısı eşiği altında kuyu duvarı

6

5.5.4

Kabin, karşı ağırlık/ dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma

7

5.5.7

Kuyu üst ve alt boşluklarında güvenlik alanları

8

5.5.8

Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim

9

5.5.9

Kuyu alt boşluğunda veya makara dairesinde durdurma tertibatı

10

5.5.10

Yeterli kuyu aydınlatması

11

5.5.11

Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması/kurtarılması

12

5.5.6.1

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme

13

5.6.1

Makina ve makara dairesine güvenli erişim

14

5.6.2

Makina veya makara dairesinde kaymayan zemin

15

5.6.3

Makina dairesinde yatay açıklıklar

16

5.6.4

Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar

17

5.6.5

Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma

18

5.6.6

Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar

19

5.7.1

Deliksiz durak ve kabin kapıları

20

5.7.2

Durak kapı bağlantılarının mukavemeti

21

5.7.3

Camlı durak ve kabin kapıları

22

5.7.5

Durak kapılarında aydınlatma

23

5.7.6

Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan/amaçlanmayan kabin ve durak kapılarında koruyucu tertibat

24

5.7.7

Durak kapısı kilitleme tertibatı

25

5.7.8.2

Durak kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi

26

5.7.9

Yatay sürmeli kapıların otomatik olarak kapanması

27

5.7.10

Çok panelli sürmeli kapılar

28

5.7.12

Menteşeli durak kapısı kapatıldığında çalışan, makina gücü ile çalışan kabin kapıları

29

5.8.1

Güvenli kabin taban alanı beyan yükü oranı

30

5.8.2

Kabin eteğinin bulunması

31

5.8.3

Kabin kapısı/kapıları

32

5.8.4

İmdat kapaklarının kilitlenmesi

33

5.8.5

Yeterli kabin tavanı imdat kapağı mukavemeti

34

5.8.6

Kabin tavanından düşmeye karşı koruma

35

5.8.7

Yeterli kabin havalandırması

36

5.8.8.1

Kabin içerisinde normal aydınlatma

37

5.8.8.2

Kabin içerisinde acil durum aydınlatması

38

5.9.1

Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma

Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma

Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma

39

5.9.2

Elektrikli asansörlerde uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı

40

5.9.2

Elektrikli asansörlerde düzgün çalışan güvenlik tertibatı ve uygun aşırı hız regülâtörü

41

5.9.3

Regülâtör halatı gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı

42

5.9.5.1

Hidrolik asansörlerde düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı koruma

43

5.9.5.2

Hidrolik asansörlerde elektrikli kayma düzeltme sistemi kullanıldığında, kabinin en alt durağa otomatik olarak dönmesi

44

5.10.2

Yeterli tampon veya eşdeğeri

45

5.10.3

Sınır güvenlik kesicilerinin bulunması

46

5.11.1

Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi veya sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay mesafe

47

5.11.2

Kabin kapısı ile durak kapısı arasındaki yatay mesafe

48

5.12.2

Elektrikli/hidrolik asansörlerde acil durum çalışma sistemi

49

5.12.3

Hidrolik asansörlerde kapama valfı

50

5.12.4

Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü

51

5.12.5

Gevşek halat/zincir güvenlik tertibatı

52

5.12.7

Endirekt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı

Kaldırıcının kabine rijit olarak tespit edilmediği direkt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı

53

5.13.1

Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi

54

5.13.2

Tahrik makinası motoru koruması

55

5.13.3

Makina dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması

56

5.14.1

Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması

57

5.14.2a

Kabin tavanında bakım kumandası

58

5.14.2b

Kabin tavanında durdurma tertibatı

59

5.14.3

Alarm tertibatı

60

5.14.5

Kabin yükü kontrol tertibatının bulunması

61

5.15

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

62

5.2.1

Engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler

63

5.1.4

Zararlı malzeme bulunmayan (örneğin, asbest) tesis

64

5.2.2

Durma ve seviyeleme doğruluğu

65

5.5.5

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi

66

5.5.6.2

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme

67

5.7.4

Camlı durak kapıları veya yatay sürmeli kabin kapılarında çocukların ellerinin sürüklenmesine karşı tedbirler

68

5.7.8.1

Acil durumlarda durak kapılarının özel alet kullanılarak açılması (örneğin, üçgen kilitleme anahtarı)

69

5.9.4

Kabinin yukarı doğru aşırı hızlanmasına karşı koruma (elektrikli asansörler)

70

5.9.4

Elektrikli asansörlerde kabin kapıları açıkken kabinin aşağı yukarı yönde kontrolsüz hareketini önlemek üzere yeterli tahrik makinası tasarımı

5.12.1

71

5.10.1

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi

72

5.12.6

Motor hareket süresi sınırlayıcısı

73

5.14.4

Makina dairesi ile kabin arasında doğrudan haberleşme

74

5.3

Kasıtlı tahribata karşı tedbirler

75

5.4

Yangın durumunda, çalıştırmaya yönelik tedbirler

76

5.7.11

Yangına karşı dirençli durak kapıları