Telefon: 0232 469 1571

SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi)

Asansör firmaları için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi zorunluluğu kalkmıştır. Belgeye gerek yoktur.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak;

“Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder.”

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir.
Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.
Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.

Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.”
Yeni yönetmelik yayımlanan kadar, mevcut Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan ürün gurupları için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası 100 Bin Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de 10 bin Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.