Telefon: 0232 469 1571

Dosya İndir :Hidrolik Tahrikli Asansörler için Periyodik Kontrol Listesi.xls

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN ADI, ADRESİ VE YETKİ NUMARASI A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNUN LOGOSU

İLGİLİ İDARE VE PROTOKOLE İLİŞKİN BİLGİLER
İLGİLİ İDARENİN ADI
İLGİLİ İDARE İLE YAPILAN PROTOKOLÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ ../../.. … YIL VEYA AY
PERİYODİK KONTROLE İLİŞKİN BİLGİLER

TANIMI PERİYODİK TAKİP

TARİHİ, BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ ../../.. .. : .. / .. : ..
MUAYENE ELEMANININ ADI VE SOYADI
ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER
MONTAJ YILI

TANIMI MDRL MDRSZ

KİMLİK NUMARASI
MARKASI, TİPİ VE MODELİ
SERİ NUMARASI
MAKİNE – MOTOR SERİ NUMARASI
BEYAN HIZI VE BEYAN YÜKÜ
DURAK SAYISI VE SEYİR MESAFESİ
RUHSAT VEYA TESCİL TARİHİ
BAKIM FİRMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

FİRMA YAPISI MONTAJ YETKİLİ SERVİS

FİRMA ADI VE ADRESİ

FİRMA YETKİLİSİNİN ADI VE SOYADI

FİRMANIN PERİYODİK KONTROLE NEZARET ETME DURUMU EVET HAYIR

YAPI (BİNA VEYA DİĞER) VE BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
YAPININ SINIFI (APARTMAN / KAMU BİNASI / MÜSTAKİL KONUT / İŞYERİ / DİĞER)
YAPININ ADI VE ADRESİ
ADA – PARSEL NUMARASI
BİNA SORUMLUSUNUN ADI VE SOYADI
BİNA SORUMLUSUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON NO / E-POSTA)
BAKIMLA İLGİLİ BELGELER

BAKIM KLAVUZU VAR YOK

BAKIM SÖZLEŞMESİ VAR YOK

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VAR YOK

KONTROLDE KULLANILAN TEÇHİZATIN TANIMI
TEÇHİZATIN ADI, SERİ NUMARASI VE DEMİRBAŞ NUMARASI
İMZA

MUAYENE ELEMANIN İMZASI

KISALTMALAR

UYGUN (1), UYGUN DEĞİL (2), UYGULANMAZ (3)

MEVCUT ASANSÖR (MA), YENİ ASANSÖR (YA), MAKİNA DAİRELİ (MDRL), MAKİNA DAİRESİZ (MDSZ)

(MEVCUT ASANSÖRDE KONTROL EDİLECEK TEHLİKE İÇİN TS EN 81-80 STANDARDI REFERANS MADDE NO – BAKINIZ TS EN 81-80)1

HAFİF KUSURLU, KUSURLU*, GÜVENSİZ**

SIRA NO MEVCUT ASANSÖRDE REFERANS ALINANCAK OLAN TS EN 81 – 80 MADDE NUMARASI SONUÇ

1 2 3

MAKİNE DAİRESİNDEKİ VEYA MEKANLARINDAKİ KONTROLLER
1.1 Makina ve makara dairesine güvenli erişim* (5.6.1)1
1.2 “Makine veya makara dairesi giriş kapısı “”Kilit, açılma yönü ve uyarı levhası”””
1.3 “Valf ayar ve kurtarma talimatları* “”Türkçe”””
1.4 Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma* (5.6.5)1
1.5 Makina dairesinde kaymayan zemin (5.6.2)1
1.6 Yeterli havalandırma*
1.7 Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar (5.6.6)1
1.8 Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler (5.15)1
1.9 Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar (5.6.4)1
1.10 Makina dairesinde yatay açıklıklar (5.6.3)1
1.11 “Hidrolik güç ünitesinin uygunluğu* “”Manometre, yağ seviyesi, bağlantı elemanları, yağ aşırı ısınma dedektörü ve soğutucu”””
1.12 Acil durum çalıştırma sistemi** (5.12.2)1
1.13 Hidrolik asansörlerde kapama valfı (5.12.3)1
1.14 Geri dönüşsüz valf
1.15 Basınç sınırlama valfı*
1.16 Aşağı ve yukarı yön valfları
1.17 Hidrolik asansörlerde düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı koruma** (5.9.5.1)1
1.18 Debi sınırlama valfı ve tek yönlü debi sınırlama valfı*
1.19 Kabinin yukarı yönde hareketi için el pompası*
1.20 Kabin pozisyonunun gösterilmesi
1.21 Endirekt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı (5.12.7)1
1.22 Kaldırıcının kabine rijit olarak tespit edilmediği direkt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı (5.12.7)1
1.23 Aşağı ve yukarı yönde basınç değerlerini ölçme ve karşılaştırma*
1.24 Elektrikli kayma düzeltme sistemi kullanıldığında kabinin en alt durağa otomatik olarak dönmesi (5.9.5.2)1
1.25 Pistonun genel durumu ve yağ kaçağı
1.26 Piston – hortum bağlantı, hortum bükülme doğruluğu
1.27 Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü (5.12.4)1
1.28 Zararlı malzeme bulunmayan tesis* (5.1.4)1
1.29 Makine dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması (5.13.3)1
1.30 Elektrik kuvvet panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler
1.31 Priz, kuyu aydınlatma anahtarı
1.32 Priz ve aydınlatma şalterleri
1.33 Sigortalar
1.34 Kablo bağlantıları ve klemensler (Kuvvet panosunda)
1.35 Hata akımına karşı koruma**
50 V AC’den daha büyük gerilim altında olan kontrol devrelerine sahip kat kumanda ve kat göstergeleri ile emniyet devrelerinde hata akımına karşı koruma (30 mA)
50 V AC’den daha büyük gerilim altında çalışan asansör kabini üzerindeki devrelerde hata akımına karşı koruma (30 mA)
Kabin ve kuyu aydınlatmasına dahil priz devreleri (30 mA)
Güç devresi ve buna bağlı devrelerin ana şalterinde eşik değeri topraklama direncine bağlı olarak seçilen ve uygulanan hata akımına karşı koruma
1.36 Topraklama**
1.37 Kumanda panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler
1.38 Kumanda kartı ve kontaktör*
1.39 “Tahrik makinası motoru koruması* “”Kısa devre, aşırı ısınma (PTC devresi vb.)”” ” (5.13.2)1
1.40 Emniyet devresi koruma*
1.41 Gerektiği durumda, elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları**
1.42 Motor hareket süresi sınırlayıcısı (5.12.6)1
1.43 Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması** (5.14.1)1
1.44 Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi (5.13.1)1
1.45 Emniyet devre (Kumanda) şeması
1.46 Kablo bağlantıları ve klemensler (Kumanda panosunda)
1.47 “İstem dışı kabin hareketlerine karşı koruma** “”01/01/2012 den sonra piyasaya arz edilen asansörler için”””
1.48 Asansöre ait olmayan kanallar, kablolar ve diğer cihazlar
1.49 Acil durdurma tertibatı*
1.50 Temizlik
KABİN ÜSTÜNDEKİ VE KUYU İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER
2.1 Kabin üstünde bakım kumandası* (5.14.2a)1
2.2 Kabin üstünde durdurma tertibatı* (5.14.2b)1
2.3 Kabin üstünden düşmeye karşı koruma* (5.8.6)1
2.4 Yeterli kabin tavanı ve varsa imdat kapağı mukavemeti* (5.8.5)1
2.5 İmdat kapaklarının kilitlenmesi (5.8.4)1
2.6 Kabin ve karşı ağırlık askı halatlarının ve bağlantı elemanlarının genel durumu**
2.7 Kat kapısı kilitleme tertibatı** (5.7.7)1
2.8 Kat kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi* (5.7.8.2)1
2.9 Kısmen kapalı kuyularda koruma önlemleri* (5.5.1.2)1
2.10 Kuyu duvarı, kuyu tabanı ve tavanının uygunluğu
2.11 Gerektiği durumda klavuz raylar, bağlatı elemanları ve bağlantının uygunluğu
2.12 Kuyu elektrik tesisatı
2.13 Kuyu üst boşluğunda güvenlik alanı (5.5.7)1
2.14 Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler (5.15)1
KUYU DİBİ VEYA KUYU İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER
3.1 Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim (5.5.8)1
3.2 Kabin ve karşı ağırlıkta yeterli tampon veya eşdeğeri** (5.10.2)1
3.3 Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı* (5.5.9)1
3.4 Kuyu aydınlatma anahtarı ve yeterli kuyu aydınlatması (5.5.10)1
3.5 Düzgün çalışan güvenlik tertibatına uygun aşırı hız regülâtörü** (5.9.2)1
3.6 Uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı** (5.9.2)1
3.7 Kasnak ve kasnak kanallarının genel durumu
3.8 Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma (5.9.1)1
3.9 Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma (5.9.1)1
3.10 Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma (5.9.1)1
3.11 Hız regülâtörü halat gerginliği ve halat gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı** (5.9.3)1
3.12 Sınır güvenlik kesicileri** (5.10.3)1
3.13 Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme (5.5.6.2)1
3.14 Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme (5.5.6.1)1
3.15 Gevşek halat testi veya zincir güvenlik tertibatı uygunluğunun kontrolü (5.12.5)1
3.16 Kuyu alt boşluğunda güvenlik alanı (5.5.7)1
3.17 Kat kapısı eşiği altında kuyu duvarı (5.5.3)1
3.18 Kabin etek sacı** (5.8.2)1
3.19 Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları (5.5.1)1
3.20 Dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi (5.10.1)1
3.21 Denge halatı kontağı testi
3.22 Dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi (5.5.5)1
3.23 Kabin ve dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma önlemleri* (5.5.4)1
3.24 Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması veya kurtarılması (5.5.11)1
3.25 Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler (5.15)1
3.26 Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları** (5.5.2)1
3.27 Asansöre ait olmayan teçhizat
3.28 Kuyu dibi prizi
3.29 Bükülgen kablo ve takoz bağlantısı
3.30 Temizlik ve rutubet durumu
KABİN VE KAT KAPILARINDAKİ KONTROLLER
4.1 Asansör işletme talimatı
4.2 Kabin kapısı/kapıları (5.8.3)1
4.3 Deliksiz kat ve kabin kapıları (5.7.1)1
4.4 Camlı kat ve kabin kapıları (5.7.3)1
4.5 Camlı kat kapıları veya yatay sürmeli kabin kapılarında çocukların ellerinin sürüklenmesine karşı tedbirler (5.7.4)1
4.6 Çok panelli sürmeli kapılar (5.7.10)1
4.7 Menteşeli durak kapısı kapatıldığında çalışan, makina gücü ile çalışan kabin kapıları (5.7.12)1
4.8 Kat kapılarında aydınlatma (5.7.5)1
4.9 Kat kapı bağlantılarının mukavemeti* (5.7.2)1
4.10 Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan/amaçlanmayan kabin ve kat kapılarında koruyucu tertibat* (5.7.6)1
4.11 Kapı topraklama bağlantıları**
4.12 Kabin ile kabin girişine bakan kuyu duvarı arasındaki açıklık
4.13 Kabin kapısı ile kat kapısı arasındaki yatay mesafe (5.11.2)1
4.14 Kuyu iç yüzeyi ile kabin eşiği/kabin kapısının çerçevesi /sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay mesafe (5.11.1)1
4.15 Yay, amortisör, paten ve makara
4.16 Kat butonları ve göstergeler*
4.17 Acil durumlarda kat kapılarının özel alet kullanılarak açılması (5.7.8.1)1
4.18 Yatay sürmeli kapıların otomatik olarak kapanması (5.7.9)1
4.19 Yangına karşı dirençli kat kapıları (5.7.11)1
KABİN İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER
5.1 Beyan yükü, kişi sayısı, imal yılı ve asansör monte edene ilişkin bilgileri içeren etiket*
5.2 Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler (5.15)1
5.3 Güvenli kabin taban alanı beyan yükü oranı* (5.8.1)1
5.4 Kabin duvarlarının, taban ve tavan yapısının kontrolü
5.5 Kabin kapısız asansörlerde çift konumda kararlı acil durdurma fonksiyonu**
5.6 Kabin kapısı otomatik olan asansörlerde kapı açma butonu
5.7 Kumanda butonları ve göstergeler
5.8 Kabin içerisinde normal aydınlatma (5.8.8.1)1
5.9 Kabin içerisinde acil durum aydınlatması** (5.8.8.2)1
5.10 Alarm tertibatı* (5.14.3)1
5.11 Kabin yükü kontrol tertibatı** (5.14.5)1
5.12 Makina dairesi ile kabin arasında doğrudan haberleşme (5.14.4)1
5.13 Yeterli kabin havalandırması (5.8.7)1
5.14 Katta durma ve seviyeleme doğruluğu (5.2.2)1
DİĞER
6.1 Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme tertibatları** (5.5.2)1
6.2 Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları** (5.5.2)1
6.3 Kasıtlı tahribata karşı tedbirler (5.3)1
6.4 Engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler (5.2.1)1
6.5 Yangın durumunda, çalıştırmaya yönelik tedbirler (5.4)1

NOT 1: Periyodik kontrol aşamasında yapılacak deneyler, tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenliğini azaltacak gerilimlere sebep olmamalıdır. Bu durum özellikle güvenlik tertibatı ve tamponlar gibi elemanlar için geçerlidir. Bu elemanlarla deney yapılırsa, deney kabin boşken ve düşük hızlarda yapılmalıdır.

“NOT 2 : Bu kontrol listesi yürürlük tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek olan ilk periyodik kontrol aşamasında mevcut asansörlerde tespit edilecek tehlikeler için TS EN 81-80 standardında refarans gösterilen “”Güvenlik kuralları ve/veya koruyucu tedbirler”” içerikli maddesinde atıf yapılan TS EN 81-2 standard maddesine veya maddelerine bakınız.”

NOT 3 : Bu kontrol listesinde yer alan 1.28, 1.42, 3.13, 3.20, 3.22, 4.5, 4.17, 5.12, 5.14 ve 6.4 maddelerinde belirtilen tehlikeli durumun mevcut asansörde tespit edilmesi durumunda, tespit edilen tehlikeli durumlar 48 ay boyunca hafif kusurlu olarak tanımlanır ve mevcut asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

NOT 4 : Bu kontrol listesinde yer alan 4.19, 6.3 ve 6.5 maddelerinde belirtilen tehlikeli durumun mevcut asansörde tespit edilmesi durumunda, mevcut asansöre bilgi etiketinin iliştirilmesi noktasında söz konusu tehlikeler değerlendirme dışında tutulur.