Telefon: 0232 469 1571

EK 7 Tehlikeli durum listesi

EK-7 : TEHLİKELİ DURUM LİSTESİ

SIRA NO TS EN 81-80 MADDE NUMARASI TEHLİKELİ DURUMUN TANIMI
1 5.5.1.1 Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları
2 5.5.1.2 Kısmen kapalı asansör kuyusu
3 5.5.2 Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme tertibatları
4 5.5.2 Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları
5 5.5.3 Durak kapısı eşiği altında kuyu duvarı
6 5.5.4 Kabin, karşı ağırlık/ dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma
7 5.5.7 Kuyu üst ve alt boşluklarında güvenlik alanları
8 5.5.8 Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim
9 5.5.9 Kuyu alt boşluğunda veya makara dairesinde durdurma tertibatı
10 5.5.10 Yeterli kuyu aydınlatması
11 5.5.11 Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması/kurtarılması
12 5.5.6.1 Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme
13 5.6.1 Makina ve makara dairesine güvenli erişim
14 5.6.2 Makina veya makara dairesinde kaymayan zemin
15 5.6.3 Makina dairesinde yatay açıklıklar
16 5.6.4 Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar
17 5.6.5 Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma
18 5.6.6 Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar
19 5.7.1 Deliksiz durak ve kabin kapıları
20 5.7.2 Durak kapı bağlantılarının mukavemeti
21 5.7.3 Camlı durak ve kabin kapıları
22 5.7.5 Durak kapılarında aydınlatma
23 5.7.6 Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan/amaçlanmayan kabin ve durak kapılarında koruyucu tertibat
24 5.7.7 Durak kapısı kilitleme tertibatı
25 5.7.8.2 Durak kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi
26 5.7.9 Yatay sürmeli kapıların otomatik olarak kapanması
27 5.7.10 Çok panelli sürmeli kapılar
28 5.7.12 Menteşeli durak kapısı kapatıldığında çalışan, makina gücü ile çalışan kabin kapıları
29 5.8.1 Güvenli kabin taban alanı beyan yükü oranı
30 5.8.2 Kabin eteğinin bulunması
31 5.8.3 Kabin kapısı/kapıları
32 5.8.4 İmdat kapaklarının kilitlenmesi
33 5.8.5 Yeterli kabin tavanı imdat kapağı mukavemeti
34 5.8.6 Kabin tavanından düşmeye karşı koruma
35 5.8.7 Yeterli kabin havalandırması
36 5.8.8.1 Kabin içerisinde normal aydınlatma
37 5.8.8.2 Kabin içerisinde acil durum aydınlatması
38 5.9.1 Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma
Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma
Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma
39 5.9.2 Elektrikli asansörlerde uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı
40 5.9.2 Elektrikli asansörlerde düzgün çalışan güvenlik tertibatı ve uygun aşırı hız regülâtörü
41 5.9.3 Regülâtör halatı gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı
42 5.9.5.1 Hidrolik asansörlerde düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı koruma
43 5.9.5.2 Hidrolik asansörlerde elektrikli kayma düzeltme sistemi kullanıldığında, kabinin en alt durağa otomatik olarak dönmesi
44 5.10.2 Yeterli tampon veya eşdeğeri
45 5.10.3 Sınır güvenlik kesicilerinin bulunması
46 5.11.1 Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi veya sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay mesafe
47 5.11.2 Kabin kapısı ile durak kapısı arasındaki yatay mesafe
48 5.12.2 Elektrikli/hidrolik asansörlerde acil durum çalışma sistemi
49 5.12.3 Hidrolik asansörlerde kapama valfı
50 5.12.4 Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü
51 5.12.5 Gevşek halat/zincir güvenlik tertibatı
52 5.12.7 Endirekt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı
Kaldırıcının kabine rijit olarak tespit edilmediği direkt tahrikli hidrolik asansörlerde düşük basınç tertibatı
53 5.13.1 Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi
54 5.13.2 Tahrik makinası motoru koruması
55 5.13.3 Makina dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması
56 5.14.1 Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması
57 5.14.2a Kabin tavanında bakım kumandası
58 5.14.2b Kabin tavanında durdurma tertibatı
59 5.14.3 Alarm tertibatı
60 5.14.5 Kabin yükü kontrol tertibatının bulunması
61 5.15 Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler
BÖLÜM A
62 5.2.1 Engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler
63 5.1.4 Zararlı malzeme bulunmayan (örneğin, asbest) tesis
64 5.2.2 Durma ve seviyeleme doğruluğu
65 5.5.5 Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi
66 5.5.6.2 Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme
67 5.7.4 Camlı durak kapıları veya yatay sürmeli kabin kapılarında çocukların ellerinin sürüklenmesine karşı tedbirler
68 5.7.8.1 Acil durumlarda durak kapılarının özel alet kullanılarak açılması (örneğin, üçgen kilitleme anahtarı)
69 5.9.4 Kabinin yukarı doğru aşırı hızlanmasına karşı koruma (elektrikli asansörler)
70 5.9.4 Elektrikli asansörlerde kabin kapıları açıkken kabinin aşağı yukarı yönde kontrolsüz hareketini önlemek üzere yeterli tahrik makinası tasarımı
5.12.1
71 5.10.1 Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi
72 5.12.6 Motor hareket süresi sınırlayıcısı
73 5.14.4 Makina dairesi ile kabin arasında doğrudan haberleşme
BÖLÜM B
74 5.3 Kasıtlı tahribata karşı tedbirler
75 5.4 Yangın durumunda, çalıştırmaya yönelik tedbirler
76 5.7.11 Yangına karşı dirençli durak kapıları