Telefon: 0232 469 1571

Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nce Durum tespit raporu asansörcülerin doldurması gereken formdur.

Bakımla ilgili diğer hususlar

MADDE 11 (1) Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletir.

(2) Asansör monte eden veya onun yetkili servisince her bakımda yapılan işlemler kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna iletildikten sonra bir nüshası da kendisi tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda ilgililere sunulur.

(3) Bina sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün makine veya makara dairesinde veya yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder.

Detaylı bilgi için yönetmeliğe tıklayınız: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150624-1.htm

Asansör durum Tespit Formu