Telefon: 0232 469 1571

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Marka tescili asansör firmalarına TSE HYB belgesi işlemlerinde gerekmektedir.

CEMKA Marka Vekaletnamesi indirmek için tıklayınız…  

Asansör firmalarının marka sınıfı nedir?

Asansör firmalarının marka NICE sınıfları 07 ve 37 dir.

07 de bulunan kısmı Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

37 de bulunan kısmı Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.

 

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.  Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.
Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar. Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

 

CEMKA mühendislik TPE de kayıtlı marka vekilliği hizmeti vermektedir.  CEMKA mühendislik yine HYB belgesinde olduğu gibi  işini önemseyip  sadece siz asansörcüler için marka vekili bulunmaktadır. Vekil kayıt numarası 1456 dır. 

 

Marka Başvurusu İçin İzlenecek Yol Haritası

 

Marka Tescili İçin İzlenecek Yol Haritası

CEMKA Marka Vekaletnamesi indirmek için tıklayınız…  

Marka Tescili, ürünlerinde yada sağladığı hizmetlerinde belli bir marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka Tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korunmadan yararlanmak anlamındadır. Asansör firmaları faaliyetlerini kendi markaları altında TS 12255 Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilmek için Marka Tescili yaptırmak zorundadırlar. Nice sınıfları 07 ve 37 dir.