Telefon: 0232 469 1571

Asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

 1. İmalatçının adı ve adresi.
 2. Bulunması durumunda, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 3. Asansör güvenlik aksamının açıklaması, tipin veya serinin ayrıntısı ve varsa seri numarası, tanımlanması için gerekmesi durumunda asansör güvenlik aksamının görüntüsü.
 4. Açıklamadan anlaşılmıyorsa, asansör güvenlik aksamının güvenlik işlevi.
 5. Asansör güvenlik aksamının üretim tarihi.
 6. Asansör güvenlik aksamının uyduğu bütün ilgili hükümler.
 7. Asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
 8. Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
 9. Uygun olduğu durumda, asansör güvenlik aksamının Ek-IV’ün Bölüm A’sında ve Ek-VI’da belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
 10. Uygun olduğu durumda, Ek-IX’da belirtilen asansör güvenlik aksamı için rastgele kontrol ile tipe uygunluğunu inceleyen onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 11. Uygun olduğu durumda, Ek-VI veya Ek-VII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde imalatçının yürüttüğü kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
 12. İmalatçının veya imalatçı adına imza yetkisi olan kişinin adı ve görevi.
 13. İmzanın yeri ve tarihi.
 14. İmza.