Telefon: 0232 469 1571

EK 09 Asansör Kimlik Numarası PDF indirmek içn tıklayınız…

MADDE 21 – (1) Periyodik kontrole tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya mahsus asansör kimlik numarası periyodik kontrol aşamasından önce A tipi muayene kuruluşunca oluşturulur.

(2) Asansör kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Veri Tabanında binalara/yapılara verilen bina numarası A tipi muayene kuruluşunca esas alınır. Binada/yapıda birden fazla asansör bulunması durumunda, her bir asansöre bina/yapı içindeki toplam asansör sayısına göre verilen sıra numarası bina numarasına ilave edilerek EK-9’da yer alan içeriğe uygun asansör kimlik numarası oluşturulur ve alüminyum esaslı yapıştırma etiket şeklinde tanımlanır.

(3) Etiket; 85×50 mm boyutlarında, asansör kimlik numarasını oluşturan rakamlar ise Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda, gri zemin üzerine siyah renkli yazılarak hazırlanır ve asansörün periyodik kontrolünde, asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülemeyecek şekilde A tipi muayene kuruluşunca iliştirilir. Kabin kumanda panelinde asansör kimlik numarasının bulunması durumunda ayrıca etiket iliştirilmez.

(4) Asansör kimlik numarasının oluşumunda kullanılacak olan bina numarasına Bakanlık üzerinden erişim sağlanır.

.

(4) Muayene personeli, kontrol listesi, kontrol sayısı, ölçüm donanımı, rapor, bilgi etiketi, kontrol ücreti, takip kontrolü, asansör kimlik numarası, veri tabanı, verilerin Bakanlık ile paylaşımı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, protokol duyurusu, bildirim ve tarama gibi bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartların herhangi birini sağlamayan A tipi muayene kuruluşuna fiilin mahiyetine göre Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır ve/veya yetkisi askıya alınır veya yetkisi iptal edilir.

EK 09 Asansör Kimlik Numarası excel formatında indirmek için tıklayınız…

EK 09 Asansör Kimlik Numarası CEMKA

EK 9 – ASANSÖR KİMLİK NUMARASI

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI (Arial yazı tipi – 16 karakter)

BİNA NUMARASI (Arial yazı tipi – 28 karakter)

SIRA NUMARAS1 (Arial yazı tipi – 28 karakter)

ÖRNEK 1 : BİNADAKİ SIRALAMAYA GÖRE 1. ASANSÖR İÇİN KİMLİK NUMARASI

Asansör Kimlik Etiketi

ÖRNEK 2 : BİNADAKİ SIRALAMAYA GÖRE 2. ASANSÖR İÇİN KİMLİK NUMARASI

Asansör Kimlik Etiketi