Telefon: 0232 469 1571

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Kanunun ilgili kısmı aşağıdaki gibidir.

Garanti belgesi

MADDE 56- (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir. (Buradan anlaşılan garanti belgesini üretici vermek zorundadır. Eskiden olduğu gibi bakanlıktan garanti belgesi çıkarmaya gerek yoktur.)

(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Kanuna ithafen hazırlanan ve yürüküğe giren

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİnde bu  durumla ilgili kanundan direkt olarak metin alınmış olur der ki;

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Görüldüğü gibi Garanti belgesini bakanlıktan alma zorunluluğu kalkmış olup üreticinin kendisinin garanti belgesi alıp en az iki yıl garanti vermesi durumu tabii ki devam etmektedir.

ilgili kanun için tıklayınız…

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ilgili yönetmelik için tıklayınız…

Garanti Belgesi Yönetmeliği