Tüm Hizmetlerimiz

Sanayi Sicil Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile […]

Asansör Kapasite Raporu
Asansör Kapasite Raporu

ASANSÖRLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLEMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR Öncelikle,asansör işleri ile iştigal eden firmaların, “Kapasite Esasları” kitabında belirtilen genel […]

E-İmza (Elektronik İmza)
E-İmza (Elektronik İmza)

E-İmza bilgisayar ortamında bulunan bir belgeye eklenmek suretiyle imzalayanın kim olduğunu belirten bir sistemdir. E-İmza kanun kapsamında olup ıslak imza […]

Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Belgesi

Marka Tescili, ürünlerinde yada sağladığı hizmetlerinde belli bir marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka Tescilinin amacı, özel yasa […]

Asansör Garanti Belgesi
Asansör Garanti Belgesi

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı […]

HYB (TS 12255) Belgesi
HYB (TS 12255) Belgesi

Asansör TSE (Türk Standartları Enstitüsü) HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) TS 12255 TSE 12255 standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip […]

Modül B + D Belgesi
Modül B + D Belgesi

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B) İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (Modül D)

Modül B + E Belgesi
Modül B + E Belgesi

Modül B + E sistemi asansör firmalarının alabileceği bir CE belgesi olmakla birlikte Tipe Uygunluk ve Son Kontrol işlemlerini kapsar. […]

ISO 9001:2008 Belgesi
ISO 9001:2008 Belgesi

ISO 9001:2008 Nedir? ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda […]

Modül G Belgesi
Modül G Belgesi

BİRİM DOĞRULAMASI (Modül G) 1. Birim doğrulaması asansör firmasının, piyasaya sürülen ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında anılan uygunluk belgesine […]

TS EN 13015 Standardı
TS EN 13015 Standardı

TS EN 13015 Standardı, yeni yapılmış olan insan anansörlerinin, yük asansörlerinin, sadece içine girilebilen yalnız yük taşıma asansörlerinin, servis asansörlerinin, […]

SSHYB (Satış Sonrası HYB)
SSHYB (Satış Sonrası HYB)

SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi) Asansör firmaları için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi zorunluluğu kalkmıştır. Belgeye gerek yoktur. Satış […]

Modül H Belgesi
Modül H Belgesi

Halihazırda Türkiyede uygulanmakta olan CE belgelendirme sisteminde en çok kullanılan Modul olmakla birlikte 2013 yılı itibari ile bünyesinde Elektrik ve […]

Femko Periyodik Muayene