0232 469 1571

Tüm Hizmetlerimiz

 Anasayfa / Editör: eto /
Garanti Belgesi Artık Zorunlu Değil…
Garanti Belgesi Artık Zorunlu Değil…

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı […]

Asansör Son Kontrol Eğitimi Verildi..
Asansör Son Kontrol Eğitimi Verildi..

Cemka Mühendislik, Test ve Belgelendirme Hizmetleri olarak Alberk QA Teknik A.Ş. ile birlikte Elektirikli Asansör Son Kontrol Eğitimi düzenlendi. Verilmiş […]

Dikkat! 10 Kişi Zorunluluğu Geldi..
Dikkat! 10 Kişi Zorunluluğu Geldi..

Yapılan düzenlemeler sonucunda asansörler ile ilgili olarak 10 Kişi Zorunluluğu Geldi. Alınan işlerde AVAN Projelerinde kaç kişilik olduğuna ve mekan […]

Sanayi Sicil Belgesinin Faydaları Nelerdir?
Sanayi Sicil Belgesinin Faydaları Nelerdir?

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar. Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli […]

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?
Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi; belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir, üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce […]

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?
Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile […]

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?
Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Aşağıda belirtilen belgeler ile üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir. 1- Sanayi Sicil […]

Modül H Belgesi Nedir?
Modül H Belgesi Nedir?

Halihazırda Türkiyede uygulanmakta olan CE belgelendirme sisteminde en çok kullanılan Modul olmakla birlikte 2013 yılı itibari ile bünyesinde Elektrik ve […]

Modül G Belgesi Nedir?
Modül G Belgesi Nedir?

Modül H Belgesi (Birim Doğrulaması) asansör firmasının, piyasaya sürülen ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında anılan uygunluk belgesine haiz asansörün […]

Modül B + Modül E Belgesi Nedir?
Modül B + Modül E Belgesi Nedir?

Modül B + E sistemi asansör firmalarının alabileceği bir CE belgesi olmakla birlikte Tipe Uygunluk ve Son Kontrol işlemlerini kapsar. […]

Elektronik İmza (E-İmza) Nedir? E-İmza Ne İşe Yarar?
Elektronik İmza (E-İmza) Nedir? E-İmza Ne İşe Yarar?

E-İmza bilgisayar ortamında bulunan bir belgeye eklenmek suretiyle imzalayanın kim olduğunu belirten bir sistemdir. E-İmza kanun kapsamında olup ıslak imza […]

Asansör Garanti Belgesi Yürürlükten Kalktı Mı?
Asansör Garanti Belgesi Yürürlükten Kalktı Mı?

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı […]