Telefon: 0232 469 1571

Ek-II

 

BÖLÜM A: ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARINA YÖNELİK

AB UYGUNLUK BEYANININ İÇERİĞİ

 

Asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 

 • İmalatçının adı ve adresi.
 • Bulunması durumunda, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Asansör güvenlik aksamının açıklaması, tipin veya serinin ayrıntısı ve varsa seri numarası, tanımlanması için gerekmesi durumunda asansör güvenlik aksamının görüntüsü.
 • Açıklamadan anlaşılmıyorsa, asansör güvenlik aksamının güvenlik işlevi.
 • Asansör güvenlik aksamının üretim tarihi.
 • Asansör güvenlik aksamının uyduğu bütün ilgili hükümler.
 • Asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 • Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 • Uygun olduğu durumda, asansör güvenlik aksamının Ek-IV’ün Bölüm A’sında ve Ek-VI’da belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-IX’da belirtilen asansör güvenlik aksamı için rastgele kontrol ile tipe uygunluğunu inceleyen onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • Uygun olduğu durumda, Ek-VI veya Ek-VII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde imalatçının yürüttüğü kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 • İmalatçının veya imalatçı adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 • İmzanın yeri ve tarihi.
 • İmza.